OBZOR ke stažení

Řekl na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC v Praze 25. ledna člen PV Libor Šimůnek, předseda ZO OSŽ a Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Praha. V úvodu své řeči poděkoval za zevrubné vysvětlení předsedy OSŽ a kolektivního vyjednavače Martina Malého, jak se situace vyvíjela a proč došlo ke změně termínu kolektivního vyjednávání z původně 16. ledna na 11. Ledna, a dále řekl: „Měli jsme jednání obou Republikových rad, ze kterých vyšlo doporučující stanovisko dosáhnout desetiprocentního nárůstu, a pak na následujícím jednání PV bylo přijato usnesení, které zavazovalo kolektivní vyjednavače usilovat o desetiprocentní navýšení s tím, že však musí dosáhnout minimálně cca osmiprocentního nárůstu mezd.“ Podle jeho názoru tak bylo splněno to, co PV vyjednavačům jako minimální přijatelný výsledek uložil, což ale samozřejmě neznamená, že budou všichni zaměstnanci spokojeni, dodal Šimůnek.

Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona urychlující pomalou výstavbu dálnic. Po dohodě v poslanecké sněmovně vznikl kompromisní návrh, který má za cíl zkrátit dobu přípravy staveb. Návrh obsahuje i konkrétní výčet prioritních dálnic a železnic (viz příloha níže), kterých se má urychlení výstavby týkat. Hlavním nástrojem pro zrychlení výstavby je institut tzv. předběžné držby, který umožní stavět ještě předtím, než budou vykoupeny nebo vyvlastněny všechny pozemky pod budoucí dálnicí. Druhým návrhem je, že se územní řízení u vyjmenovaných staveb povede vždy jeden specializovaný stavební úřad v kraji, který celý proces urychlí. Přílohou novely je také výčet dálničních staveb, který obsahuje páteřní dálniční síť, hlavní železniční koridory nebo vysokorychlostní tratě. Návrhem novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se nyní bude zabývat poslanecká sněmovna ve svých výborech.

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 se v Berlíně konalo v pořadí již 11. Symposium Deutsche Bahn na téma „Konkurence a regulace“. S klíčovými prezentacemi vystoupili předseda představenstva koncernu DB Dr. Richard Lutz (na snímku) a člen představenstva koncernu DB odpovědný za infrastrukturu Ronald Pofalla, a dále v moderované pódiové diskusi představitelé parlamentních politických stran CDU/CSU, SPD, FDP a Zelených.

V harrachovském SKI Areálu se ve dnech 22. – 24. ledna konalo pod záštitou OSŽ mistrovství České republiky železničářů v běhu na lyžích. Závody byly současně nominačními na mezinárodní běžecké mistrovství USIC, které se bude konat v prosinci 2018 v Kazachstánu. Závodů se zúčastnilo 64 mužů a 20 žen - kromě zaměstnanců Českých drah, ČD Cargo a SŽDC také senioři z těchto organizací. Ubytování a stravování bylo zajištěno v hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově. Celá tato sportovní akce byla zorganizována a technicky zajištěna Regionální sportovní komisí OSŽ Praha a podpořena dotacemi ze sociálního fondu ČD, a. s., a ČD Cargo a. s., jakož i z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) SŽDC, s. o.

Za přítomnosti generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého a ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Ing. Svatavy Maradové, MBA, bylo ve středu 24. ledna 2018 v sídle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Praze podepsáno memorandum o spolupráci, které nastavuje nová pravidla spolupráce mezi oběma institucemi. „Pro nás, jako pro správce infrastruktury, jde o nesmírně důležitý krok, neboť nám to zjednoduší velmi často kritizovanou a složitou přípravu infrastrukturních staveb,“ řekl v úvodu tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský s tím, že SŽDC velmi často u projektů, kde se jde takzvaně mimo stávající stopu, naráží právě na problémy s pozemky, „Ať už jsou to výkupy pozemků, nebo výměny pozemků, ať jsou to všemožné dohady a spekulace. Sami víte, kolik dopravních staveb je blokováno a brzděno právě kvůli problémům s pozemky. A my si od tohoto kroku slibujeme zjednodušení a hlavně zrychlení,“ dodal.

Jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v pondělí 22. ledna zahájil její předseda Kurt Mužík přáním pevného zdraví všem členům a jejich rodinám, a také přáním, aby činnost rady byla i v tomto roce prospěšná pro všechny seniory. Sdělil, že na jednání byl pozván také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se ale omluvil, protože ve stejný den se zúčastnil školení k nové podnikové kolektivní smlouvě SŽDC v Přerově.


