OBZOR ke stažení

Odborovým organizacím v České republice přestali po více než čtvrt století ubývat členové, píší Klára Čeperová a Petr Kučera na webu Aktuálně.cz ze dne 14. února. Jak je dále v tomto článku uváděno, zájem zaměstnanců o odborovou organizovanost v posledních dvou letech roste, takže příliv nových členů je vyšší než odchody těch dosavadních.

Nadace Okřídlené kolo (NOK), shromažďující finanční i nefinanční prostředky na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení, a České dráhy, a. s., národní dopravce, se dohodly na spolupráci při záchraně historických železničních vozidel a na rozvoji činnosti Nadace v oblasti historie, současnosti a budoucnosti železnice.

OSŽ je od roku 1999 členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR), ta se v roce 2000 stala plnohodnotným účastníkem tripartity. „Za účast v tripartitě bylo ale nutné bojovat, na což bychom neměli zapomínat a snažit se co nejefektivněji využívat této platformy k prosazování zájmů OSŽ v oblasti železniční dopravy,“ říká v rozhovoru Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku a tajemník ASO.

AKTUALIZOVÁNO - Srážka vlaku Eurocity s regionálním spojem, která se stala v pondělí 12. 2. 2018 krátce před 13. hodinou u Leobenu v Horním Štýrsku, si vyžádala jednoho mrtvého a 22 zraněných (podle prvotních informací). Eurocity EC 216 směřoval ze Štýrského Hradce (Graz) do německého Saarbrückenu. Jak informoval na svých webových stránkách v 16.13 h rakouský deník Die Presse, příčina neštěstí nebyla prozatím zjištěna, ví se jen, že došlo k boční kolizi obou vlaků. Rakouské orgány vyslaly na místo tři hasičské vozy se 42 pracovníky a sedm vozidel. Srážka obou vlaků poškodila rovněž stožáry a vrchní vedení. Vagon, patřící Deutsche Bahn (Německé dráze), byl po celé boční straně poškozen. Spolkový kancléř Sebastian Kurz (ÖVP), šéf Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) Andreas Matthä a další činitelé již vyjádřili poškozeným cestujícím svou soustrast.

Po dlouhých letech čekání a napětí, jaký další osud čeká havířovskou nádražní budovu (původně určenou ke zbourání), bylo koncem ledna rozhodnuto: „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, přičemž počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu,“ řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý 30. ledna 2018 před novináři. Cílem SŽDC i města (potvrzeném ve společně přijatém memorandu) je zahájit komplexní rekonstrukci ještě v letošním roce.

Školení k podnikové smlouvě Českých drah organizovalo vedení PV OSŽ při ČD, a. s., v měsíci lednu. Nosným tématem všech šesti školení, provedených v celé republice, bylo vysvětlení změn v PKS pro rok 2018 oproti předcházejícímu roku a vysvětlení novinek. Současně byly přítomní zástupci ZV OSŽ z jednotlivých organizačních jednotek informováni ze strany členů PV OSŽ při ČD o aktuálních otázkách v činnosti OSŽ a o událostech, které OSŽ čekají v roce 2018. Ze strany pracovníků ekonomicko-sociálního oddělení (ESO) OSŽ-Ú byly podány také informace, týkající se změn v pracovněprávních předpisech, novelizace NOZ, jakož i změn ve vnitřních předpisech OSŽ. Závěrečná část každého školení byla věnována diskusi a dotazům.

V úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., které se konalo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 7. února, poděkoval předseda PV Vladislav Vokoun všem, kdo se podíleli na organizaci školení ke kolektivní smlouvě. Velmi ocenil účast na školení a konstruktivní jednání účastníků, kteří podle jeho slov přijali změny v kolektivní smlouvě pozitivně, i když mnozí z nich měli jistě vlivem médií větší představy o mzdovém nárůstu. Vladislav Vokoun dále informoval o tom, že se dne 13. 2. uskuteční jednání zástupců zaměstnavatele a odborů k jízdním výhodám. „Při té příležitosti by se měly vyřešit některé výkladové záležitosti ke kolektivní smlouvě,“ poznamenal Vladislav Vokoun.

Vláda ve středu 7. 2. 2018 podpořila novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes vyžádá každá infrastrukturní stavba. Novela zákona urychlujícího pomalou výstavbu dálnic a i dalších staveb by mohla začít platit ještě letos. „V minulých letech byla zastavena příprava a zahajování nových staveb dálnic a proto jsme v posledních čtyřech letech nemohli mnoho nových dálnic otevřít. Soustředili jsme se hlavně na rozhýbání přípravy a zahajování staveb nových. Neúnosná je dnes zejména délka přípravy staveb, která dosahuje až neuvěřitelných 13 let, po kterých je možné vůbec začít stavět,“ uvádí ministr Dan Ťok v Tiskové zprávě Ministerstva dopravy ČR.

Představenstvo OSŽ, které za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 6. února, se po nezbytné kontrole usnesení seznámilo s informacemi ze zásadních jednání. I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun (na snímku) nejprve krátce zhodnotil průběh školení k podnikové kolektivní smlouvě Českých drah. „Potěšilo mě, že školení byla velmi hojně navštívena a že jejich průběh byl velmi konstruktivní. Nezaznamenali jsme žádnou vulgaritu, i když je jasné, že některá očekávání ohledně mzdového nárůstu byla u některých našich členů vyšší.“

Správa železniční dopravní cesty pokračuje v opravách výpravních budov železničních stanic v celé republice. Zatím poslední opravenou nádražní budovou se může pyšnit středočeské město Zdice. Modernizace zdejší výpravní budovy probíhala od srpna loňského roku, t j. něco přes půl roku. Náklady na její opravu dosáhly částky téměř 8,8 milionu korun.

Na závěr jednání Ústředí OSŽ ve čtvrtek 18. 1. 2018 v Rajeckých Teplicích člen Ústředí OSŽ Petr Toman informoval o výhodách sjednaných pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV 211), kteří mají nově možnost čerpat navíc finanční prostředky na procedury v rámci kondičních pobytů, a to až do výše 1500 Kč na zaměstnance. Další informace naleznete v rozhovoru s Bc. PETREM TOMANEM, Ba (Hons), členem správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a předsedou ZO OSŽ Všetaty.

Ve dnech 1. a 2. února se na obou školeních sešla necelá stovka posluchačů, kdy nejdelší část výkladu „táhl“ předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V Praze v domě OSŽ Bohemika 1. 2. byl výkladu PKS přítomen personální ředitel SŽDC Ing. Pavel Koucký a systémová specialistka GŘ SŽDC Michaela Srněnská, která vizuálně představila personální portál STKR a způsob evidence sportovních a kulturních akcí zadávaných tzv. garanty akcí na OJ, financovaných z prostředků FKSP, do tohoto systému. V Pardubicích totéž téma demonstroval Bc. Martin Melín. Oba přednášející pomocí projekce ukázali na jednotlivých krocích, jak vyplnit jednotlivé položky zadávaných údajů do systému, jakým způsobem se provádí vyúčtování akcí a množství dalších povinných údajů. Hlavně pak zodpověděli řadu konkrétních dotazů.

Právě přítomno: 192 hostů a žádný gestor