OBZOR ke stažení

V pátek 16. března 2018 byla v Olomouci slavnostně otevřena pobočka Regionálního centra vzdělávání Ostrava a psychologického centra. Psychologické středisko a pobočka sem bylo přemístěno z Přerova a spadá pod DVI, a. s., Praha, která je dceřinou společností Českých drah. Olomoucké středisko sídlí v současné době v budově původního olomouckého nádraží, v blízkosti ústředního stavědla SŽDC a ČD ZAP Olomouc. Na slavnostní otevření tohoto střediska byli pozváni zástupci Českých drah, SŽDC, ČD Cargo a dalších externích společností a zákazníků DVI, jejichž zaměstnance DVI proškoluje a vzdělává.

V sobotu 24. března začnou jezdit nové turistické vlaky z Prahy do Brd a Českého ráje, na Posázavský pacifik (210) vyjedou cyklovozy (pojedou z Prahy do Dobříše o víkendech a o svátcích v 8.55 a 10.25, další vůz na přepravu kol se objeví také na spojích z Prahy do Čerčan přes Týnec nad Sázavou, ten z Prahy pojede v sobotu v 9.55, respektive v neděli v 10.55, a 16.25) a do páté sezony vstoupí (stále oblíbenější) Cyklohráček (i ten poprvé vyjede v sobotu 24. března a bude jezdit každou sobotu, neděli a ve sváteční dny až do 28. října 2018), to jsou některé z novinek, které ve čtvrtek 15. 3. 2018 na společné tiskové konferenci na pražském hlavním nádraží představily České dráhy, hlavní město Praha a Středočeský kraj.

Strojvedoucí Stanislav Fanta nastoupil na železnici v roce 2009 k Českým drahám. U tohoto podniku jezdil jako strojvedoucí tři roky, do roku 2012, pak ho zlákaly vyšší mzdy, které nabízela soukromá servisní společnost v oblasti drážní dopravy, která zprostředkovává pronájem strojvedoucích k soukromým dopravcům. U ČD dal proto výpověď a začal jezdit u soukromých firem podle požadavků svého nového zaměstnavatele. Jaké má zkušenosti s prací u soukromníka a jaké podmínky mnohdy panují při práci strojvedoucích u soukromých firem? Popisuje je v níže uvedených řádcích a také na webových stránkách youtube (standa fanta).

Včera, dnes a zítra, řečeno slovy Felixe Holzmanna a Ivy Janžurové z notoricky známé televizní scénky, a také ještě pozítří, ve čtvrtek 15. 3. dopoledne, se na radnici městské části Prahy 9 (Sokolovská 324), v Galerii 9, koná pod názvem Malující železničáři výstava 17 autorů (devíti žen a osmi mužů) Českého zemského svazu FISAIC, výtvarná skupina.

Jedním z typických „železničářských“ měst v České republice je Česká Třebová. Kromě toho, že je to významná železniční křižovatka, nacházejí se zde i železniční dílny, které v současnosti fungují pod názvem CZ Loko, a stále v provozu je i železniční depo (DKV Česká Třebová), kde však v současné době panuje značná nervozita. Ta je vyvolána tím, že od 1. července letošního roku by zde v souvislosti s celostátní reorganizací DKV měla zaniknout opravárenská činnost.

Ministerstvo dopravy dokončuje návrh vyhlášky, kterou chce vláda v demisi Andreje Babiše umožnit seniorům od 65 let a studentům do 26 let věku cestovat vlakem zdarma. Vzhledem k tomu, že toto populární opatření slíbila vláda ve svém programovém prohlášení, není pochyb o tom, že bude přijato, píše Jiří Novotný v deníku Právo. A protože schválení vyhlášky je jen na vládě, a nikoliv na parlamentu, autor článku předjímá, že by se senioři a studenti výhod cestování zdarma měli dočkat ještě letos.

Pod předsednictvím technického ředitele FISAIC Romana Štěrby za OSŽ (na snímku) zasedají prezidenti technických komisí v německém Bad Elster. Na programu je vyhodnocení činnosti za poslední dva roky (od předchozího zasedání v České Třebové v dubnu 2016), informace o valné hromadě FISAIC v záři 2016 a prezídia v září 2017. Zasedání prezidentů technických komisí je důležitou součástí interní komunikace v rámci FISAIC, a to mezi technickými komisemi a Byrem, jakožto exekutivním orgánem.

Předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun se v úvodu jednání PV, konaného v Praze 7. 3., podrobně věnoval otázce chystaného odčlenění provozu a údržby v opravárenství. Připomeňme, že k 30. 6. 2018 mají definitivně zaniknout depa kolejových vozidel a k 1. 7. 2018 mají vzniknout tři oblastní centra provozu a tři oblastní centra údržby. Touto organizační změnou se má jednak zefektivnit provoz a údržba, jednak má řídící struktura zeštíhlet o cca šedesát technicko-hospodářských pracovníků – údajně přirozeným odchodem. „Stanovisko podnikového výboru v této věci bylo vždy konzistentní,“ připomněl Vladislav Vokoun a zopakoval hlavní námitky podnikového výboru proti tomuto kroku: „Není ideální dělat zásadní změny v době, kdy České dráhy vyjednávají smlouvy o provozování dopravy v krajích, kdy nikdo neví, jaká bude potřeba opravárenských kapacit po roce 2019,“ řekl Vladislav Vokoun.

Rekapitulací událostí od posledního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo (11. 1. 2018) začalo ve středu 7. 3. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, další pravidelné zasedání PV OSŽ ČD Cargo. V jeho úvodu se předseda PV Radek Nekola nejprve vrátil ke školením k podnikové kolektivní smlouvě (PKS). „Letos byla ta školení trošičku jiná, protože se Mgr. Kreischová zaměřovala především na změny (v PKS),“ uvedl Radek Nekola a dodal: „Ale jsem rád, že jsem na těch školeních viděl i více pracovníků, kteří pak PKS realizují, tedy především komandující.“ Radek Nekola byl příjemně překvapen i hojnou účastí, například v Pardubicích, kde prý bylo narváno. „Školení nám všem určitě zjednoduší práci,“ uzavřel Radek Nekola blok věnovaný školení.

V úterý 6. 3. 2018 zasedalo v Praze, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Představenstvo OSŽ. Standardní program s nezvykle obsáhlou kontrolou plnění úkolů, asi tak by se dal ve stručnosti popsat průběh jednání, které moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). V rámci již zmíněné kontroly plnění úkolů například vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř (v bodu Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění) uvedl, že jeho oddělení již má první pozitivní ohlasy na nově uzavřenou dohodu. „První zkušenosti nás naplňují optimismem, zdá se, že mezi členskou základnou o to bude zájem. Nicméně pokud byste narazili na nějaké problémy, klidně se na nás obracejte, jsme schopni zprostředkovat osobní jednání s pojišťovnou,“ zdůraznil.

Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. To neplatí o bývalém předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi, který i poté, co před necelými čtyřmi měsíci skončil ve funkci předsedy OSŽ, dění v Odborovém sdružení železničářů pečlivě sleduje: „Jsem stále členem Odborového sdružení železničářů a sleduji jak webovou stránku OSŽ, tak i tištěný Obzor,“ říká. A nejen sleduje, z pozice člena Dozorčí rady Českých drah se i snaží ovlivnit ve prospěch zaměstnanců-členů OSŽ. „Minimálně máme možnost vysvětlit ostatním členům dozorčí rady svůj pohled na věc, přesvědčit je argumenty. V mnoha případech se to podařilo, záleží na argumentační schopnosti zástupců zaměstnanců,“ říká v rozhovoru.

Mnohé nádražní budovy v Moravskoslezském kraji jsou nevyužívané, vyžilé a zanedbané. Potvrdil to začátkem března v rozhovoru s Lidovými novinami (LN) ředitel Správy osobních nádraží (SON) Olomouc Gabriel Jursa. Jak dále ředitel v tomto rozhovoru pro LN sdělil, SON Olomouc má pro nejbližší dobu nachystáno poměrně hodně projektů, které by měly výše popsanou situaci změnit. Určitou překážkou v některých případech jsou ale komplikace s památkovou ochranou.

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor