OBZOR ke stažení

Ve středočeském Berouně se od čtvrtečního (19. 10. 2017) večera koná 27. Ročník mezinárodní soutěže film a video FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů). První soutěžní přehlídka filmů se konala v roce 1965 v italské Veroně, letošní v pořadí 27. ročník pak ve středočeském Berouně.

V berounském Městském kině bude po dobu konání (do nedělního večera – tedy do 22. 10.) promítnuto celkem 78 filmů od účastníků z 6 zemí (Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Rakousko a Slovensko). Slavnostního zahájení se zúčastnili prezident Českého zemského svazu (ČZS) a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, JUDr. Ivo Veselý (ředitel personálního odboru GŘ ČD), Bc. Jitka Dolejšová, vedoucí skupiny práce a mzdy (SŽDC), za společnost ČD Cargo Ing. Jan Průžek (vedoucí oddělení), za FISAIC Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, a za pořadatelské OSŽ vedoucí mezinárodního oddělení Ing. Ondřej Šmehlík. Slavnostní ceremoniál moderovala výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová, která byla zároveň hlavní organizátorkou 27. ročníku mezinárodní soutěže film a video.
Milou povinnost zahájit 27. ročník mezinárodní soutěže FISAIC v oboru film a video železničářů měl z titulu funkce prezidenta ČZS Vladislav Vokoun, který v úvodu svého vystoupení především poděkoval zástupcům národních železničních společností za to, že se toto klání mohlo vůbec uskutečnit, městu Berounu pak za to, že nad soutěží převzalo záštitu. „Ale především dovolte, abych poděkoval vám, účastníkům, že jste si udělali čas, že jste si dali tu práci natočit, předpokládám, krásné snímky, které tady jistě uvidíme. A především mi pak dovolte, abych poděkoval svým kolegům jak v porotě, tak i v organizačním týmu, kteří se postarali o to, že se tento festival tady mohl vůbec uskutečnit.“ Závěrem pak Vladislav Vokoun popřál účastníkům příjemný pobyt a hodně úspěchů, „a všem těm, kteří tvoří váš doprovod, přeji, aby se jim tady co nejvíce líbilo a měli příjemné vzpomínky na zdejší pobyt.“
V závěru slavnostního zahájení krátce vystoupil i Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba: „Jménem organizace FISAIC vám přeji, abyste měli úspěšnou soutěž, děkuji za vaši aktivní účast, děkuji ČZS FISAIC ČR, konkrétně panu prezidentovi, děkuji všem zástupcům národních dopravců a také já vám přeji, abyste měli zajímavé zážitky z výletů připravených organizátory.“
Od čtvrtka do neděle stráví 74 účastníků a hostů festivalu celkově více než 15 hodin před stříbrným plátnem. I vy můžete být u toho – v sobotu 21. října od 8.15 h do 11.15 h bude totiž všem zájemcům o film umožněno zhlédnout část soutěžní projekce.

Během sobotního (21. 10.) odpoledne (od 14 hodin v hotelu Grand Litava) se také můžete seznámit i s dalšími činnostmi spadajícími pod Český zemský svaz FISAIC. Prezentována zde bude činnost skupin radioamatérů, esperantistů, filatelistů, výtvarníků, kreativních ručních prací, literátů a fotografů, skupina železničních modelářů se bude prezentovat 17 metrů dlouhým modelem kolejiště. Takže, máte-li čas a chuť, navštivte v sobotu 21. října Beroun a zhlédněte aktivity FISAIC.

Michael Mareš


Právě přítomno: 418 hostů a žádný gestor