Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych Vám před blížícím se koncem roku touto cestou poděkoval za Vaši celoroční práci a podporu myšlenek Odborového sdružení železničářů, které usiluje o trvalé zlepšování pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců a pomoc členům v obtížných životních situacích. Rád bych zde zdůraznil, že dobré výsledky a síla našeho sdružení jsou založeny nejen na dobré práci profesionálních funkcionářů, ale zejména také na obětavé práci všech funkcionářů a členů, kteří se aktivní činnosti v odborové organizaci věnují ve svém volném čase a odměnou je jim mnohdy pouze pocit dobře vykonané práce ve prospěch ostatních, za což si určitě zaslouží naši pokornou úctu a poděkování.

V přiloženém souboru najdete přehled nejpodstatnějších změn v podnikové kolektivní smlouvě ČD pro rok 2019. Změny proti roku 2018 jsou vyznačeny tučně.

Vladislav Vokoun
předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Hned v úvodu posledního zasedání Ústředí OSŽ v roce 2018, které se konalo ve středu 19. 12. 2018 a které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), informovali předsedové jednotlivých Podnikových výborů (PV) OSŽ o uzavřených kolektivních smlouvách. Jako první hovořil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Vladislav Vokoun, který shrnul několikatýdenní kolektivní vyjednávání konstatováním, že se podařilo najít shodu ve třech prioritách, se kterými OSŽ šlo do kolektivního vyjednávání: v nárůstu tarifů (5,5 % plus 2000 Kč), ve zvýšení příplatku za praxi coby „stabilizačního institutu“ (každé pásmo se zvedlo o 300 Kč plus vzniklo jedno pásmo navíc).

(AKTUALIZOVÁNO) České dráhy v úterý 18. prosince 2018 ve 12.55 h uzavřely kolektivní smlouvu na rok 2019! Zaměstnancům zůstanou zachovány dosavadní benefity a dojde i k mírnému růstu tarifních mezd. „Stejně jako v minulých letech bylo kolektivní vyjednávání i v letošním roce mimořádně dlouhé a velmi náročné. Jsem přesvědčen, že jsme našli kompromis, který je pro České dráhy ekonomicky únosný, chrání zájmy našeho akcionáře i věřitelů, kteří financují náš rozvoj, a zároveň zaručuje našim zaměstnancům sociální jistotu. Sociální smír a stabilita v personální oblasti jsou pro nás prioritou a vnímáme je jako klíčové pro chod celé firmy,“ zhodnotil v tiskové zprávě výsledek kolektivního vyjednávání předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Výluková činnost na tratích SŽDC je v zimním období poněkud utlumena, práce na údržbě železniční infrastruktury nicméně pokračují. Největší koncentrace výluk je v současné době soustředěna do uzlu Brno, kde probíhá rok trvající nepřetržitá výluka na hlavním brněnském nádraží. Další oblastí, kde probíhá rozsáhlá výluková činnost, je oblast Ostravy s velkou akcí Český Těšín – Dětmarovice, trojici vybraných oblastí pak uzavírá oblast Prahy. Jak sděluje tisková mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, na celé síti SŽDC proběhlo v závěru roku 2018, konkrétně během 49. týdne, celkem 371 výluk (přesněji řečeno etap) a to jak nepřetržitých (výluky delší než 24 hodin), tak krátkodobých.

Díky drobným dárečkům, které připravily členky rady svým kolegům, ale i pozvaným hostům v Praze 11. prosince, bylo poslední letošní, již 17. jednání Republikové rady seniorů OSŽ, také poznamenáno předvánoční nostalgií. Vzpomnělo se i na pět nemocných členů RRS, kteří se nemohli na jednání dostavit. Na začátku jednání přivítal předseda RRS Kurt Mužík předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, prvního místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna a místopředsedu OSŽ Martina Vavrečku.

Dnes (13. 12. 2018) byla podepsána PKS u společnosti ČD Cargo! Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1. 4. 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000 Kč z hospodářského výsledku roku 2018, a to předem v lednu 2019.

Kromě hlavního tématu jednání – vrcholícího kolektivního vyjednávání – se poslední letošní jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v sídle OSŽ dne 12. prosince, věnovalo také bilancování uplynulého roku, ale i záležitostem, které železnici a její zaměstnance čekají v roce následujícím. Hned v úvodu se předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) vrátil k volbám do Dozorčí rady Českých drah, kam byl za zaměstnance zvolen spolu s tajemníkem OSŽ Antonínem Leitgebem. Oba poděkovali členům podnikového výboru za pomoc při zajištění úspěšného průběhu voleb, neboť účast zaměstnanců byla vyšší, než se očekávalo (54 %).

Dne 12. prosince se v prostorách GŘ ČD, a. s., konalo další jednání o podobě PKS ČD, a. s., na rok 2019. Ještě před touto akcí se uskutečnila dne 6. 12. schůzka odborových centrál, která si kladla za cíl nalezení společného postupu pro závěrečnou fázi kolektivního vyjednávání. Přes počáteční poměrně bouřlivou atmosféru se nakonec podařilo nalézt téměř 100% shodu pro další postup. U třech rozporných bodů, které měly význam vždy pouze pro některou odborovou centrálu, bylo dohodnuto, že si tento rozpor obhájí před zaměstnavatelem, nebo přistoupí na kompromis. Pozitivní výsledky této schůzky se následně zásadně promítly do průběhu včerejšího jednání.

Bez zástupců zaměstnavatele a de facto na jedno jediné téma jednal ve středu 12. 12. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Podnikový výbor (PV) OSŽ ČD Cargo. Nosným tématem jednání bylo pochopitelně kolektivní vyjednávání (to pokračuje ve čtvrtek 13. 12. 2018) a také informace z jednání Dozorčí rady ČD Cargo, které přednesl a celé jednání podnikového výboru řídil Radek Nekola (na snímku u článku), předseda PV OSŽ ČD Cargo.

Pod záštitou poslance Zbyňka Stanjury a ve spolupráci s Liberálním institutem se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP) v úterý 11. 12. 2018 uskutečnil seminář „Liberalizace osobní železniční dopravy“. Semináře se za OSŽ zúčastnil místopředseda Martin Vavrečka.
Úvodem Zbyněk Stanjura, člen rozpočtového výboru PSP a člen dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, shrnul hlavní události od předchozího semináře, především ocenil odvahu ministerstva dopravy vybírat dopravce na závazkové výkony a vyslovil názor, že je třeba urychleně dokončit převod pozemků od ČD na SŽDC.

Kompletním zprovozněním Ejpovického tunelu, nejdelšího tunelu v Česku, skončila modernizace v současnosti čtrnáct kilometrů dlouhého úseku třetího tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, Evropská unie na projekt přispívá částkou 3,5 miliardy Kč. Slavnostního ukončení stavby se v úterý 11. 12. 2018 spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem za Evropskou komisi zúčastnil i generální ředitel DG Regio Marc Lemaître.

Právě přítomno: 318 hostů a žádný gestor