OBZOR ke stažení

Poklepem na kolejnici byla ve čtvrtek 3. května 2018 slavnostně zahájena modernizace železniční stanice Cheb, která je nejvýznamnějším železničním uzlem v celém Karlovarském kraji. Investorem stavby s předpokládanými celkovými náklady přesahujícími půl miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), její realizaci provede společnost STRABAG Rail. Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude vybudování výtahů, díky kterým se dostanou bezbariérově na všechna tři nástupiště (nástupní hrana v normové výšce 550 mm nad kolejí umožní pohodlný výstup a nástup do vlaků). Navíc všechna nástupiště budou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také zastřešení nástupišť a stávající podchod.

Malinké, leč útulné prostory Galerie Holandský dům v Berouně hostí od 30. dubna do 25. května 2018 výstavu fotografií členů skupiny Foto a veršů členů skupiny Literáti Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) PhotoLitera 2017 (od roku 2015 funguje FISAIC „pod křídly“ OSŽ, I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun je prezidentem ČZS FISAIC). „Myslím si, že je strašně hezké spojení veršů a fotografií, že to k sobě prostě patří. A také jsem moc ráda, že tento projekt doputoval do Berouna,“ uvedla v pondělí 30. dubna na slavnostní vernisáži Mgr. Alena Šustrová, vedoucí Městského kulturního centra v Berouně.

Bezmála miliardový zisk vykázala v loňském roce Skupina České dráhy, v černých číslech skončila podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví jak nákladní, tak i osobní doprava, oznámil dnes předseda představenstva a generální ředitel ČD, a. s., Pavel Krtek. České dráhy v segmentu osobní dopravy dosáhly čistého zisku 6 milionů korun - v porovnání s výsledkem roku 2016 jde o meziroční zlepšení o 652 milionů korun. Za tímto meziročním zlepšením stojí zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech a pak také kurzové zisky v osobní dopravě díky sílící koruně. Silná koruna ostatně přispěla i ke snížení čistého dluhu Skupiny ČD o tři miliardy korun, na 27,2 miliardy korun.

Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ na svém pravidelném jednání, které se konalo 24. dubna v Praze, měla na programu kromě organizačních záležitostí také seznámení se současnou situací na železnici, jízdní výhody seniorů, sportovní hry seniorů a projednání činnosti RRS pro rok 2018. Zasedání rady řídil její předseda Kurt Mužík (na snímku vlevo), za předsednickým stolem zasedli také místopředsedové Karel Hybš a Alois Malý. Jako host se jednání zúčastnil předseda OSŽ Martin Malý (na snímku vpravo). Přítomno bylo všech čtrnáct členů Rady.

Ve středu 25. dubna předstoupil předseda představenstva společnosti ČD Cargo, a. s., Ivan Bednárik, MBA, před studenty magisterského programu Fakulty dopravní ČVUT k tématu management železniční dopravy. Ivan Bednárik prezentoval vývoj corporate governance (způsob správy a řízení) Skupiny ČD Cargo s důrazem na organizační změny, kterými podnik prochází v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti svých služeb na trhu a to včetně probíhajicí expanze do zahraniční - do sousedních států: Maďarska, Ruska a Slovinska.

Ohledně reorganizace DKV se vedou diskuse mezi vedením Českých drah a OSŽ řádově již několik let. Začátkem tohoto roku situace v tomto směru vykrystalizovala do podoby rozhodnutí Českých drah o zrušení současných DKV a jejich nahrazení novými organizačními jednotkami, což v praxi znamená rozdělení na část opravárenskou a část provozní. Se změnou v podobě navržené vedením ČD však OSŽ z mnoha důvodů nesouhlasí.
Díky neúnavnému jednání se podařilo částečně „zachránit“ DKV Česká Třebová, které mělo být původně z velké části utlumeno. Jak k tomu došlo a jaké jsou možnosti dalšího vývoje v oblasti současných DKV jsme se zeptali předsedy ZV OSŽ DKV Česká Třebová Zdenka Jindry.

