Mraky se rozplynuly a nad Českou Třebovou vysvitlo sluníčko. Zatímco ještě v době příjezdu historického parního vlaku z Brna, vedeného rakouskou lokomotivou 310.23, bylo pošmourno a vlezlo, odpoledne si už slunce posvítilo na regionální den s plnou parádou. Regionální Den železnice, který v sobotu 15. 9. 2018 probíhal v Depu kolejových vozidel Česká Třebová a který připravily České dráhy společně s dalšími partnery, především Spolkem železničním, přilákal více než dva tisíce návštěvníků.

Zprávu vyslechli členové Ústředí OSŽ 12. září na svém jednání a následně, den poté, i na jednání Republikové rady seniorů (RRS) v Praze. Předseda RRS Kurt Mužík (na snímku) poděkoval členům rady seniorů za účast na těchto hrách a za reprezentaci jejich družstev. Vyhodnocení průběhu sportovních her v Rajeckých Teplicích bylo také jedním z bodů jednání. V pořadí druhé Hry byly opět úspěšné, u všech startujících a podle příznivých ohlasů by měly pokračovat. Pokud by to tak bylo, pak se RRS shodla na tom, že je třeba zajistit bezpečnost zejména malých dětí, které tady mají do parku volný přístup a vymezit prostor, kam by se neměly dostat. To se týká takových disciplín jako závod na koloběžkách, nebo i ruského kulečníku.

Současná kamenná výpravní budova železniční stanice Děčín pochází z roku 1865, kdy nahradila dočasnou dřevěnou budovu z roku 1850 na trati Praha – Drážďany. Budova dlouhá léta chátrala, prováděny byly jen ty nejnutnější opravy, a teprve v letech 1996 – 2004 prošla důkladnou rekonstrukcí i s přilehlým kolejištěm a stala se součástí I. tranzitního koridoru. Na jaře roku 2018 byly v budově zahájeny rekonstrukční práce jejího severního křídla (na snímku vlevo), které vyvrcholily 11. září. V ten den byly opravené prostory slavnostně předány Policii ČR, která zde zřídila oddělení hlídkové služby.

Sportovní areál v Kozlovicích u Přerova byl v pátek 14. září dějištěm fotbalového turnaje „O putovní pohár předsedy OSŽ“. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva (SŽDC, ČD ZAP, ČD DKV a Legios Louny), přičemž pátý účastník (ČD Cargo) svoji účast odvolal z organizačních důvodů (nesestavení mužstva). Pořadatelem turnaje bylo OSŽ ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC, organizaci zajistila regionální sportovní komise OSŽ Olomouc. V turnaji již tradičně zazářili hráči výběru SŽDC, kteří vyhráli všechny zápasy, v nichž vstřelili ce1kem 13 branek a neobdrželi ani jedinou!

Bývalý generální ředitel Českých drah Pavel Krtek dnes oznámil, že opustí vedení státní firmy, v úterý ho přitom dozorčí rada společnosti jmenovala místopředsedou představenstva ČD. Informaci jako první dnes (14. 9. 2018) odpoledne přinesl server zdopravy.cz (Pavel Krtek opustí České dráhy úplně, stát musí hledat třetího do vedení). Podle deníku bude muset předseda Dozorčí rady Českých drah Petr Moos svolat mimořádnou dozorčí radu.

Středeční (12. 9. 2018) jednání Ústředí OSŽ nebylo věnováno jenom informacím ze zásadních jednání, na programu byly i výroční zpráva a účetní závěrka společností Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia za rok 2017, daňové přiznání OSŽ za rok 2017, rozdělení výsledků hospodaření OSŽ za rok 2017 či plnění rozpočtu OSŽ za leden až červen 2018 (Ústředí OSŽ výše uvedené dokumenty odsouhlasilo, respektive vzalo na vědomí). Další, neméně podstatná část jednání byla věnována i hodnocení stávajícího stavu a nabídce služeb společnosti ČD travel, a. s. K tomuto bodu se dostavili ředitelka a jednatelka společnosti Mgr. Blanka Jíšová (na snímku) a Dr. Miroslav Kaprálek, jednatel společnosti, který zastupuje OSŽ, které vlastní 49 % akcií společnosti ČD travel.

Představujeme kandidáty OSŽ na členy Dozorčí rady ČD Cargo, a. s., pro volby, které se budou konat ve dnech 22. - 25. října 2018. Kandidáty za OSŽ jsou: Radek Nekola – předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, Bc. Marta Urbancová – tajemnice Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo.

Zahájení, kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání; už první tři body z programu středečního (12. 9. 2018) prvního poprázdninového zasedání Ústředí OSŽ, které moderoval místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku stojící), předznamenaly průběh celého jednání, které se tentokrát protáhlo na bezmála šest hodin. Informace ze zásadních jednání, na kterých byli od června do září přítomni zástupci OSŽ, shrnul předseda OSŽ, Mgr. Martin Malý. „V uvedeném období se konaly opakované schůzky s vedením ministerstva dopravy (30. 7., 28. 8.; další proběhne 20. 9.),“ uvedl.

(AKTUALIZOVÁNO) Pavel Krtek skončil v čele představenstva Českých drah, nahradil ho Miroslav Kupec (na snímku), rozhodla na svém dnešním (11. 9. 2018) zasedání Dozorčí rada Českých drah. Pavel Krtek zůstává místopředsedou představenstva společnosti. Dozorčí rada Českých drah dále odvolala z představenstva podniku Martina Bělčíka a Ludvíka Urbana, na dvě neobsazená místa bude vypsáno výběrové řízení.

Na jedné straně osobní doprava v zisku a stabilní nárůst počtu cestujících, na straně druhé končící smlouvy s kraji a otevírání trhu. Rozhovor s generálním ředitelem Českých drah Pavlem Krtkem (ČD již nejsou těžkopádný dinosaurus), který včera zveřejnily Novinky.cz, přináší mnohé zajímavé myšlenky. Kupříkladu: „Čeká nás velká zkouška, zda obstojíme i v mezinárodní konkurenci.“

Ve dnech 27. - 29. 8. 2018 se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a. s. Na tomto jednání byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a. s., na rok 2019. Také byl zvolen rozšířený tým, který se bude podílet na zpracování prvotního protinávrhu. Vzhledem k tomu, že ve dnech 22. - 25. 10. 2018 budou ve společnosti ČD Cargo, a. s., probíhat volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady, bude návrh PKS 2019 předložen až po uskutečnění těchto voleb. Očekáváme předložení návrhu poslední říjnový týden.

Dnes (v neděli 9. 9. 2018) je poslední možnost přihlásit železniční nádraží nebo zastávku do soutěže o titul Nejkrásnější nádraží 2018. Následně odborná porota vybere 10 finalistů, kteří se utkají o přízeň v hlasování široké veřejnosti (termín zahájení hlasování bude teprve vyhlášen). Hlasování potrvá tradičně do 10. 10. 2018, slavnostní vyhlášení pak proběhne v pátek 9. 11. 2018.

Právě přítomno: 186 hostů a žádný gestor