Před přerovským vlakovým nádražím byla v pátek 11. prosince slavnostně otevřena parkovací věž pro jízdní kola, která garantuje bezpečnou a levnou úschovu jízdních kol i elektrokol (včetně přileb). Krádež kol z této věže je prakticky vyloučena. Kromě této potěšující skutečnosti by věž měla také povzbudit lidi k jízdám na kole a tím snížit automobilovou zátěž ve městě. Podobné zařízení je zatím v našich městech ojedinělé a lze jen doufat, že se rozšíří i do dalších měst v republice, přičemž poloha u vlakového nádraží je téměř ideální.

Na letošním, posledním jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., v Praze 10. prosince, to uvedl jeho předseda Mgr. Martin Malý. Po úvodní kontrole plnění přijatých úkolů informoval členy PV o tom, jak vyjednávání pokračuje a kde přetrvávají rozpory. Podle jeho názoru pak v řadě již dohodnutých ustanovení PKS dojde ke zlepšení ve prospěch zaměstnanců. „V mnoha věcech bylo dosaženo rozumného kompromisu,“ řekl Malý.

Středa, 9. prosince, byla nejen datem konání posledního letošního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., ale zároveň datem podpisu podnikové kolektivní smlouvy Českých drah. Předseda PV Vladislav Vokoun se proto zúčastnil pouze úvodní části jednání a poté se omluvil, aby mohl odjet k slavnostnímu podpisu kolektivní smlouvy.

Informace a podrobnosti k obsahu kolektivní smlouvy společnosti ČD Cargo na rok 2016 a především pak postřehy z kolektivního vyjednávání dominovaly poslednímu letošnímu zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo v sídle Ústředí OSŽ ve středu 9. 12. 2015. „Dosáhli jsme historického úspěchu, kdy jsme dotáhli kolektivní vyjednávání - ve shodě všech odborových centrál a na základě (zaměstnavatelem) vyškrtaného návrhu - až do zdárného konce, tedy do té podoby kolektivní smlouvy, kterou jsme podepsali 2. 12. 2015,“ řekl na úvod předseda PV Radek Nekola: „Svědčí to o tom, že když se chce, že to jde, že když je nejhůř, jdou osobní ambice stranou.“

Dne 9. 12. 2015 došlo k uzavření kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2016.  Podpisem tohoto dokumentu deklarovaly obě smluvní strany zájem o udržení sociálního smíru a zajištění slušných sociálních, pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců, což je jedním z nezbytných předpokladů pro standardní fungování podniku.

České dráhy, a. s., dnes (9. 12. 2015) před polednem podepsaly se všemi deseti odborovými centrálami Kolektivní podnikovou smlouvu na rok 2016, zaměstnancům Českých drah se díky ní zvýší platy o 1,7 %. Na nárůstu se dohodlo vedení firmy se zástupci deseti odborových centrál včetně OSŽ. „Dospěli jsme ale k oboustranně přijatelnému kompromisu, který zaměstnancům zaručuje dostatečnou sociální jistotu. Sociální smír je pro stabilitu firmy důležitý, proto jsem rád, že jsme kolektivní smlouvu uzavřeli ještě před vánočními svátky. Vážím si konstruktivního přístupu odborářů, dohodnuté mzdové navýšení odpovídá reálným finančním možnostem společnosti,“ citovaly ČD v tiskové zprávě předsedu představenstva Českých drah Pavla Krtka.

Drážní úřad nedávno zveřejnil informaci, že se v rámci zvýšování bezpečnosti železniční dopravy chystá mimo jiné zaměřit i na dodržování bezpečnostních přestávek u dopravců. V této souvislosti jsme požádali předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu o krátkou reakci.

Netradiční mikulášské setkání uspořádala v neděli 6. prosince ZO OSŽ DKV Olomouc. Byla jím Mikulášská nadílka v muzeu historických kolejových vozidel v Olomouci, které je pobočkou Depa historických vozidel (DHV) v Lužné u Rakovníka.

V pondělí 7. 12. 2015 ve 12.30 h vyjel z Chebu do Hofu zvláštní vlak Ex 5688, byl to po 64 letech první osobní vlak, který projel s cestujícími z (Chebu) Aše až do německého Selbu (a Hofu). Naposledy se to 11. září 1951 povedlo tzv. Vlaku svobody.

Čilý pracovní ruch panuje v těchto dnech na střeše libereckého nádraží. Na budově na ostrovním nástupišti totiž souběžně probíhají dvě akce: Jednak plánovaná oprava střešní krytiny, jednak, částečně, i odstranění havarijního stavu. Celkové náklady všech těchto aktivit se pohybují okolo 2,5 milionu Kč.

Ministr dopravy Dan Ťok ve čtvrtek 3. prosince 2015 zavítal na pracovní návštěvu do Libereckého kraje, navštívil i lanovou dráhu Českých drah na Ještěd. Průvodci mu byli Ing. Jiří Slezák, vrchní přednosta DKV Česká Třebová, pod nějž Provozní jednotka Liberec a potažmo kabinová lanovka na Ještěd patří, a Ing. Vladimír Štěpán, přednosta lanové dráhy na Ještěd.

V úterý 1. 12. 2015 večer byla v Galerii Amadeus (Klimentská 48, Praha 1) zahájena výstava fotografií členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Výstavu 60 fotografií od dvanácti autorů s názvem „Železniční setkání v čase a prostoru“ můžete navštívit až do 23. prosince 2015.

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor