OBZOR ke stažení

Ministerstvo dopravy dokončuje návrh vyhlášky, kterou chce vláda v demisi Andreje Babiše umožnit seniorům od 65 let a studentům do 26 let věku cestovat vlakem zdarma. Vzhledem k tomu, že toto populární opatření slíbila vláda ve svém programovém prohlášení, není pochyb o tom, že bude přijato, píše Jiří Novotný v deníku Právo. A protože schválení vyhlášky je jen na vládě, a nikoliv na parlamentu, autor článku předjímá, že by se senioři a studenti výhod cestování zdarma měli dočkat ještě letos.

Pod předsednictvím technického ředitele FISAIC Romana Štěrby za OSŽ (na snímku) zasedají prezidenti technických komisí v německém Bad Elster. Na programu je vyhodnocení činnosti za poslední dva roky (od předchozího zasedání v České Třebové v dubnu 2016), informace o valné hromadě FISAIC v záři 2016 a prezídia v září 2017. Zasedání prezidentů technických komisí je důležitou součástí interní komunikace v rámci FISAIC, a to mezi technickými komisemi a Byrem, jakožto exekutivním orgánem.

Předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun se v úvodu jednání PV, konaného v Praze 7. 3., podrobně věnoval otázce chystaného odčlenění provozu a údržby v opravárenství. Připomeňme, že k 30. 6. 2018 mají definitivně zaniknout depa kolejových vozidel a k 1. 7. 2018 mají vzniknout tři oblastní centra provozu a tři oblastní centra údržby. Touto organizační změnou se má jednak zefektivnit provoz a údržba, jednak má řídící struktura zeštíhlet o cca šedesát technicko-hospodářských pracovníků – údajně přirozeným odchodem. „Stanovisko podnikového výboru v této věci bylo vždy konzistentní,“ připomněl Vladislav Vokoun a zopakoval hlavní námitky podnikového výboru proti tomuto kroku: „Není ideální dělat zásadní změny v době, kdy České dráhy vyjednávají smlouvy o provozování dopravy v krajích, kdy nikdo neví, jaká bude potřeba opravárenských kapacit po roce 2019,“ řekl Vladislav Vokoun.

Rekapitulací událostí od posledního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo (11. 1. 2018) začalo ve středu 7. 3. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, další pravidelné zasedání PV OSŽ ČD Cargo. V jeho úvodu se předseda PV Radek Nekola nejprve vrátil ke školením k podnikové kolektivní smlouvě (PKS). „Letos byla ta školení trošičku jiná, protože se Mgr. Kreischová zaměřovala především na změny (v PKS),“ uvedl Radek Nekola a dodal: „Ale jsem rád, že jsem na těch školeních viděl i více pracovníků, kteří pak PKS realizují, tedy především komandující.“ Radek Nekola byl příjemně překvapen i hojnou účastí, například v Pardubicích, kde prý bylo narváno. „Školení nám všem určitě zjednoduší práci,“ uzavřel Radek Nekola blok věnovaný školení.

V úterý 6. 3. 2018 zasedalo v Praze, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Představenstvo OSŽ. Standardní program s nezvykle obsáhlou kontrolou plnění úkolů, asi tak by se dal ve stručnosti popsat průběh jednání, které moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). V rámci již zmíněné kontroly plnění úkolů například vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř (v bodu Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění) uvedl, že jeho oddělení již má první pozitivní ohlasy na nově uzavřenou dohodu. „První zkušenosti nás naplňují optimismem, zdá se, že mezi členskou základnou o to bude zájem. Nicméně pokud byste narazili na nějaké problémy, klidně se na nás obracejte, jsme schopni zprostředkovat osobní jednání s pojišťovnou,“ zdůraznil.

Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. To neplatí o bývalém předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi, který i poté, co před necelými čtyřmi měsíci skončil ve funkci předsedy OSŽ, dění v Odborovém sdružení železničářů pečlivě sleduje: „Jsem stále členem Odborového sdružení železničářů a sleduji jak webovou stránku OSŽ, tak i tištěný Obzor,“ říká. A nejen sleduje, z pozice člena Dozorčí rady Českých drah se i snaží ovlivnit ve prospěch zaměstnanců-členů OSŽ. „Minimálně máme možnost vysvětlit ostatním členům dozorčí rady svůj pohled na věc, přesvědčit je argumenty. V mnoha případech se to podařilo, záleží na argumentační schopnosti zástupců zaměstnanců,“ říká v rozhovoru.

Mnohé nádražní budovy v Moravskoslezském kraji jsou nevyužívané, vyžilé a zanedbané. Potvrdil to začátkem března v rozhovoru s Lidovými novinami (LN) ředitel Správy osobních nádraží (SON) Olomouc Gabriel Jursa. Jak dále ředitel v tomto rozhovoru pro LN sdělil, SON Olomouc má pro nejbližší dobu nachystáno poměrně hodně projektů, které by měly výše popsanou situaci změnit. Určitou překážkou v některých případech jsou ale komplikace s památkovou ochranou.

V Praze, v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží, se ve čtvrtek 22. února uskutečnilo jednání členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Jednání moderovala výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová, která v úvodu přivítala hosty: Vladislava Vokouna, I. místopředsedu OSŽ a prezidenta ČZS FISAIC, Ing. Ondřeje Šmehlíka, vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ, a Bc. Kateřinu Vokounovou, která tvoří webové stránky FISAIC. Jednání se zúčastnilo několik desítek členů Českého zemského svazu FISAIC.

Personální odbor Generálního ředitelství Českých drah vydal koncem února informaci pro držitele jízdních výhod o výměně In karet 1. generace za In karty s MAP strukturou. Z této informace vyplývá, že koncem května přestávají platit In karty (železniční průkazky, tzv. režijky), které na své zadní straně nemají tzv. MAP strukturu (QR kód – na snímku) a jejichž číslo má pouze deset číslic. (Podrobné informace o této problematice zveřejňuje ve svém čísle 5 i časopis Obzor). Co to znamená pro držitele jízdních výhod ČD, jakou má tato informace spojitost s prolongací železničních průkazek („režijek“) a jaké jsou další novinky v připravované prolongaci, jsme se zeptali I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) čeká velká personální výměna, ministerstvo dopravy navrhlo výměnu šesti z devíti členů ve Výboru SFDI. Vyplývá to z materiálu, který poslalo ministerstvo do meziresortního připomínkového řízení a ze kterého vychází server Zdopravy.cz. Změny má řešit v březnu na svém jednání vláda bez důvěry. Jak uvádí server Zdopravy.cz, Výbor SFDI je klíčovým orgánem, schvaluje například rozpočet či úpravy ve výdajích fondu nebo odvolává ředitele. Podle informací mají v SFDI skončit bývalý náměstek ministra dopravy Ing. Kamil Rudolecký, bývalý ministr financí Ing. Ivan Pilný, sociální demokraté Ing. Milan Urban a Mgr. Jiří Zemánek, lidovec Ing. Jiří Koliba a Ing. Libor Topol.

V areálu provozního střediska oprav v dílnách pro opravu vozidel (DPOV) Nymburk, které organizačně spadají pod České dráhy, DPOV, a. s., Přerov, bylo v pátek 23. února slavnostně otevřeno pracoviště rekonstruované kovárny. Sloužit bude učňům nymburské odborné školy a odborného učiliště k výcviku na profese, které budou moci později využít při práci na železnici. Jak připomněl garant tohoto projektu ze strany DPOV, a. s., Ing. Ctirad Pinkas, Ph.D., nedostatek elektromechaniků, elektrikářů, zámečníků, obráběčů kovů a dalších profesí v dílnách DPOV trvá již několik let. Podnik se proto snaží i touto cestu o nápravu k lepšímu stavu. Slavnostního otevření kovárny a přestřižení pásky se zúčastnili (na snímku zleva) ředitel SOŠ s SOU Nymburk Ing. Jiří Hubálek, předseda představenstva DPOV, a. s., Ing. Roman Kott, člen představenstva Českých drah, a. s., Ing. Miroslav Kupec a starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.

V diskusi, která probíhala v rámci jednání Výboru OSŽ DKV ve čtvrtek 22. 2. 2018 v Praze, v sídle OSŽ (více v článku Oddělení provozu a údržby budí emoce! V žádném případě neuvažujeme o snížení o jedno jediné pracovní místo v dělnických profesích, slibuje Kupec), zasypali členové Výboru OSŽ DKV Miroslava Kupce, člena představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek, celou řadou otázek, směrem k budoucnosti provozu a oprav u Českých drah. Níže jsou některé z otázek členů Výboru OSŽ DKV a odpovědí Miroslava Kupce, které ve zmíněné diskusi zazněly. „Váš názor, pane Vomáčko, znám. Víte, že jsme si o tom povídali mockrát. Nemůžete mi vytknout, že nevím, co se děje na jednotlivých pracovištích. Sám dobře víte, kolikrát jsem byl na dílně v Kolíně,“ tak například reagoval Miroslav Kupec na dotaz Josefa Vomáčky z Kolína Co se ušetří, když půjdou opraváři z Kolína do Nymburka?: „Dvakrát! Jednou když jste se tam byl představit a podruhé, když jste to zavíral!“ odvětil Josef Vomáčka.
Tady jsou další z otázek a odpovědí:

Právě přítomno: 265 hostů a žádný gestor