OBZOR ke stažení

V Praze, v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží, se ve čtvrtek 20. února sešlo kolem 70 tvůrčích lidí – členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC, aby zhodnotili svoji činnost v roce 2019 a projednali plán akcí na rok 2020. Akci moderovala výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová (na snímku).

Úvodní slovo patřilo prezidentu ČZS FISAIC Vladislavu Vokounovi (I. místopředseda OSŽ). „Vaše hojná účast svědčí o tom, že železničáři umějí nejen dobře pracovat, ale i dobře trávit volný čas,“ řekl Vladislav Vokoun a poděkoval všem, kdo se účastnili akcí ČZS FISAIC v loňském roce, který byl na akce velmi bohatý. Z letošních akcí zmínil mimo jiné mezinárodní fotosalon, který bude zorganizován ve Svitavách. „K tomu, abyste mohli rozvíjet svoji činnost, potřebujeme přízeň našich zaměstnavatelů,“ připomněl Vladislav Vokoun a dodal důležitou informaci o tom, že i pro letošní rok budou hlavní sponzoři (České dráhy, ČD Cargo a Správa železnic) aktivity ČZS FISAIC i nadále podporovat. Vladislav Vokoun dále seznámil účastníky s aktuální situací v jednotlivých železničních společnostech a zvláštní pozornost věnoval boji o zachování jízdních výhod v Jihomoravském kraji.

Další host, Ing. Ondřej Šmehlík, vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ-Ú, připomněl, že letoškem začíná již šestý rok spolupráce FISAIC s OSŽ (předtím FISAIC působil v rámci Českých drah). „OSŽ se snaží, aby ČZS FISAIC fungoval dobře po technické, organizační a hlavně finanční stránce,“ řekl Ing. Šmehlík a zdůraznil, že ohlas veřejnosti na akce FISAIC, například v souvislosti s oslavami Dne železnice, byl velmi dobrý. „Účastníci Dne železnice obdivovali vše, co členové ČZS FISAIC vytvořili, a byli překvapeni, jak široký záběr aktivit mají,“ dodal Ing. Šmehlík. Dále připomněl důležitý počin doku 2019 – otevření Galerie Bohemika v sídle OSŽ. V současné době zde probíhá výstava společného projektu literátů a fotografů s názvem Fotolitera, v budoucnosti budou moci prostory využívat také výtvarníci a případně i další zájmové skupiny ČZS FISAIC. Ing. Šmehlík dále uvedl, že v rámci ČZS vzniká nová skupina s názvem Kapela. „Těším se, až nám tato nová skupina zpestří Den železničářů či jiné naše akce,“ řekl Ing. Šmehlík. A doplnil i některé číselné údaje: vloni se akcí FISAIC zúčastnilo 628 osob; v roce 2015, kdy ČZS přešel pod OSŽ, jich bylo 343.

Výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová poté shrnula nejdůležitější akce loňského roku a přednesla přehled akcí ČZS FISAIC na mezinárodní úrovni připravených pro rok 2020: mezinárodní výstavu modelové železnice ve Španělsku, kongres esperantistů ve Frankfurtu, filmovou školu ve Strečně, pobyt skupiny kreativních ručních prací v Řecku, mezinárodní výstavu výtvarného umění v Záhřebu a mezinárodní výstavu fotografií ve Svitavách.

V další části jednání vystoupili představitelé jednotlivých skupin, aby představili své aktivity i dosažené úspěchy. František Tylšar, vedoucí skupiny Literáti (a zároveň člen nové skupiny Kapela) hovořil o tom, že pokračují práce na vydání další knihy „Literátů na trati“ (opět bude mít dvě části - prózu a poezii), Jan Týc ze skupiny fotografů hovořil o připravovaných výstavách, mimo jiné o 38. Salonu fotografií ve Svitavách, Pavla Packová, vedoucí nejrychleji se rozrůstající skupiny kreativních ručních prací, hovořila o tom, že se účastnice na seminářích stále učí nové techniky, Ing. Jana Čablíková ze skupiny výtvarného umění zmínila několik chystaných akcí, především 33. mezinárodní salon v Záhřebu. Své aktivity představili i zástupci dalších skupin – filatelie (Ing. Jaroslav Rubišar), film a video (Pavel Kubát), modelová železnice (Petr Urban), radioamatéři (Kamil Uher) a esperantisti (Jindřich Tomíšek).

Podrobnější informace o činnosti jednotlivých skupin mohou zájemci získat na webových stránkách ČZS FISAIC (www.fisaic.cz).
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 280 hostů a žádný gestor