První školení, týkající se nové kolektivní smlouvy SŽDC, bylo zahájeno v pondělí 22. ledna v Přerově. Hlavním tématem bylo proškolení přítomných zástupců ZO OSŽ ze změn v nové PKS, úprav, týkajících se jízdních výhod, zásad hospodaření s FKSP, jakož i změn v pracovněprávních předpisech a vnitřních předpisech OSŽ. Školení se zúčastnili zástupci ZO OSŽ prakticky z celé Moravy a Slezska, za předsednickým stolem zasedli (na snímku zleva) předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek a tajemníci PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček (který průběh školení řídil) a Miroslav Maincl. Za zaměstnavatele byli přítomni zástupci GŘ SŽDC Ing. Hana Kohoutová, vedoucí oddělení mzdového, a Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí oddělení personálního. Změny, týkající se pracovně-právních předpisů a vnitřních předpisů OSŽ vysvětlili zaměstnanci ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení, a Luděk Šebrle.

„Z dozorčí rady Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) musí všichni rudí pryč!“ V článku pod tímto titulkem upozornil ve čtvrtek 18. ledna přední rakouský deník Die Presse na personální změny, které již ohlásil spolkový ministr infrastruktury (tj. i dopravy) Norbert Hofer ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ), jež má v úmyslu zřejmě vyřadit z dozorčí rady (DR) všechny členy sociálnědemokratické strany (SPÖ). Výměna sociálnědemokratických členů má nastat již počátkem příštího měsíce, nejpozději však v polovině února, i když se příslušné zasedání tohoto orgánu ÖBB obvykle koná až v květnu.

(AKTUALIZOVÁNO) Jako v pohádce! Tak to ve čtvrtek 18. 1. 2018 vypadalo v okolí hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, kdy zde (poprvé v tomto roce) zasedalo Ústředí OSŽ, nejvyšší orgán OSŽ mezi sjezdy. V minulých dnech v tomto regionu napadlo odhadem až 15 cm sněhu, který tomuto - jinak velmi konstruktivnímu - jednání vytvořil doslova pohádkovou kulisu. Zahájení jednání, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, schválení evidenčního listu ZO OSŽ k 1. 2. 2018 (tiskopis), návrh vzdělávacích aktivit na I. pololetí 2018 – školení na PC, návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí 2018 – odborná školení pro členy ZV ZO OSŽ, organizační záležitosti, informace Revizní komise OSŽ, různé a závěr, byly plánované body jednání, které moderovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. Program nakonec doznal jedné změny (z důvodu omluvy zástupců Revizní komise OSŽ vypadl tento bod z programu jednání), omluvenek tentokrát z důvodu souběžných jednání bylo více - omluvili se například první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Antonín Leitgeb, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola a tajemnice téhož PV Bc. Marta Urbancová.

V souvislosti s výstrahou meteorologů před silným větrem a sněžením připravily České dráhy některá preventivní opatření. Jedná se zejména o posílení pohotovostí zaměstnanců v provozních profesích, především v profesích strojvedoucí, vlakvedoucí a průvodčí, dispečeři, a také posílení pohotovosti záložních vozidel. „Zároveň žádáme cestující, aby v případě zhoršených povětrnostních podmínek počítali s možným zdržením na cestě, měli s sebou například tekutiny, jídlo, případně léky, pokud je užívají,“ uvedl ve čtvrtek 18. 1. 2018 tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský v tiskové zprávě. „Prosíme veřejnost, aby při plánování cesty dnes nebo zítra dopoledne sledovala vývoj počasí a aktuální situaci v provozu na železnici, např. na webu ČD, kde jsou mimořádnosti průběžně aktualizovány.“ Silný vítr v kombinaci s množstvím nového sněhu může způsobovat například pád stromů do kolejí, což může zdržet opravu v řádu desítek minut.

Dvoukolejnou halu pro opravy a údržbu motorových jednotek, dieselových lokomotiv a dalších kolejových vozidel určených pro osobní dopravu otevřely v pondělí 15. 1. 2018 v Rakovníku České dráhy. Stavbu za 57 milionů korun, jejíž součástí je i sklad a zázemí pro zaměstnance, postavila společnost Swietelsky stavební a stavba trvala od února do prosince 2017. V hale nyní probíhá tříměsíční zkušební provoz.

V pondělí 15. ledna se v Praze v Libni (v zasedací místnosti PJ Praha) konalo první z devíti školení k Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) společnosti ČD Cargo na rok 2018. Školení jsou za spolupráce OSŽ organizována odborem 10 GŘ ČD Cargo a jsou určena pro všechny zaměstnance společnosti ČD Cargo a členy všech odborových organizací působících ve společnosti ČD Cargo. Prvního školení se zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10), Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociálního a mzdového), Bc. Věra Drncová (vedoucí oddělení personálního) a Bc. Josef Kreische (úsek ředitele O10). Za OSŽ byla přítomna tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová, za Federaci strojvůdců Jiří Šafařík, člen prezídia FS ČR.

Právě přítomno: 280 hostů a žádný gestor