OBZOR ke stažení

Na jednání celostátního výboru předsedů OSŽ při DKV, ve středu 4. dubna, vystoupil personální ředitel Českých drah JUDr. Ivo Veselý (na snímku) s aktuálními informacemi, týkajícími se prolongace zaměstnaneckých průkazek (tzv. „režijek“) v roce 2018. Oproti jiným rokům je prolongace letos posunuta až do konce května 2018, což bylo podle slov Ivo Veselého způsobeno nutností zpracovat a naprogramovat novou koncepci železničních průkazek, především nových časových příplatků – příplatek pro komerční vlaky a lanovku a příplatek pro zavazadla. V současné době je již tento proces ukončen.

V Praze, v sídle OSŽ v Domě Bohemika, se ve středu 4. dubna uskutečnilo historicky první setkání celostátního Výboru předsedů OSŽ DKV při PV OSŽ, ČD, a. s., se zástupci vedení Českých drah v čele s předsedou představenstva ČD Pavlem Krtkem (na snímku vpravo s Miroslavem Kupcem). Jediným bodem jednání byla reorganizace opravárenství ČD, a. s., která v uplynulých měsících rozbouřila diskusi o krocích, které hodlá vedení ČD provést v současných DKV.

To byla jen jedna z mnoha věcí, kterými se zabýval Podnikový výbor OSŽ SŽDC na svém jednání 29. března v Praze. Výbory SON (OSŽ) při OŘ vznikly v roce 2016, aby byly partnerem k zaměstnavateli, obdobně jako jsou Výbory SŽDC při OŘ. Od 1. dubna jsou jednotky SON, jak již bylo avizováno, začleňovány přímo k jednotlivým oblastním ředitelstvím SŽDC a současně vznikají nové funkce náměstků pro správu majetku v aparátu ředitele SŽDC; tím se samostatné Výbory SON stávají zbytečnými a členové SON by měli být zastoupeni ve stávajících výborech při OŘ. V rámci kontroly plnění usnesení z minulých jednání PV také předseda PV Petr Štěpánek informoval o dopisu výboru při OŘ Olomouc, kterým žádá vedení OJ, aby při zadávání akcí z FKSP nepožadoval zadávání těchto akcí přes personální portál STKR vzhledem k jeho nepřipravenosti, nerovnému přístupu zaměstnanců k nabídkám a jeho značným nedostatkům.

Stávka, kterou zaměstnanci Francouzské státní dráhy SNCF dle předchozího oznámení skutečně zahájili v pondělí 2. dubna na protest proti návrhu reformy Zákoníku práce a zhoršujících se mzdových a sociálních podmínek, způsobila značné narušení kolejové dopravy na mnoha místech a tím i nemilý závěr velikonočních svátků. Souběžně přerušením práce protestovali i posádky letadel Air France a také popeláři. Dle zpráv deníků Le Monde a Le Parisien z ranních hodin 3. dubna se do stávky zapojilo asi 48 procent veškerého personálu, ale 77 procent průvodčích. V celé Francii byl v provozu jen jeden z osmi vlaků TGV a jeden z pěti vlaků regionálních, v regionu Velké Paříže fungovalo jen asi osm procent všech spojů.

V rezortu železničního opravárenství, konkrétně v depech kolejových vozidel (DKV), panuje v současné době vzrušená a neklidná atmosféra, která je vyvolána rozhodnutím managementu Českých drah o reorganizaci v tomto sektoru. Tato situace je probírána jak v jednotlivých DKV na úrovni ZO OSŽ, tak i na vyšších úrovních (Podnikový výbor OSŽ ČD, Představenstvo OSŽ, Ústředí OSŽ), jakož i na četných jednáních se zaměstnavatelem. Zástupcům zaměstnavatele se však nedaří rozptýlit četné pochyby o správnosti tohoto kroku. Více světla do této nejistoty by mohlo přinést historicky první jednání mezi zástupci celostátního Výboru předsedů ZO OSŽ při DKV s vedením Představenstva Českých drah, které se bude konat 4. dubna v Praze v sídle OSŽ. V rozhovoru pro Obzor se k situaci vyjádřila tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová.

(AKTUALIZACE 30. 3. 2018) Pracovníci francouzské státní železniční společnosti SNCF oznámili, že přeruší práci v úterý 2. dubna od 19 hodin do 8 h ve středu 3. dubna, informovaly 29. března francouzské listy Le Monde a Le Parisien. Železničáři, kteří uskutečnili stávku a demonstrace na mnoha místech Francie již ve dnech 21. až 23. března, hodlají dát znovu najevo nespokojenost s reformou Zákoníku práce vlády prezidenta Macrona, která zmrazuje mzdy a zhoršuje sociální jistoty státních zaměstnanců, především pracovníků kolejové dopravy.

