OBZOR ke stažení

Práce s lidmi, výtvarná činnost, fotografování, psaní povídek, to jsou namátkou jen některé z činností, kterým se výkonná tajemnice Českého zemského svazu FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová pravidelně věnuje. „Ale také ráda fotografuji, natáčím s kolegy jednominutové hrané filmy a věnuji se i kreativním ručním pracím,“ říká v rozhovoru. O tom, jaké má koníčky, co jí těší a jejích dalších plánech, si s ní povídal Miroslav Gloss.

Ke svému pravidelnému zasedání se v sídle OSŽ, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešlo - netradičně v pondělí - 18. 9. 2017 Ústředí OSŽ. Jednání, které bylo mimo jiné věnováno přípravám podzimního sjezdu OSŽ, moderoval předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Po kontrole plnění úkolů (kontroloval se například Návrh personálního složení komisí pro Sjezd OSŽ v roce 2017, Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ za I. pololetí roku 2017, či Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2017) následovaly Informace ze zásadních jednání, především k zaměstnaneckým jízdním výhodám. „Jednat o tom budeme odpoledne s ostatními odborovými centrálami, co víme, tak všichni zastávají stejné stanovisko jako my,“ řekl předseda Pejša a dodal: „Stanovisko ČD, a. s., (k Memorandu) jsme zatím neobdrželi, zítra na Dozorčí radě ČD, a. s., vyzvu zástupce Českých drah, aby nás s tímto návrhem seznámili.“ Podle Jaroslava Pejši je stanovisko OSŽ neměnné, i když „někteří tvrdí, že bychom měli být důraznější s ohledem na to, že učitelé dostanou přidáno (od 1. 11.) 15 % a státní zaměstnanci 10 %“. „Myslím si, že pro to ještě prostor bude. Jak totiž dopadneme s jízdními výhodami, tak budeme úspěšní i v ostatních záležitostech,“ zopakoval předseda.

- Odborové centrály zúčastněné na dnešním (pondělí 18. 9. 2017) jednání kategoricky odmítají návrh změny tarifu zaslaný I. náměstkem minstra dopravy Ing. Tomášem Čočkem, především pak omezení jízdních výhod na komerční vlaky ČD, a. s.

- Podporují systémové řešení pro roky 2018-2020 v duchu návrhu zaslaného OSŽ ministru dopravy ČR

- O ceně zaměstnaneckého jízdného jsou odborové centrály připraveny jednat.

V pondělí 18. září se v odpoledních hodinách opět po prázdninách sejdou k jednání zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů v rámci 139. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které se v rámci delegace Asociace samostatných odborů ČR (dále ASO) zúčastní Martin Vavrečka, výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO.

(FOTOREPORTÁŽ) Zápasy o třetí místo a o celkové prvenství vyvrcholilo v Brně ve čtvrtek 14. 9. 2017 odpoledne IV. mistrovství USIC ve futsale. V boji o třetí místo nakonec podlehli Slováci Rusku, pak přišla na řadu bitva mezi Kazachstánem a Běloruskem, která snesla i ta nejpřísnější měřítka. Finále bylo napínavé od začátku až do konce. Nechybělo nasazení, rychlost, hráči ze sebe na hřišti vydali maximum, prostě to byla bitva se vším všudy. Jeden jediný gól rozhodl o tom, že prvenství si z Brna odváží mužstvo Běloruska, které ve finále porazilo Kazachstán tím nejtěsnějším rozdílem 1:0.

Odborové sdružení železničářů pozvalo na pondělí 18. 9. 2017 od 14.30 h všechny odborové svazy působící na železnici ke společnému jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách pro roky 2018 a následující. Výchozím bodem diskuse o dalším postupu bude nesouhlas s návrhem změny tarifu, který 31. 7. 2017 rozeslal I. náměstek ministra dopravy Ing. Čoček. Nesouhlas se týká jak návrhu neplatnosti režijek na tzv. komerční vlaky, tak i výše cen ročního kuponu. O výsledcích jednání vás budeme informovat jak na webových stránkách OSŽ, tak i v Obzoru.

AKTUALIZOVÁNO - Na pozvání Odborového sdružení železničářů se v Praze ve dnech 11. - 13. září uskutečnilo zasedání řídícího týmu Poradní skupiny pro opravárenství železniční sekce ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě - European Transport Workers' Federation. Tato skupina působí jako poradní orgán železniční sekce ETF pro oblast údržby a opravárenství. V současné době se skupina zabývá návrhem na zavedení evropské licence pro zaměstnance v oblasti údržby a rozšířením certifikace ECM na kolejová vozidla určená pro osobní dopravu. Pokud železniční sekce ETF návrhy schválí, budou předány Evropské železniční agentuře (ERA), která bude od roku 2019 plnit funkci evropského bezpečnostního úřadu.

