OBZOR ke stažení

Na konci tohoto týdne se v Ostravě sejde 220 delegátů na VII. sjezdu OSŽ a budou rozhodovat nejen o programu na další čtyři roky, ale svým rozhodnutím pravděpodobně ovlivní i činnost OSŽ na mnohem delší období. K plnění programu sjezd zvolí nové Ústředí OSŽ v čele s předsedou a I. místopředsedou OSŽ. Průběh sjezdu budete moci sledovat on-line na webových stránkách OSŽ www.osz.org.

Na atraktivní pracovní nabídky se můžou těšit vybraní čerství absolventi středních škol a učilišť s nejlepšími studijními výsledky. Celkem 270 absolventů ze 49 škol v gastronomických, technických oborech a v oborech služeb letos získalo osvědčení od Hospodářské komory, které dokládá zaměstnavateli požadovanou kvalitu mladých pracovníků, tedy o odborných schopnostech uplatnitelných v praxi. Partnerem akce se z iniciativy předsedy představenstva a generálního ředitele Pavla Krtka stal národní dopravce Českých drah, a. s., jako významný zaměstnavatel.

Ve dnech 19. až 23. října 2017 se v Městském kině v Berouně konal 27. ročník mezinárodní soutěže FISAIC v oboru film a video a související jednání mezinárodní Technické komise (TK) a delegovaných. Členské země FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) z Rakouska, Německa, Francie, Belgie, Slovenska a Česka soutěž obeslalo celkem 78 videopracemi, vybranými vždy příslušným Zemským svazem FISAIC. Celková projekční doba činila přes 10 hodin. Soutěžní práce hodnotila mezinárodní porota sestavená z odborníků určených Zemskými svazy FISAIC (tj. z Francie, Německa, Belgie, Slovenska a Česka). Podle soutěžních pravidel, schválených valnou hromadou členských zemí FISAIC, prezidenta poroty určila pořádající země - prezidentem poroty se stal Ing. Ivo Laníček.

Jako perličku na závěr z Pošumavských lokálek (Provozní soubor Šumava) uvedl na konci jednání Ústředí OSŽ (ve středu 25. 10. 2017) František Vopátek informaci o finanční odměně 25 000 Kč společnosti GW Train Regio strojvedoucím, kteří vystoupí z Federace strojvůdců. „Pokud vím, tak 40 strojvedoucích na to kývlo, jedině dva to odmítli,“ konstatoval František Vopátek.

Tomáš Gilg pracuje jako vedoucí posunu v železniční stanici Lípa nad Dřevnicí (trať Otrokovice – Zlín – Vizovice). Kromě této práce vykonává i funkci předsedy ZO OSŽ v železniční stanici Otrokovice a v OSŽ zastává i další funkce. Aktivně se jako delegát zúčastní VII. sjezdu OSŽ v Ostravě ve dnech 10. a 11. listopadu 2017. Věkově patří mezi mladší generaci, která v dnešní době inklinuje, mimo jiné, k moderním informačním technologiím. Co očekává od závěrů sjezdu v této oblasti a jak chce postupovat v podpoře aktivní činnosti OSŽ, nejen ve své mateřské organizaci? To je námětem níže uvedeného rozhovoru.

Představenstvo Českých drah, a. s., dnes (31. 10. 2017) jednomyslně odhlasovalo mimořádnou odměnu pro zaměstnance společnosti. Každý z nich dostane ve výplatě za měsíc listopad 1000 Kč navíc jako ocenění za mimořádné nasazení, které si letos vyžádaly velké výluky a kalamitní situace, jako byla například poslední nedělní vichřice. „Jako dopravce musíme neustále flexibilně reagovat na rozsáhlou výlukovou činnost Správy železniční dopravní cesty. Kvůli velkým stavbám například v Brně, v Plzni nebo na Negrelliho viaduktu v Praze letos rychle narůstá přesčasová práce. Mimořádně také povoláváme do služby stovky zaměstnanců navíc v případě událostí, jakou byla například nedělní vichřice, kdy je potřeba se postarat o zákazníky a co nejrychleji obnovit provoz,“ vysvětluje důvody rozhodnutí managementu předseda představenstva a generální ředitel ČD Pavel Krtek.

Poté co vichřice „Herwart“ ochromila o víkendu zejména v severoněmeckých a středoněmeckých regionech Spolkové republiky železniční dopravu, vlakový provoz se postupně vrací do normálních kolejí, informoval v pondělí 30. 10. 2017 deník Handelsblatt. Přesto však zůstává několik tratí, na nichž doposud nemohou jezdit dálkové spoje. I nadále je ochromen provoz dálkových vlaků na trasách Hamburg – Westerland, Hamburg - Kiel, Hamburg – Lübeck – Puttgarden, Hamburg – Rostock – Stralsund, Berlín – Stralsund a Dortmund – Brémy – Hamburg. Nicméně od pondělního rána již opět fungují první dálkové vlaky mezi Hannoverem a Berlínem, Hannoverem a Magdeburkem, Berlínem a Drážďany, stejně jako mezi Münsterem (Západní Falcko) a Norddeichem. První dálkové vlaky z Hamburku do Berlína mají dle sdělení Deutsche Bahn (Německé dráhy) jezdit v pondělí asi od 14 hodin. Vzhledem k různým poškozením je však nutno počítat i nadále s omezením a výpadky provozu.

