Nový jízdní řád začne platit v neděli 10. 12. 2017 a přinese 8925 vlaků pod hlavičkou národního dopravce ČD, oznámily ve středu 22. 11. 2017 České dráhy během speciální prezentace. Cestou z Prahy do Plzně měli novináři příležitost prohlédnout si Pendolino s novým interiérem (jednotka 005), které bude od 10. 12. 2017 součástí Západních expresů. Cestou z Plzně do Plané u Mariánských Lázní byl pak ve zvláštním vlaku, taženém lokomotivou Vectron v novém designu ČD, představen nejen Západní expres, ale také novinky jízdního řádu 2018. Cestou zpět z Plané u Mariánských Lázní do Plzně byli novináři seznámeni s regionálním jízdním řádem Plzeňského kraje 2018.

České dráhy novinářům představily první Vectron v barvách národního dopravce (193.295), který bude od prosince v pravidelném provozu vozit mezistátní války do Drážďan a nejpozději od června příštího roku až do Berlína a Hamburku. Na boku lokomotivy jsou siluety měst, jimiž vlaky při cestě k Severnímu moři projíždějí. I díky nasazení těchto lokomotiv se už v roce 2018 zkrátí cestovní čas mezi Prahou a Berlínem na 4 hodiny, což bude nejrychlejší cestovní čas v historii přímého spojení obou metropolí.
V neděli 10. 12. 2017 vstoupí v platnost nový jízdní řád, který přinese 8925 vlaků pod hlavičkou ČD. „To ale není počet vlaků, které budou jezdit denně, jsou v tom i některé vlaky, které pojedou jen několikrát ročně. Nicméně to, co je důležitá zpráva pro občany ČR, je to, že denně pojede v průměru 7041 vlaků (o 25 vlaků více než letos),“ poznamenal Ing. Michal Štěpán, člen představenstva odpovědný za osobní dopravy s tím, že celkový objem výkonů je přes 125 milionů vlakokilometrů, což je o cca 1 milion vlakokilometrů (vlkm) více než v tomto jízdním řádu.
Necelou třetinu těchto výkonů tvoří objednávka státu, objednávka krajů (vlaky spěšné a osobní) se pak pohybuje kolek 84 milionů vlkm (83,7 mil. vlakokilometrů). Co se týká (dálkové) dopravy, pojede v novém JŘ 609 dálkových vlaků ČD (v tomto počtu je i 276 komfortních vlaků dálkové dopravy od kategorie SC Pendolino přes railjet, InterCity až po rychlíky vyšší kvality, což je o 26 komfortních vlaků více než v současném grafikonu) a 6432 regionálních spojů. „Je to důsledek další modernizace vozového parku,“ doplnil Michal Štěpán s tím, že komfortní vozy jsou zařazeny jak na linku Ex6 Praha – Plzeň – Cheb/Mnichov, tak nově i na rychlíkovou linku R5 (Praha – Ústí nad Labem – Cheb).

V Plzeňském kraji je jízdní řád tradičně připravován ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy POVED Plzeň a zahrnuje celkem 544 vlaků v působnosti Regionálního obchodního centra (ROC) Plzeň, z toho v pracovní dny pojede 460 vlaků, o sobotách a nedělích 226 vlaků. „Rozsah regionální dopravy je v podstatě stejný jako v současném jízdním řádu,“ uvedl ředitel ROC Plzeň Ing. Vladimír Kostelný. Nejvýznamnější změnou v regionální dopravě v Plzeňském kraji je rozšíření platnosti Integrované dopravy Plzeňska (od 1. 1. 2018) na tratích 160 (z Horního Hradiště až po Blatno u Jesenice) a 162 (z Kralovic až po Čistou), cestující z Domažlic do Plzně jistě uvítají, že většina vlaků z Domažlic bude nově začínat na zastávce Domažlice město.

Michael Mareš