Z iniciativy děčínské pobočky ČVUT byl učiněn další krok k záchraně a novému využití mimořádně historicky hodnotné nádražní budovy Děčín východ, která je v současné době nevyužívána a chátrá (vnitřní prostory jsou však díky péči ČD v poměrně zachovalém stavu). Ve středu 22. března 2017 bylo v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje podepsáno memorandum, v němž se jeho účastníci zavazují, že budou společně postupovat ve věci dalšího využití nádražní budovy, která by v budoucnu měla sloužit jako multifunkční vzdělávací centrum. Podpisu memoranda se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, děčínské pobočky ČVUT, Českých drah (jimž budova patří), statutárního města Děčín, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje – HSR UL (jako dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR) a Hospodářské a sociální rady okresu Děčín.

Novým předsedou představenstva Deutsche Bahn (Německé dráhy) se má stát Richard Lutz (52), na jehož jmenování se shodla velká koalice. Lutz, kterého má 22. března oficiálně potvrdit do čela koncernu dozorčí rada, je dle názoru deníku Handelsblatt z 14. března považován za „určitě ne přechodného kandidáta“. Příchod Lutze do čela DB by tak ukončil personální krizi v čele koncernu trvající od konce ledna, kdy se funkce předsedy překvapivě vzdal dosavadní člen představenstva Rüdiger Grube.

Roste zájem o přepravu cestujících, kteří se chtějí dostat na Slovensko i se svým autem. V posledním roce meziročně vzrostl jejich počet o deset procent. České dráhy ve spolupráci se slovenským dopravcem Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) přepravily 16 000 osobních automobilů a motocyklů. Největší meziroční nárůst zaznamenali dopravci na lince do východoslovenského Humenného.

Hodnotící komise vybraly vítězné nabídky na realizaci významných stavebních akcí pražského železničního uzlu, a to konkrétně pro optimalizaci traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. a rekonstrukci Negrelliho viaduktu, vyplývá z tiskové zprávy, kterou v úterý 28. února 2017 zveřejnila Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Přesnost českých vlaků je srovnatelná s přesností vlaků v Evropě, přestože podíl dvou a vícekolejných tratí u nás je ve srovnání s Evropou velmi malý. Dokonce i tranzitní koridory v České republice jsou v některých úsecích jednokolejné. Například německé železnice mají podíl dvou a vícekolejných tratí 55 % (v Česku je to jen cca 20 % tratí) a je běžné, že v mnoha úsecích jsou čtyř i vícekolejné tratě s odděleným provozem dálkových expresů, zastávkových regionálních spojů nebo nákladních vlaků tak, aby se navzájem pomalejší a rychlejší vlaky neovlivňovaly a nezdržovaly.

„České dráhy se musí dostat do konkurence, ale zároveň by stále měly být národním šampionem,“ řekl plzeňský hejtman Josef Bernard na setkání v rámci diskusního projektu „Deník s vámi“ v úterý 7. února v Plzni. Mezi hosty setkání byli mimo jiné místopředseda představenstva Českých drah Ludvík Urban, ředitelka regionální hospodářské komory Radka Trylčová, rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a řada dalších představilů firem a institucí města Plzně.

Vyjednávání mezi Deutsche Bahn (Německou drahou) a zástupci zaměstnanců o sanaci strádající nákladní dopravy skončilo 8. února naprostým rozkolem, konstatovaly 9. února na svém webu týdeník WirtschaftsWoche (WW) a list Handelsblatt. Představitelé Odborového svazu pracovníků dráhy (EVG) a podnikové rady vytkli vedení DB, že zničili jakoukoli důvěryhodnou základnu pro dohodu. „Jde jen o likvidaci pracovních míst bez pro nás pochopitelné koncepce,“ kritizoval předseda Společné rady DB-Cargo Jörg Hensel. Plány koncernu označil za „hřeb do rakve DB-Cargo a kolejové nákladní dopravy v Německu“.

Kácení dřevin v ochranném pásmu dráhy často naráží na střet dvou zákonů, a to Zákona o ochraně přírody, který mnohdy dostává přednost před druhým zákonem - Zákonem o drahách. Zákon tak chrání přírodu na úkor bezpečnosti lidí, alespoň v minulosti to tak často bylo. „Teď, ve čtyřech případech, kdy nám ministerstvo dopravy potvrdilo naše rozhodnutí (v rámci vykonaných státních dozorů byly na Drážním úřadu řešeny i možné zdroje ohrožení dráhy a drážní dopravy; v roce 2016 bylo nařízeno celkem 8x odstranění překážek vzrostlé zeleně, poznámka autora), (ministerstvo dopravy) staví Zákon o drahách, respektive jeho paragraf deset, na nejvyšší možnou hodnotu,“ uvedl Martin Roedl (ředitel sekce stavební Drážního úřadu) s tím, že lidský život má samozřejmě větší cenu než strom, byť roste v chráněné krajinné oblasti. „Ale zastánci zákona o ochraně přírody svůj postoj zdůvodňovali tím, že někdo musel zanedbat údržbu, když tam ten strom nechal vyrůst, že se prostě nečinností dopustili (vlastníci těchto pozemků) protiprávního jednání.“

Švýcarská policie zatkla v roce 2016 ve vlacích a na nádražích celkem 2062 osob, které předala k dalšímu řízení příslušným úřadům. Šlo o výrazný nárůst oproti roku 2015, kdy bylo zadrženo jen 1671 lidí. Za stejnou dobou stoupl rovněž počet vyhodnocených případů na základě bezpečnostních kamer – z 3100 v roce 2015 na více než 3800 v minulém roce, informoval ve svém nedělním (22. 1. 2017) vydání švýcarský list Neue Zürcher Zeit am Sonntag (NZZ).

Celkem 28 účastníků přednášek v rámci Univerzity třetího věku obdrželo v pondělí 23. ledna 2017 odpoledne ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží Osvědčení o absolvování jednosemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání. Ten zajistila ČVUT v Praze Fakulta dopravní ve spolupráci s Českými drahami, za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz probíhal od října 2016 do poloviny ledna 2017 a absolventi díky němu pronikli do složitého a komplexního systému železniční dopravy. I když byl program kurzu zaměřen na železniční laiky, zúčastnilo se jej i několik bývalých pracovníků dráhy.

Po loňských podzimních krajských volbách došlo k podstatným změnám ve složení krajských rad a v obsazení funkcí krajských radních pro dopravu. V následujících čtyřech letech bude OSŽ právě s těmito radními vyjednávat o postavení železnice v rámci veřejné dopravy a rozsahu služeb, kterou budou v krajích zajišťovat České dráhy, a. s.

Území České republiky zasáhlo ve středu 4. ledna 2017 intenzivní sněžení, sněhová nadílka způsobila na řadě míst problémy. Například v Libereckém kraji v noci na středu (4. 1.) napadlo od pěti do padesáti centimetrů sněhu. Horská služba v Krkonoších vyhlásila třetí z pěti stupňů lavinového nebezpečí, na hřebenech napadlo za 48 hodin zhruba 55 centimetrů sněhu. Kvůli sněhové nadílce se stala řada dopravních nehod, obtížně průjezdné byly hlavně silnice ve vyšších polohách, kde údržbu ztěžovaly sněhové jazyky a vítr.

Právě přítomno: 348 hostů a žádný gestor