OBZOR ke stažení

Vedení akciové společnosti České dráhy dnes (21. 12. 2017) po dlouhém a neobvykle náročném kolektivním vyjednávání uzavřelo se zástupci všech deseti odborových sdružení působících ve společnosti Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2018. Zaměstnancům zůstanou zachovány dosavadní benefity a dojde k mírnému růstu tarifních mezd.

Stručný obsah PKS ČD, a.s. najdete zde:

Minutou ticha za nedávno zemřelé bývalé funkcionáře OSŽ Miroslava Kapouna a Josefa Šlachtu začalo ve středu 20. 12. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech poslední letošní zasedání Ústředí OSŽ. To hned v úvodu potvrdilo Petra Štěpánka do funkce předsedy Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředsedy OSŽ a Miroslava Maincla do funkce tajemníka Podnikového výboru OSŽ SŽDC za řízení provozu (schváleno jednomyslně všemi 28 přítomnými členy Ústředí OSŽ). „Blahopřeji nově zvoleným funkcionářům OSŽ a přeji jim hodně pevných nervů a šťastných chvil při plnění odborářských úkolů,“ popřál moderující místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Zaměstnavatel navrhl zvýšení nově nastavených základních tarifních mezd o 3,2 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,4 %, a dále navrhl navýšení nominálních hodnot poukázek na jídlo (stravenky). Odborové centrály souhlasily s návrhem na navýšení nominálních hodnot stravenek, požadují však nárůst nově nastavených základních tarifních mezd o 6,5 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,5 %, vyplývá to z dnes (19. 12. 2017) zveřejněné 10. společné informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 19. 12. 2017, s tím, že další jednání proběhne až 27. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Se smutkem v srdci vám musím oznámit smutnou zprávu, že 18. prosince 2017 v dopoledních hodinách odešel navždy náš velký a mimořádně oblíbený spolupracovník a kamarád - Josef Šlachta, kterému bylo teprve 63 let. Celá léta, co jsem ho znal, pracoval v ostravské divizi OHL ŽS Brno. Po stejně dlouhou dobu pak zastával funkci předsedy ZO OSŽ a byl i členem Revizní komise Odborového sdružení železničářů.

AKTUALIZOVÁNO - STÁHNĚTE SI KOLEKTIVNÍ SMLOUVU! V pondělí 18. 12. 2017 byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis s nově stanovenou výší tarifních stupňů. Zaměstnancům bude zároveň vyplacena odměna za očekávaný hospodářský výsledek roku 2017, a to se mzdou za měsíc prosinec 2017. Zároveň došlo ke zvýšení benefitů v návaznosti na růst reálných cen některých služeb, např. u stravného či u dopravy na pracoviště v pozdních nočních hodinách apod. Více naleznete zde: PKS ČD Cargo 2018 podepsána.

V sekci PV OSŽ ČD Cargo, v Nabídce PV OSŽ ČD Cargo KE STAŽENÍ, naleznete dva nové dokumenty: PKS ČD Cargo 2018 a Osobní ohodnocení ČD Cargo 2018. Oba dokumenty naleznete zde:


U obvodního soudu v Praze 2 probíhalo ve středu 13. prosince poslední z řady hlavních líčení v trestní věci obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měli 17. září 2014 dopustit výpravčí Hana Pechačová (v té době výpravčí ve výhybně Praha-Vyšehrad) a signalista František Pšenička. Při mimořádné události, která se udála před více než třemi lety, narazil ve výhybně Praha Vyšehrad rychlík 965 do pracovního vlaku, který zasahoval do jeho vlakové cesty. Došlo přitom ke zranění strojvedoucího rychlíku a ke hmotné škodě přesahující 4,5 milionu korun.

Jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 14. prosince řídil už nový předseda podnikového výboru (PV) Petr Štěpánek (na snímku), který jako hosta přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten v úvodu pozdravil členy PV a informoval o potřebě pracovat na změně některých vnitřních dokumentů svazu, jak bylo uloženo VII. sjezdem OSŽ a o plánu jednání v roce 2018, který bude schválen na jednání Ústředí OSŽ 20. 12. Hovořil pak o dopisu Českých drah, adresovaný SŽDC a ČD Cargu, který obsahuje jejich představy o výši příplatku k režijní jízdence a který se týká realizace a možnosti využití tzv. komerčních vlaků. Očekávají tedy připomínky ke svému návrhu. Přitom se základní prolongační cenou režijní jízdenky, tak jak již byla zveřejněna, nemají problém. Držitelé jízdních výhod by si tedy mohli vybrat, zda chtějí rozšířit využití IN karty i na tzv. komerční vlaky. Je to samozřejmě spojeno s příplatkem za toto rozšíření s tím, že tento bonus je možné uplatnit individuálně, to znamená, že jej nemusí mít všichni držitelé jízdních výhod, tedy rodinní příslušníci zaměstnance a senioři. S tímto řešením podle Martina Malého po poslední poradě s předsedy PV není ze strany OSŽ problém.

AKTUALIZOVÁNO - Ve čtvrtek 14. 12. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání na Českých drahách, a. s. Předmětem jednání byly poslední tři rozporné body. Více informací naleznete v článku: Informace z kolektivního vyjednávání ČD, a.s. ze dne 14. 12. 2017. Další kolo kolektivního vyjednávání u Českých drah se očekává v týdnu od 18. 12. 2017.

Kolektivnímu vyjednávání byla věnována podstatná část zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo ve středu 13. 12. 2017 (mimochodem poprvé v nově rekonstruované zasedací místnosti v suterénu na Ústředí OSŽ, viz fotogalerie pod článkem). Předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola mluvil o jeho průběhu a již dohodnutých bodech; zjednodušeně řečeno, přednesl informace, kam se kolektivní vyjednávání do 5. 12. 2017 posunulo. Podle něj například se ještě debatuje o případném navýšení příplatku za přesčasy o jeden procentní bod (ale to není priorita OSŽ) nebo o úpravě délky směn zasahujících do dvou a více kalendářních dnů. „Zkracováním směn roste počet nástupů a ztrácí se tak poslední výhoda zaměstnání na železnici, hlavně u nočních směn je často komplikované se na směnu dostat,“ uvedl Radek Nekola s tím, že to (možnost krátit směnu) nechali na zaměstnavateli (ve výkonných jednotkách).

Téměř monotematické bylo poslední letošní zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 13. prosince za řízení tajemnice PV Věry Nečasové (na snímku). V době vrcholícího kolektivního vyjednávání nebylo ani možné očekávat jiný průběh: hlavním úkolem tohoto jednání totiž bylo určit kolektivním vyjednavačům mantinely pro další jednání. Jak uvedl předseda podnikového výboru (PV) Vladislav Vokoun, základní text kolektivní smlouvy je velmi zdařilý, v době jednání PV však ještě zůstalo několik rozporů, z nichž tím zásadním je nárůst mezd.

Na předvánočním jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ 12. prosince v Praze se dostalo poděkování třem bývalým členům rady, kteří byli pozváni: Stanislavě Brejníkové, Pavlu Svatošovi a Zbyňku Klimešovi za jejich práci. Diplomy a drobné dárky jim předal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý spolu s předsedou RRS Kurtem Mužíkem. Ti zároveň slíbili, že se budou činnosti pro seniory i dále věnovat ve svých základních organizacích.

V pondělí 11. 12. 2017 se uskutečnilo další kolo kolektivního vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2018. Cílem jednání byla snaha odstranit několik posledních rozporných bodů. Smluvní strany si vzájemně vysvětlily svá stanoviska k jednotlivým ustanovením, která doposud byla předmětem rozporu. Výsledkem debaty je přijetí kompromisního návrhu v oblasti stanovení minimální délky noční směny. Zaměstnavatel odsouhlasil její prodloužení z 8 hodin na 9 hodin s tím, že v polovině příštího roku dojde v režimu kolektivního vyjednávání k další debatě. Všichni přítomní deklarovali dlouhodobou snahu zlepšit pracovní podmínky dotčené skupiny zaměstnanců.

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor