OBZOR ke stažení

Oprava odbavovací haly v železniční stanici Veselí nad Moravou se neúměrně protahuje. Práce na rekonstrukci haly byly zahájeny v září minulého roku, termín jejího dokončení byl stanoven na prosinec téhož roku. Nicméně v listopadu se práce zastavily a od té doby se nic neděje. Cestující jsou tak odkázáni na náhradní prodej jízdenek z okének, vedoucích na přístupové schodiště do stanice a na náhradní stísněné prostory čekárny. Doslova martýrium si v té souvislosti zažívají zdejší osobní pokladní, které pracují v průvanu, prachu a nepohodlí. Však si také v té souvislosti u pokladních vyžádaly svoji daň i nemoci.

Dopravci tak reagovali na notifikaci zveřejněnou ministerstvem dopravy. „To (ministerstvo dopravy) by mělo začít neprodleně jednat, aby včas vybralo dopravce s nejvýhodnější nabídkou na provozování těchto spojů od prosince 2019,“ uvedl Aleš Ondrůj v tiskové zprávě společnosti RegioJet s tím, že společnost již předložila ministerstvu dopravy nabídku na provozování souboru objednávaných mezinárodních a vnitrostátních dálkových spojů pro období od platnosti jízdního řádu 2019/2020, tedy od prosince 2019, kdy skončí stávající desetileté smlouvy s Českými drahami. RegioJet podle Aleše Ondrůje předložil nabídku, jejíž využití by představovalo úsporu veřejných financí v řádu stovek milionů korun a současně lepší služby, výhodnější ceny a další benefity pro cestující.

V médiích se ve čtvrtek 17. května objevila zpráva, že České dráhy budou i v letech 2020 až 2022 zajišťovat regionální osobní dopravu v Jihomoravském kraji. Podle informací v tisku podaly České dráhy jako jediné nabídku na provozování regionálních vlaků v Jihomoravském kraji i po roce 2019 a jelikož nabídka obsahovala veškeré potřebné náležitosti, kraj tuto nabídku přijal. České dráhy zatím tuto informaci ale nepotvrdily. „V současné chvíli můžeme potvrdit pouze to, že jsme podali do soutěže na zajištění dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji svou nabídku.

Téměř v kompletním složení se v úterý 15. 5. 2018 sešel netradičně v Mladé Boleslavi-Debři Výbor OSŽ při OŘ Praha v čele s jeho předsedou Liborem Šimůnkem (na snímku). Také zastoupení hostů bylo reprezentativní: za vedení OSŽ dorazili tajemníci (PV OSŽ SŽDC) Dušan Richter a Miroslav Maincl; za zaměstnavatele (OŘ Praha) Simona Svobodová (vedoucí oddělení OJ), Soňa Kühnelová (specialista OŘ Praha), Bc. Tomáš Knopf (vedoucí odboru OŘ Praha), Ing. Juraj Gánovský (náměstek OŘ Praha) a Ing. Vladimír Filip, ředitel OŘ Praha.

Dceřiná společnost Českých drah ČD-Telematika je na prodej, potvrdil to generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. „ČD-Telematika nezapadá do core businessu Českých drah, a. s. Proto je naším strategickým záměrem svůj podíl v ČD-Telematice do budoucna prodat, a to za tržní cenu. Takto získané finanční prostředky samozřejmě využijeme na snížení zadlužení společnosti i na investice do železničních kolejových vozidel,“ uvedl Pavel Krtek s tím, že kupujícím by měl být stát prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty, nebo například České pošty.

V pátek 11. května ve věku 67 odešel dlouholetý zaměstnanec a náš kamarád pan Robert Lamač. V roce 1969 ukončil učební poměr v OUŽ Valtice v oboru elektromontér a ihned nastoupil u tehdejšího Elektroúseku ČSD v Brně. Na železnici, naposled jako zaměstnanec OŘ SŽDC Brno, prožil celý profesní život, v závěru ve funkci mistra NS Čebín. V roce 1990 byl zvolen předsedou ZV OSŽ SEE Brno a tuto funkci vykonával až do odchodu do starobního důchodu v roce 2014.

