OBZOR ke stažení

Téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici je stále živé. Připomeňme, že více než dvě hodiny diskutovali v úterý 5. 9. 2017 členové Ústředí OSŽ na mimořádném zasedání na téma zaměstnaneckých jízdních výhod na železnici. OSŽ totiž vypracovalo Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na další období po roce 2017 a toto Memorandum zaslalo ministru dopravy Danu Ťokovi.

Stalo se tak na jednání 27. září v Praze. Členové podnikového výboru (PV) měli samozřejmě možnost vyjádřit se ke složení sedmičlenného týmu, který vyjednával o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2017, a případně navrhnout změny v jeho složení. K tomu ale nedošlo a tak zůstává původní sestava vyjednavačů. Tým doplňují ještě tři poradci, kteří se podle potřeby vyjednávání zúčastní. Zaměstnavatel už také předložil na jednání odborových centrál 26. 9. za účasti generálního ředitele SŽDC návrh PKS pro rok 2018. Týdenní kolektivní vyjednávání začne 16. října v Berouně a zúčastní se jej zástupci všech devíti odborových centrál působících u SŽDC.

Hned dvě železniční aktuality připravily České dráhy na svátek svatého Václava 28. září. Jednak mimořádně posílily spoje Cyklohráčku z Prahy přes Zákolany do Slaného a zároveň na dva spoje na Posázavském pacifiku z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a zpět nasadily lokomotivu „Bardotka“ 749.008, která v tento den oslavila 50 let ve službách Českých, respektive Československých státních drah.

Během uzávěrky tohoto čísla pokračovalo stěhování redakce do nových prostor. Najdete nás v prvním patře nové provozní budovy na hlavním nádraží v Praze, u mostů přes Seifertovu ulici. Touto jedinou větou pod otevírací fotografií na první straně čísla 16 s datem vydání 22. 4. 2003 jsme před více než 14 lety světu a svým čtenářům oznamovali, že jsme se přestěhovali ze starého neútulného objektu (původních šaten) v ulici Seifertova do nových prostor – v podstatě přes dvůr do prvního patra nové provozní budovy. Přesun znamenal výrazný posun, namísto kanceláře s okny do rušné a prašné Seifertovy ulice jsme měli okna s parádním výhledem do kolejiště hlavního nádraží. Tou dobou se budovalo nové přemostění Seifertovy ulice, bouraly se staré objekty podél nádraží včetně oblíbené restaurace Ve zdi, chystalo se Nové spojení.

Letošní 121. ročník silničního běhu z Běchovic do Prahy proběhl v neděli 24. září 2017 sice za chladného a podmračeného počasí, účast však byla tradičně vysoká – kolem tří tisíc závodníků a závodnic všech věkových kategorií. Ve startovním poli se určitě neztratili železničáři, neboť součástí tohoto běhu bylo Mistrovství České republiky železničářů v silničním běhu s mezinárodní účastí. Toto mistrovství bylo uspořádáno pod záštitou OSŽ, ČD, SŽDC a ČD Cargo, a kromě českých běžců a běžkyň se ho zúčastnili také železničáři z Belgie, Polska, Rakouska, Německa, Dánska, Velké Británie, Švýcarska a Slovenska. Celkem tedy devět zemí, což je rekordní počet v dosavadních ročnících Mistrovství železničářů v silničním běhu, který organizačně zajišťuje Mezinárodní oddělení OSŽ v čele s jeho vedoucím Ondřejem Šmehlíkem.

Pavel Krtek, předseda představenstva národního dopravce Českých drah, byl znovu valným shromážděním zvolen do řídícího výboru CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Znovuzvolení Pavla Krtka do řídícího výboru této největší evropské železniční instituce potvrzuje významné postavení Českých drah na mezinárodní úrovni.

Generální ředitel Českých drah Pavel Krtek má před sebou možná největší výzvu za dobu působení v čele národního dopravce. Musí pro dráhy zajistit funkční obchodní model pro období po roce 2019, kdy vyprší současné desetileté smlouvy s kraji. Rozhovor s ním dnes přinesl server Zdopravy.cz, přečíst si jej můžete i zde: http://zdopravy.cz/pavel-krtek-promyslime-i-moznosti-nasazeni-autobusu-v-krajich-2123/

Ing. Věra Kovářová je bývalou místostarostkou a starostkou (2006-2010), respektive zastupitelkou středočeské obce Chýně (2006-2015); zastupitelkou Středočeského kraje je už třetí volební období (od roku 2008); od roku 2016 je předsedkyní Výboru pro dopravu. Zároveň je členkou předsednictva Sdružení místních samospráv ČR a místopředsedkyní hnutí „Starostové a nezávislí“ (STAN). Mezi její úspěchy patří mimo jiné organizace Petice proti výstavbě logistického centra v Chýni, ve Středočeském kraji například zorganizovala Petici proti zrušení Masarykova nádraží. V současnosti je poslankyní STAN (poslanecký klub TOP 09), v nadcházejících parlamentních volbách kandiduje ve Středočeském kraji na druhém místě za STAN. „Stát musí podniknout všechno pro to, aby se nákladní doprava co nejdříve přesunula na koleje,“ říká mimo jiné v rozhovoru.

Zhodnocení průběhu sportovních her seniorů, které proběhly ve dnech 29. -31. srpna v Rajeckých Teplicích, bylo jedním z hlavních bodů jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 19. září. Několik členů rady zaslalo písemně předsedovi RRS Kurtu Mužíkovi i své návrhy, připomínky a vlastní hodnocení her. Za účasti vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka se pak diskutovalo o jejich průběhu. Bylo konstatováno, že řada účastníků hodnotila tyto první hry velmi dobře a shodli se na tom, že areál hotelu Skalka je pro tyto hry ideální. Proto by měly hry v příštím roce na stejném místě pokračovat. Je třeba nalézt vhodný termín a počítat i s „mokrou“ variantou v případě nepřízně počasí. Přivítán byl také návrh, aby na příští hry bylo přizváno jedno družstvo seniorů, členů OZŽ, ze Slovenska.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 18. září 2017 sešli k poslednímu jednání tripartity (Rady hospodářské a sociální dohody České republiky) ve funkčním období vlády premiéra Bohuslava Sobotky. Hlavním tématem společného jednání byl návrh státního rozpočtu na rok 2018, závěrečná zpráva o činnosti odborné komise pro důchodovou reformu, nebo také informace o aktuálním stavu čerpání fondů Evropské unie.

Práce s lidmi, výtvarná činnost, fotografování, psaní povídek, to jsou namátkou jen některé z činností, kterým se výkonná tajemnice Českého zemského svazu FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová pravidelně věnuje. „Ale také ráda fotografuji, natáčím s kolegy jednominutové hrané filmy a věnuji se i kreativním ručním pracím,“ říká v rozhovoru. O tom, jaké má koníčky, co jí těší a jejích dalších plánech, si s ní povídal Miroslav Gloss.

Ke svému pravidelnému zasedání se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešlo - netradičně v pondělí - 18. 9. 2017 Ústředí OSŽ. Jednání, které bylo mimo jiné věnováno přípravám podzimního sjezdu OSŽ, moderoval předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Po kontrole plnění úkolů (kontroloval se například Návrh personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017, Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ za I. pololetí roku 2017, či Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2017) následovaly Informace ze zásadních jednání, především k zaměstnaneckým jízdním výhodám. „Jednat o tom budeme odpoledne s ostatními odborovými centrálami, co víme, tak všichni zastávají stejné stanovisko jako my,“ řekl předseda Pejša a dodal: „Stanovisko ČD, a. s., (k Memorandu) jsme zatím neobdrželi, zítra na Dozorčí radě ČD, a. s., vyzvu zástupce Českých drah, aby nás s tímto návrhem seznámili.“ Podle Jaroslava Pejši je stanovisko OSŽ neměnné, i když „někteří tvrdí, že bychom měli být důraznější s ohledem na to, že učitelé dostanou přidáno (od 1. 11.) 15 % a státní zaměstnanci 10 %“. „Myslím si, že pro to ještě prostor bude. Jak totiž dopadneme s jízdními výhodami, tak budeme úspěšní i v ostatních záležitostech,“ zopakoval předseda.

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor