OBZOR ke stažení

Představenstvo Českých drah, a. s., dnes (31. 10. 2017) jednomyslně odhlasovalo mimořádnou odměnu pro zaměstnance společnosti. Každý z nich dostane ve výplatě za měsíc listopad 1000 Kč navíc jako ocenění za mimořádné nasazení, které si letos vyžádaly velké výluky a kalamitní situace, jako byla například poslední nedělní vichřice. „Jako dopravce musíme neustále flexibilně reagovat na rozsáhlou výlukovou činnost Správy železniční dopravní cesty. Kvůli velkým stavbám například v Brně, v Plzni nebo na Negrelliho viaduktu v Praze letos rychle narůstá přesčasová práce. Mimořádně také povoláváme do služby stovky zaměstnanců navíc v případě událostí, jakou byla například nedělní vichřice, kdy je potřeba se postarat o zákazníky a co nejrychleji obnovit provoz,“ vysvětluje důvody rozhodnutí managementu předseda představenstva a generální ředitel ČD Pavel Krtek.

Poté co vichřice „Herwart“ ochromila o víkendu zejména v severoněmeckých a středoněmeckých regionech Spolkové republiky železniční dopravu, vlakový provoz se postupně vrací do normálních kolejí, informoval v pondělí 30. 10. 2017 deník Handelsblatt. Přesto však zůstává několik tratí, na nichž doposud nemohou jezdit dálkové spoje. I nadále je ochromen provoz dálkových vlaků na trasách Hamburg – Westerland, Hamburg - Kiel, Hamburg – Lübeck – Puttgarden, Hamburg – Rostock – Stralsund, Berlín – Stralsund a Dortmund – Brémy – Hamburg. Nicméně od pondělního rána již opět fungují první dálkové vlaky mezi Hannoverem a Berlínem, Hannoverem a Magdeburkem, Berlínem a Drážďany, stejně jako mezi Münsterem (Západní Falcko) a Norddeichem. První dálkové vlaky z Hamburku do Berlína mají dle sdělení Deutsche Bahn (Německé dráhy) jezdit v pondělí asi od 14 hodin. Vzhledem k různým poškozením je však nutno počítat i nadále s omezením a výpadky provozu.

Nejvíce změn v mezistátní dálkové dopravě se v novém jízdním řádu, který začne platit 10. prosince 2017, dotkne linky Praha – Mnichov. Počet spojů se zde zvýší ze 4 párů na 7 a jízdní doba zkrátí až o půl hodiny - na pět a tři čtvrtě hodiny. Cestující se v tomto případě mohou těšit také na komfortnější vozy německého partnera, se kterým České dráhy česko-bavorskou linku provozují. Společnost Länderbahn, která provozuje tyto spoje na německém území pod značkou ALEX, plánuje totiž nahradit staré vozy ze 70. let minulého století moderními klimatizovanými vagóny od mateřské italské národní železniční společnosti Trenitalia. V těchto vozech mají být například oddíly 1. třídy, místa pro cestující na vozíku nebo občerstvení.

AKTUALIZOVÁNO - Vichřice „Herwart“, která se prohnala ze soboty na neděli Spolkovou republikou Německo, hlavně severními a středoněmeckými regiony, způsobila na mnoha místech značné škody, v železniční dopravě nevyjímaje, informoval v neděli 29. října na své webové stránce deník Handelsblatt. Deutsche Bahn (Německá dráha) byla nucena zastavit provoz vlaků, které v sedmi spolkových zemích až na vzácné výjimky nevyjely. Živlem byly ochromeny prakticky všechny tratě ve Šlesvicku-Holštýnsku, Dolnosasku, Hamburku, Meklenbursku-Pomořanech, Sasku, Sasku-Anhaltsku a Duryňsku, uvedla mluvčí dráhy. V Hamburku fungovala S-Bahn jen v omezeném rozsahu. V Dortmundu, Bielefeldu a Hammu dala DB k dispozici vlaky k přenocování cestujících, jejichž spoje byly zastaveny. Vzhledem k prudké bouři nebylo možno nasadit náhradní autobusovou dopravu.

O možných variantách, tedy jestli bude potřebné svolat mimořádnou konferenci OSŽ SŽDC, nebo jen jednání členů Republikových rad infrastruktury a řízení provozu 6. prosince v Praze, rozhodne volba předsedy OSŽ. V případě, že by byl předsedou OSŽ zvolen Mgr. Martin Malý (na snímku), současný místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ, který na tuto funkci kandiduje spolu se stávajícím předsedou OSŽ Bc. Jaroslavem Pejšou a prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem, bude totiž nutné zvolit nového předsedu Podnikového výboru OSŽ a také současně tajemníka PV za řízení provozu. Místo tajemníka PV Adolfa Hradílka, který už na funkci nekandiduje, infrastruktura už svého nového tajemníka PV zvoleného má. Vzhledem k tomu, že Martin Malý vyšel jako zástupce v PV z řízení provozu, by pak při jeho případném zvolení předsedou svazu byl doplněn a volen nový tajemník PV místo něj. Pokud Martin Malý zvolen nebude, zůstává vše při starém a uskuteční se jednání členů obou Republikových rad, které se budou zabývat probíhajícím kolektivním vyjednáváním o uzavření PKS na rok 2018 a případně na další období.

Hudební trio z olomoucké Moravské filharmonie (na snímku) zahájilo slavnostní otevření zrekonstruované čekárny ČD Lounge v Olomouci. Slavnosti se na olomouckém hlavním nádraží ve čtvrtek 26. října zúčastnili zástupci Českých drah, SŽDC, Olomouckého kraje a další hosté. Olomoucká ČD Lounge byla „zasvěcena“ průkopníkovi stavby železnic Aloisi Negrellimu, který se zasloužil o propojení Olomouce s Vídní a později i s Prahou, čímž bylo toto tehdy královské město zapojeno do vznikající evropské železniční sítě.

Příprava VII. sjezdu OSŽ byla nosným tématem programu posledního zasedání Ústředí OSŽ před sjezdem, které se konalo ve středu 25. 10. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které řídil místopředseda OSŽ Miroslav Novotný (na snímku). V rámci tohoto bodu Ústředí OSŽ mimo jiné projednávalo předsedou OSŽ předložené materiály na VII. sjezd OSŽ: Jednací řád (připomínky byly zapracovány a návrh Jednacího řádu schválen; bude předložen VII. sjezdu OSŽ ke schválení), Program jednání VII. sjezdu OSŽ (předseda OSŽ Bc. Pejša na jednání Ústředí OSŽ předložil jedinou změnu programu; před volbou předsedy OSŽ bude předřazen bod vystoupení kandidátů na předsedu OSŽ - desetiminutové vystoupení kandidátů, každý kandidát na předsedu přednese svůj program, který se pak stane oficiálním dokumentem).

Pondělního (23. 10. 2017) jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze se účastnilo i několik delegátů sjezdu OSŽ, který se bude zanedlouho konat v Ostravě. „Republiková rada seniorů má zájem, aby sjezd proběhl důstojně a dnes máte možnost se zeptat na všechno, co vás zajímá, říci, co vás případně trápí a co by bylo potřeba zlepšit,“ řekl na úvod jednání předseda RRS Kurt Mužík, který kromě delegátů, kteří se dostavili, přivítal i předsedu OSŽ Bc Jaroslava Pejšu. Ten se také účastnil celého jednání a kromě mnoha informací, které poskytl, odpovídal na řadu dotazů.

AKTUALIZOVÁNO - Na dnešním (24. 10.) dopoledním jednání zástupců všech odborových centrál na železnici s ministrem dopravy Danem Ťokem o režijních výhodách přislíbil ministr dopravy, že během několika dnů vypracuje návrh, který bude mimo jiné obsahovat i větu, že režijní jízdenky budou platit i v komerčních vlacích. Tuto informaci Obzoru potvrdil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který se schůzky spolu s I. místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislavem Vokounem, a místopředsedou OSŽ a předsedou Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martinem Malým zúčastnil s tím, že „nová cena kuponu na sjednané období se bude podstatně blížit představám odborových svazů“.

V noci ze soboty 28. na neděli 29. října končí letní čas, hodinové ručičky se ve tři hodiny v noci posunou o hodinu zpět. Kvůli této změně bude osm nočních vlaků Českých drah uprostřed noci hodinu čekat na odjezd podle středoevropského času (SEČ). Hned tři z nočních spojů si postojí v Bohumíně, zbylých pět pak v Čadci, Ostravě-Svinově, Ostravě hl. n., Pardubicích a v Brně. Dvěma párům rychlíků a dvěma párům spojů EN se jízdní doba prodlouží o hodinu. Rekordmanem v tomto ohledu je rychlík Chopin z Varšavy do Vídně, který v Bohumíně běžně stojí 59 minut; jeho pobyt se tedy téměř zdvojnásobí - prodlouží na téměř dvě hodiny.

Předseda ZV OSŽ Praha ONJ – Doprava (DKV Praha PJ Jih - původně odstavné nádraží Praha jih) Petr Dvořák (na snímku) se obává dalšího odchodu zaměstnanců z tohoto důležitého depa, které zajišťuje údržbu a opravy všech vlakových souprav, přijíždějících z celé republiky do Prahy. „Největší propad je v současné době u profese posunovač, kde dlouhodobě odcházejí dva až tři posunovači měsíčně, přičemž nové se nedaří přijímat – respektive ti, co přijdou, skončí většinou ve zkušební době. Od začátku roku tak odešlo již dvacet posunovačů,“ říká Dvořák.

Soukromý dopravce GW Train Regio převezme od 10. prosince provoz všech rychlíků mezi Plzní a Mostem. S Ústeckým a Plzeňským krajem se podle serveru domluvil na převzetí spojů, které dosud zajišťovaly České dráhy. Namísto čtyř párů vlaků tak bude GW Train Regio od prosince ve všední dny denně vypravovat šest, v sobotu sedm, v neděli osm párů. Nově v jízdním řádu přibude víkendový rychlík s odjezdem v 8 hodin z Plzně. Dopravce nabídl krajům prakticky stejné podmínky, jako ministerstvu dopravy. Za kilometr jízdy si bude podle webu Zdopravy.cz účtovat 76 korun.

Právě přítomno: 148 hostů a žádný gestor