Zdá se to neuvěřitelné, ale již zažloutlé dokumenty jasně hovoří o prvních krůčcích při zajišťování prostoru pro výstavbu tehdy ještě pionýrského tábora. Mnozí ho znali pod jménem Borač. Ať tak či tak, tehdejší odborový svazek dopravy našel toto kouzelné, v té době nijak zvlášť využívané místo v ideálním prostředí meandru řeky Svratky pod Sokolí skálou. Pár pozemků bylo řádně vykoupeno od předchozích vlastníků (v podstatě to byla malá políčka a luka). Psal se rok 1958 a začala postupná výstavba. Práce byly prováděny dle plánů SUDOP a za významného přispění brigádníků stavba rychle pokračovala. Je třeba zmínit, že objekt sám o sobě je na rozloze 4 hektarů a je v poměrně členitém terénu. Největšími překážkami v době výstavby byla doprava materiálu. Dostupnost byla poměrně špatná. Část, která putovala po železnici, se musela na vlečce Brněnských papíren překládat na auta a vozit přes panelový brod do vznikajícího střediska. Ještě dnes je brod patrný při pohledu z novějšího mostu z roku 1968.

S bolestí v srdci oznamujeme, že v neděli 13. 5. 2018 zemřel po těžké nemoci ve věku 61 let náš kolega - odborář Zdeněk Loukota. Zděnda nás reprezentoval na turnajích v bowlingu a fotbale, bude nám chybět. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 18. května 2018 v 11 hodin ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově města Plzně. Čest jeho památce!

V reprezentačních prostorech Poslanecké sněmovny Parlamentu (PSP) ČR uspořádaly Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP), Asociace českého železničního průmyslu (ACRI) a Podvýbor pro dopravu Hospodářského výboru Sněmovny pod záštitou děkana DFJP Libora Švadlenky a místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka ve čtvrtek 10. května 2018 již 24. ročník odborného kolokvia ŽELAKTUEL 2018, tentokrát na téma „Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě“.

Zlínský kraj chystá v nastávajícím desetiletí zvýšení rozsahu objednávané osobní dopravy o více než čtyři a půl milionů kilometrů ročně. Toto navýšení se týká jak autobusové, tak železniční dopravy, přičemž u vlakové dopravy se jedná o navýšení o 1,4 milionů kilometrů ročně. Toto zvýšení je součástí chystané zakázky, z níž vzejdou poskytovatelé veřejné dopravy na léta 2019 – 2028. Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka je vyhlášení zakázky plánováno na září nebo říjen, předpokládané náklady činí osm až deset miliard korun. V uplynulých deseti letech zaplatil Zlínský kraj podle Čunka za objednanou veřejnou dopravu zhruba sedm miliard korun.

Železniční doprava mezi Prahou a Berlínem od 10. 6. 2018 zrychlí, bez přepřahů v Drážďanech se jízdní doba z Prahy do Berlína zkrátí o zhruba čtvrthodinu; z centra do centra cesta potrvá 4 hodiny 20 minut, z okraje Prahy na okraj Berlína, tzn. z Prahy-Holešovic na Berlín Südkreuz dokonce jen čtyři hodiny, čtyři minuty.

V červenci uplynou tři roky od tragické srážky vlaku Pendolino s polským kamionem na železničním přejezdu ve Studénce. Při této nehodě, kterou zavinil řidič kamionu, byla, kromě obětí na životech a zranění cestujících a strojvedoucího vlaku, značně poškozena také jedna ze sedmi souprav vlaku Pendolino, které jsou v majetku ČD. České dráhy jich v současné době využívají šest, přičemž sedmá je v opravě. Od září 2018 ale budou ČD naplno využívat všech sedm strojů. Ze strany pojišťovny se však vyskytují průtahy s proplacením náhrady za opravenou soupravu.

Právě přítomno: 151 hostů a žádný gestor