Nejvíce změn v mezistátní dálkové dopravě se v novém jízdním řádu, který začne platit 10. prosince 2017, dotkne linky Praha – Mnichov. Počet spojů se zde zvýší ze 4 párů na 7 a jízdní doba zkrátí až o půl hodiny - na pět a tři čtvrtě hodiny. Cestující se v tomto případě mohou těšit také na komfortnější vozy německého partnera, se kterým České dráhy česko-bavorskou linku provozují. Společnost Länderbahn, která provozuje tyto spoje na německém území pod značkou ALEX, plánuje totiž nahradit staré vozy ze 70. let minulého století moderními klimatizovanými vagóny od mateřské italské národní železniční společnosti Trenitalia. V těchto vozech mají být například oddíly 1. třídy, místa pro cestující na vozíku nebo občerstvení.

AKTUALIZOVÁNO - Vichřice „Herwart“, která se prohnala ze soboty na neděli Spolkovou republikou Německo, hlavně severními a středoněmeckými regiony, způsobila na mnoha místech značné škody, v železniční dopravě nevyjímaje, informoval v neděli 29. října na své webové stránce deník Handelsblatt. Deutsche Bahn (Německá dráha) byla nucena zastavit provoz vlaků, které v sedmi spolkových zemích až na vzácné výjimky nevyjely. Živlem byly ochromeny prakticky všechny tratě ve Šlesvicku-Holštýnsku, Dolnosasku, Hamburku, Meklenbursku-Pomořanech, Sasku, Sasku-Anhaltsku a Duryňsku, uvedla mluvčí dráhy. V Hamburku fungovala S-Bahn jen v omezeném rozsahu. V Dortmundu, Bielefeldu a Hammu dala DB k dispozici vlaky k přenocování cestujících, jejichž spoje byly zastaveny. Vzhledem k prudké bouři nebylo možno nasadit náhradní autobusovou dopravu.

O možných variantách, tedy jestli bude potřebné svolat mimořádnou konferenci OSŽ SŽDC, nebo jen jednání členů Republikových rad infrastruktury a řízení provozu 6. prosince v Praze, rozhodne volba předsedy OSŽ. V případě, že by byl předsedou OSŽ zvolen Mgr. Martin Malý (na snímku), současný místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ, který na tuto funkci kandiduje spolu se stávajícím předsedou OSŽ Bc. Jaroslavem Pejšou a prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem, bude totiž nutné zvolit nového předsedu Podnikového výboru OSŽ a také současně tajemníka PV za řízení provozu. Místo tajemníka PV Adolfa Hradílka, který už na funkci nekandiduje, infrastruktura už svého nového tajemníka PV zvoleného má. Vzhledem k tomu, že Martin Malý vyšel jako zástupce v PV z řízení provozu, by pak při jeho případném zvolení předsedou svazu byl doplněn a volen nový tajemník PV místo něj. Pokud Martin Malý zvolen nebude, zůstává vše při starém a uskuteční se jednání členů obou Republikových rad, které se budou zabývat probíhajícím kolektivním vyjednáváním o uzavření PKS na rok 2018 a případně na další období.

Hudební trio z olomoucké Moravské filharmonie (na snímku) zahájilo slavnostní otevření zrekonstruované čekárny ČD Lounge v Olomouci. Slavnosti se na olomouckém hlavním nádraží ve čtvrtek 26. října zúčastnili zástupci Českých drah, SŽDC, Olomouckého kraje a další hosté. Olomoucká ČD Lounge byla „zasvěcena“ průkopníkovi stavby železnic Aloisi Negrellimu, který se zasloužil o propojení Olomouce s Vídní a později i s Prahou, čímž bylo toto tehdy královské město zapojeno do vznikající evropské železniční sítě.

Příprava VII. sjezdu OSŽ byla nosným tématem programu posledního zasedání Ústředí OSŽ před sjezdem, které se konalo ve středu 25. 10. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které řídil místopředseda OSŽ Miroslav Novotný (na snímku). V rámci tohoto bodu Ústředí OSŽ mimo jiné projednávalo předsedou OSŽ předložené materiály na VII. sjezd OSŽ: Jednací řád (připomínky byly zapracovány a návrh Jednacího řádu schválen; bude předložen VII. sjezdu OSŽ ke schválení), Program jednání VII. sjezdu OSŽ (předseda OSŽ Bc. Pejša na jednání Ústředí OSŽ předložil jedinou změnu programu; před volbou předsedy OSŽ bude předřazen bod vystoupení kandidátů na předsedu OSŽ - desetiminutové vystoupení kandidátů, každý kandidát na předsedu přednese svůj program, který se pak stane oficiálním dokumentem).

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor