OBZOR ke stažení

Nemoci z povolání loni postihly více než tisícovku lidí, může za to zřejmě i rekordní zaměstnanost. Nejohroženějšími podle statistik jsou ti, kteří pracují ve výrobě aut, ale také zdravotníci. Statistikám vévodí nemoci z přetěžování končetin. Chorobami z povolání jsou rovnocenně ohrožena obě pohlaví: loni bylo z 1117 hlášených pracovníků s profesionálním onemocněním 551 žen.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, předcházení a omezování rizik ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců, je jedním z klíčových parametrů péče zaměstnavatele o zaměstnance. „V posledních letech se zásadně změnila povaha nemocí z povolání a tento stav se odráží i ve statistice. Donedávna v této statistice vévodily infekční nemoci, v současnosti však dochází ke změně, kdy prvenství obsazují nemoci z přetěžování horních končetin,“ říká Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ, která má tuto problematiku na starosti, a dodává: „Důvodem změn je především monotónní činnost u částečně automatizovaných linek v automobilovém, potravinářském průmyslu či zpracovatelském průmyslu. Další poměrně zásadní změnou je zvýšený rozsah administrativní práce, kde dochází k přetěžování svalového aparátu horních končetin a s tím jsou spojené bolesti v zápěstí či prstech rukou.“ Statistika zaměřená na sledování výskytu nemocí z povolání je ale zaměřena i na další rizika spojená s prací, jako například psychická zátěž, riziko hluku, riziko zrakové zátěže, ale také chemické riziko. „Zde je nutné poznamenat, že právě chemické riziko obsadilo ve statistikách druhé místo,“ zdůrazňuje Renata Dousková.

Při vyhodnocování chemického rizika, jsou nejčastějším problémem nemoci infekční, kožní a nemoci spojené s dýcháním. Tyto choroby se nejčastěji vyskytují nejen u zdravotníků, ale i v gumárenském průmyslu. Příliš se nevyplácí podceňovat sebemenší příznaky nemoci, protože neléčená choroba se může rozvinout do chronické podoby nemoci. „Povinností zaměstnavatelů je odstranit či snížit možná rizika spojená s prací. Některé firmy však bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) podceňují, a proto často dochází k navýšení nemocí z povolání. Čísla statistik jsou neúprosná a jsou odrazem péče zaměstnavatelů o své pracovníky,“ konstatuje Renata Dousková dále. „Z pohledu čísel nelze než souhlasit s meziročním nárůstem výskytu nemocí z povolání, přestože finální statistika, zaměřená na druhy nemocí z povolání v jednotlivých krajích České republiky, se provádí vždy až na konci roku.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 209 hostů a žádný gestor