Parní vlaky na lince T4 praskaly v pátek 30. března 2018 ve švech! Slunečné jarní počasí přilákalo na Švestkovou dráhu stovky zájemců. Příroda konečně ukázala svoji vlídnou tvář. Jarní počasí, které provázelo slavnostní zahájení turistické sezony na lince T4 Lovosice – Most, bylo doslova jako na objednávku. Společnost AŽD Praha, s. r. o., vypravila v první den začínající turistické sezony dva páry zvláštních parních vlaků z Mostu do Lovosic a zpět. Zájem byl obrovský, a to jak o jízdu parním vlakem, tak i o prohlídku parní lokomotivy „Všudybylky“ 354.195 z roku 1925. Jízdu vlaku dokumentovaly desítky fotografů, podél tratě postávaly stovky nadšených diváků, z daleka i zblízka. Nádraží byla plná lidí jako před 120 lety (19. 12. 1898), kdy byl na trati zahájen provoz.

Na Velký pátek 30. března 2018 bude v železniční stanici Most v 7.30 h zahájena nová sezóna víkendové turistické linky T4 Lovosice – Most. Na trať mezi pravidelnými spoji vyjede i mimořádný parní vlak tažený lokomotivou 423.041 přezdívanou Velký bejček; za ní zapřažen bude také bufetový vůz a čtyři historické vozy. Zvláštní vlak vyjede z Mostu v 8.30 h a do Lovosic dorazí v 10.40 h (vlak s výjimkou Skršína zastavuje ve všech stanicích a zastávkách). Na zpáteční cestu se mimořádný parní vlak vydá v 11.05 h a do Mostu dorazí v 13.23 h. Podruhé do Lovosic mimořádný parní vlak tažený parní lokomotivou 423.041 vyjede před druhou hodinou odpolední.

Námrazu na trakčním vedení chtějí rozmrazovat na soukromé trati ze Šumperka do Koutů nad Desnou (na snímku). Ta byla elektrizována v roce 2016 a od té doby se v zimním období několikrát stalo, že námraza na trakčním vedení měla vliv na pravidelnost vlakové dopravy. Letošní zima byla sice v tomto ohledu milosrdná, nicméně šumperská firma SART, která trať provozuje, chce v testech na elektrický ohřev trakčního vedení pokračovat, aby byla trať připravena na další zimy, které v tomto podhorském kraji bývají dost nepříjemné.

Pro modernizaci železničního uzlu Brno byla zvolena poloha u řeky a na tomto názoru panuje shoda všech rozhodujících institucí, takový vzkaz vyslali v pondělí 26. 3. 2018 zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a Státního fondu dopravní infrastruktury a budou jej prezentovat Centrální komisi Ministerstva dopravy. tiskovou zprávu z jednání Řídícího výboru železničního uzlu Brno, kterého se v Praze za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček a náměstek pro dopravu Roman Hanák. Vyplývá to z tiskové zprávy z jednání Řídícího výboru železničního uzlu Brno, kterého se v Praze za Jihomoravský kraj zúčastnili náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček a náměstek pro dopravu Roman Hanák.

Zastupitelé Jihomoravského kraje usilují o vybudování jeden kilometr dlouhé železniční spojky, vedoucí z Boskovic do Lhoty Rapotina, čímž by se získalo přímé propojení lokální tratě Velké Opatovice - Boskovice - Skalice nad Svitavou s koridorovou tratí Česká Třebová – Brno. Odpadla by tak současná nutnost přestupu ve Skalici nad Svitavou, zrychlila by se jízdní doba a zatraktivnilo by se železniční spojení mezi Boskovicemi a krajským městem Brno.

Republiková rada seniorů OSŽ tak reagovala na svém jednání 22. března v Praze na rozhovor s prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem v Obzoru č. 6, který hovoří o významu Podpůrného fondu OSŽ a potřebě solidarity s těmi členy, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Všichni členové RRS také každoročně přispívají stokorunou do tohoto fondu. Předseda RRS Kurt Mužík pak v rámci kontroly plnění úkolů sdělil, že bude jako člen kolegia Rady seniorů ČR jednat o možnosti postavení soutěžního družstva seniorů OSŽ na celostátní sportovní hry seniorů, které RS ČR pořádá v Olomouci ve dnech 16. až 19. července. Vlastní sportovní hry seniorů OSŽ proběhnou letos v Rajeckých Teplicích na Slovensku a přihlášky družstev je nutné zaslat do 17. července. Tady se očekává, že zájem bude značný a zřejmě nebude možné vyhovět všem přihlášeným.

Právě přítomno: 97 hostů a žádný gestor