Šedesátiletý výpravčí Josef Šebesta, který slouží v železniční stanici Bruntál, má zajímavého koníčka – historii zdejšího kraje. Podílel se na vydání již několika brožurek o obcích v tomto podhorském kraji, které před válkou byly osídleny převážně německým obyvatelstvem. Čerpá přitom z kronik, které se zachovaly buď přímo v obcích, nebo mezi odsunutými Němci, kteří byli po válce rozptýleni do několika spolkových zemí současné SRN. Mezi jeho další zájmy patří cyklistika - denně dojíždí do práce z Lomnice u Rýmařova, kde bydlí v tamní nádražní budově, do patnáct kilometrů vzdáleného Bruntálu. Kromě toho podniká kratší i delší výlety na kole a podle jeho slov dokáže „vzdorovat“ i daleko mladším cyklistům.

V pondělí 11. 9. 2017 nastává mezinárodnímu oddělení OSŽ-Ú spolu s některými členy (regionálních) sportovních komisí opět velká fuška. Do Brna se totiž sjíždějí sportovci-železničáři ze 12 zemí, kteří budou tři dny v moravské metropoli bojovat o titul šampiona USIC ve futsale. Budou to týmy Belgie, Běloruska, Bulharska, Dánska, Německa, Lucemburska, Norska, Polska, Ruska, Slovenska, Kazachstánu a také z České republiky. Mistrovství organizuje Odborové sdružení železničářů za podpory železničních společností ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., a Správy železniční dopravní cesty, s. o. Přijedou i někteří významní hosté ze zahraničí, napříkla prezident USIC Dominique Paget z Francie, víceprezident USIC Manfred Hilger z Německa a rovněž Florence Albert, reprezentantka UIC.

V sobotu 9. září 2017 v 11 hodin proběhne v Liberci v rámci Dnů evropského dědictví slavnostní předání lokomotivy Adolf Technickému muzeu Liberec. Součástí slavnostního zapůjčení bude i podpis Memoranda o spolupráci mezi Technickým muzeem Liberec a Nadací Okřídlené kolo. Nadace Okřídlené kolo (předsedou správní rady je Martin Vavrečka, výkonný tajemník OSŽ) je vlastníkem malé parní lokomotivy Adolf, která až do minulého týdne stála v libereckém depu, kde byla schovaná na nepříliš lichotivém místě. Po dlouhém jednání se podařilo pro lokomotivu získat nové umístění před Technickým muzeem v Liberci, kterému bude v sobotu 9. září 2017 při příležitosti otevření nového pavilonu muzea zapůjčena a které se o ni bude pečlivě starat. Po slavnostním aktu (od cca 11.30 h) následuje prohlídka muzea.

V Praze, v sídle OSŽ, se ve středu 6. září konalo další pravidelné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Hostem první části jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, v průběhu jednání se dostavili pozvaní hosté z Českých drah, a. s. V informacích ze zásadních jednání dominovala otázka řešení jízdních výhod po roce 2017. Předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) informoval o tom, že se Ústředí OSŽ touto problematikou zabývalo předchozího dne (5. 9.) a po dlouhé diskusi schválilo memorandum, jehož obsahem je mimo jiné nižší navýšení ceny za prolongaci režijních průkazek, odstranění problému požadavku na omezení použití těchto výhod než navrhovalo ministerstvo dopravy, a také určité nastavení srovnatelných podmínek pro všechny zaměstnance dceřiných společností Českých drah. Návrh bude zaslán ministru dopravy a bude k němu iniciováno společné jednání všech dotčených stran.

„Myslím si, že nazrála doba, abychom se zamysleli nad odměňováním,“ řekl na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se koná ve dnech 6. až 8. 9. 2017 v hotelu Lesní chata, předseda PV Radek Nekola (na snímku stojící), který první den jednání řídil. Podstatnou část prvního jednacího dne (ve středu 6. 9. 2017 odpoledne) zabraly informace ze zásadních jednání. Hned na úvod Radek Nekola vzpomenul poslední jednání PV OSŽ ČD Cargo v Kraskově, kterého se zúčastnili členové obou PV OSŽ a OZŽ (ČD Cargo a ZSSK Cargo). Při té příležitosti Radek Nekola hovořil o odlišnostech přístupu k sociálnímu dialogu na obou stranách státní hranice. „Členové PV OZŽ ZSSK Cargo přivítali možnost setkání v takovémto formátu,“ uvedl s tím, že sociální dialog a úroveň komunikace mezi sociálními partnery je i obrazem stavu ve společnosti. „Jedním z prvků, který ztěžuje sociální dialog, je rozhodně časté střídání managementů.“

Právě přítomno: 296 hostů a žádný gestor