V úterý 20. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo první jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2019. Po úvodních procedurálních otázkách byl projednán základní text kolektivní smlouvy a část přílohy 1 PKS (pracovní doba). Jednání, které trvalo přes tři hodiny, se ze strany některých zástupců odborových centrál neslo velmi často ve velmi emotivním duchu. Hlavní příčinou byly mnohdy značné rozdíly v názoru na podobě některých ustanovení kolektivní smlouvy a na potřebu změn.

Informace o tom, co přinese cestujícím nový jízdní řád ČD, který začne platit 9. 12. 2018, představili novinářům na tiskové konferenci v Praze na hlavním nádraží dne 20. 11. Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek GŘ ČD pro obchod, a Petr Vondráček, zástupce ředitele odboru dálkové dopravy GŘ ČD.

Na posledním jednání Ústředí OSŽ informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková, že na Dopravním zdravotnictví proběhly 16. a 17. října volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady. Je to historicky poprvé, co má vedení OSŽ své zástupce v Dozorčí radě Dopravního zdravotnictví - Bc. Douskovou a MUDr. Ritterovou.

(AKTUALIZOVÁNO) „Chtěl bych poděkovat všem, co nás volili, velice si toho vážíme,“ vzkázal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun prostřednictvím redakce Obzoru voličům: „Děkujeme všem, kteří k volbám přišli. Je vidět, že mají k firmě pozitivní vztah i zájem o dění v Českých drahách. Budeme pracovat dál ve prospěch firmy, jejích zaměstnanců i jejich rodinných příslušníků,“ dodal.

Provoz vlaků bez strojvedoucího je sice technicky uskutečnitelný, v dohledné budoucnosti však zatím na českých železnicích nebude realizován. Provoz bezobslužných (tzv. autonomních) vlaků totiž nepovoluje česká legislativa. Zákon o drahách i jeho novela, kterou nedávno projednávala vláda, počítá pouze s bezobslužným metrem, autonomní vlaky tento zákon zatím nezahrnuje.

(AKTUALIZOVÁNO) Delegace OSŽ vedená předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým se 14. 11. 2018 zúčastnila zasedání Železniční sekce ETF. Na programu jednání bylo vyhodnocení společných projektů, příprava na sociální dialog v železniční dopravě organizovaný Evropskou komisí 15. 11. 2018 a plán práce na následující období. K velkým tématům řešeným železničními odbory v rámci ETF patřila problematika sociálního dumpingu a postavení žen v dopravě a bezpečnost na železnici.

V posledních dvou letech se z důvodu klesající nezaměstnanosti začíná také u Českých drah projevovat nedostatek zaměstnanců. Kromě strojvedoucích jsou to i posunovači, tranzitéři přípraváři, jakož i profese, které jsou nezbytné pro údržbu vozidel, jejich opravy a provoz. Podle I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna se může nedostatek zaměstnanců projevit i u vlakového personálu (vlakvedoucí a průvodčí), což souvisí s nárůstem počtu cestujících, který se začíná projevovat po zavedení „státních slev“ pro studenty a seniory.

Dalším, v pořadí již pátým společným, jednáním pokračovalo v úterý 13. listopadu 2018 kolektivní vyjednávání u Správy železniční dopravní cesty, s. o. Úplná shoda v jednání nastala v oblasti poskytování KOP na rok 2019. Podrobnější informace o průběhu společného jednání naleznete v sekci Podnikového výboru OSŽ SŽDC, v článku 5. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 13. 11. 2018

V reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce v Senátu PČR proběhlo v pátek 9. listopadu 2018 slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží České republiky. Soutěž tradičně pořádaná Asociací Entente Florale CZ – Souznění, z. s., ve spolupráci s dalšími partnery, se konala pod záštitou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, senátora Miroslava Nenutila a Pavla Hrubeše, děkana ČVUT v Praze, Fakulty dopravní, a nového předsedy Správní rady SŽDC.

V termínu 12. - 16. listopadu 2018 se v indickém Bikaneru koná Mezinárodní mistrovství železničářů USIC v cyklistice. Na základě výsledků Mistrovství České republiky železničářů konaném v červenci v Suchdole nad Odrou byla vybrána výprava, která se nyní mistrovství USIC v Indii účastní. Protože podmínky konání mistrovství jsou velmi exotické, připravujeme pro vás krátké shrnutí každého dne s fotografiemi od přímých účastníků.

(AKTUALIZOVÁNO o informace zaměstnavatele) Dvě zásadní informace z jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo zazněly hned v úvodu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 8. 11. 2018 a to: že společnost ČD Logistics se stala 100% dceřinou společností ČD Cargo a že podnikatelský plán (společnosti ČD Cargo) je plněn a překračován.

První části jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo 7. 11. v sídle OSŽ za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba (na snímku), se jako host zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Jemu také patřil úvod bodu „informace ze zásadních jednání“. Martin Malý se vrátil k tripartitě z 24. 9., která se zabývala procesem otevírání trhu na železnici. Předseda OSŽ uvedl, že na tripartitě prezentoval hlavní připomínky OSŽ k tomuto záměru: není dořešena kompenzace nákladů ČD při mimořádných situacích, nákladů na údržbu historických vozidel, na členství v mezinárodních organizacích a na služby pro cestující (provoz a pronájem čekáren, úschoven zavazadel aj.).

Právě přítomno: 351 hostů a žádný gestor