Delegace deseti odborových centrál z deseti zemí (Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Polsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Rusko, Gruzie, Ukrajina) navštívily na pozvání Představenstva OSŽ ve dnech 24. až 27. dubna 2018 Českou republiku. Setkání zástupců železničních odborových svazů se koná po VII. sjezdu OSŽ, který pozměnil složení Představenstva OSŽ. „Sjezd, který se konal v listopadu loňského roku, byl ryze pracovní záležitostí bez účasti zahraničních hostů, proto jsme se rozhodli pozvat zástupce železničních odborových centrál střední a východní Evropy na společenské setkání, které bude věnováno výhradně našim zahraničním hostům,“ uvedl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s tím, že setkání je o to významnější, že se koná v roce, kdy slavíme 100 let od založení Československých státních drah a kdy si i připomínáme 25 let od podpisu Stálé konference železničních odborových svazů zemí střední a východní Evropy.

Tradiční body v netradičním termínu, takto stručně by se dalo popsat jednání Ústředí OSŽ, které se konalo s tradičním programem, ale netradičně v pondělí 23. 4. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, a které řídil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku). Informace ze zásadních jednání načal místopředseda OSŽ Radek Nekola informováním o dění ve společnosti ČD Cargo, mimo jiné o rozšíření představenstva o pozici výkonného ředitele („Odboráři si od toho slibují lepší komunikaci mezi obchodem a provozem,“ řekl), či o navýšení počtu členů Dozorčí rady společnosti ČD Cargo ze šesti na devět, kde budou mít zaměstnanci nově tři zástupce („Jedná se o důležité pozice v rámci OSŽ, zástupci odborových centrál cítí hendikep, že nemají své zástupce, o to těžší to bude v rámci obhajoby,“ uvedl).

České dráhy v letošní sezóně rozšířily počet vlaků s přepravou jízdních kol o 150 spojů, počet vlaků s rozšířenou možností přepravy jízdních kol tak překročil číslo 7000. V 6208 vlacích je možné přepravit jízdní kolo formou spoluzavazadla, v 782 spojích je nabízena služba úschova během přepravy. „Kola přepravujeme prakticky ve všech vlacích, i v malých motoráčcích, kam se vejdou dvě až tři kola, a proto v jízdních řádech nejsou speciálně označené,“ upozornil Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu, v tiskové zprávě. České dráhy nabízejí přepravu jízdních kol do všech regionů republiky a se zahraničními partnery také do mnoha států Evropy, např. do Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska a dalších zemí.

Poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron zopakoval v neděli 15. dubna své odhodlání přeměnit národní železniční společnost SNCF v akciovou a ukončit nynější statut zaměstnanců dráhy, stvrdila toto rozhodnutí i vláda s tím, že současný statut zaměstnanců dráhy (v podstatě s výhodami státních úředníků) skončí k 1. lednu 2020. Již 17. dubna odhlasovalo Národní shromáždění železniční novelu 454 proti 80 hlasům při 29 absencích. Tato zásadní změna znamená ztrátu řady současných sociálních výdobytků včetně například i jistoty celoživotního zaměstnání pracovníků SNCF. Odborové centrály, zastupující zájmy železničářů, označily postup kabinetu za násilné řešení, napsal 19. dubna list Le Monde.

Tato informace zazněla na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., ve středu 18. dubna z úst jediného hosta jednání, JUDr. Ivo Veselého, ředitele odboru 10 GŘ ČD. Organizační změna se má uskutečnit od 1. 7. 2018, a to navzdory nesouhlasnému stanovisku Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. „Nyní je třeba udělat vše pro to, aby organizační změna proběhla, jak má,“ řekl JUDr. Veselý (na snímku) a dodal, že se bude týkat osmi tisíc lidí, z nichž asi 5 - 6 desítek (THP) se má stát nadbytečnými.

Opět za účasti personální ředitele GŘ SŽDC Ing. Kouckého a také předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, se 12. 4. Sešli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC dopoledne ke svému řádnému jednání. Členové slovenského PV pak pod řízením své předsedkyně Ing. Dariny Fabuľové jednali se svými dvěma náměstky GŘ ŽSR v jiném prostoru. Při kontrole plnění úkolů předseda PV Petr Štěpánek mimo jiné konstatoval, že problémy s personálním portálem STKR podle informací předsedů ZO trvají.

Právě přítomno: 433 hostů a žádný gestor