Hospodářské výsledky společnosti ČD Cargo jsou „v toleranci plánu", vedení provozu ale trvale pracuje na přizpůsobování kapacit. Touto jedinou větou by se asi dalo shrnout to, na čem se odboráři a zástupci managementu na výjezdním zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo v České Třebové ve středu 8. 4. 2015 shodli.


Na vše ostatní (aplikace výjimek z interní normy KV-1-B/2008, „zakázaná" přesčasová práce, respektive „nařízení", že chybějící zaměstnanci nesmějí být nahrazováni zaměstnanci letmo, či záměr společnosti redukovat počet nakládkových míst) měly totiž obě strany v zásadě odlišný pohled. Management společnosti přijel tentokrát na jednání ve velmi silné sestavě: vedle předsedy představenstva Ivana Bednárika dorazili i člen představenstva pověřený řízením úseku provozu Ing. Zdeněk Škvařil, nově jmenovaný finanční ředitel Ing. Martin Šimek, ředitelka odboru 13 (odbor technologie a organizace dopravy) Ing. Hana Zdechovanová, vedoucí oddělení sociální a mzdové Mgr. Pavla Kreischová a dva „místní" ředitelé – Bc. Miloš Mazura (PJ Česká Třebová) a Bohumil Kratochvíl (Řízení provozu Česká Třebová). Rovněž Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo byl téměř kompletní v čele s předsedou Radkem Nekolou a tajemnicí Bc. Martou Urbancovou, která jednání řídila. A na čem že se tedy zaměstnavatel a odbory neshodly?
Především na aplikaci výjimek z interní normy KV-1-B/2008, které odboráři vnímají jako „příkaz shora", kterým zaměstnavatel obchází sociální partnery. Aplikací výjimky totiž zaměstnavatel dělá například z vedoucího posunu v určitých případech vozmistra a právě to se odborářům nelíbí. „Byl bych velmi nerad, kdybychom firmu řídili zoufalými činy. A já jako zoufalý čin vnímám právě výjimku z interního předpisu KV-1-B, kdy se na zaměstnání vedoucí posunu snažíme našroubovat funkci vozmistra," uvedl Radek Nekola rozhořčeně s tím, že podle jeho názoru se zaměstnavatel dopouští porušení zákoníku práce. „Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci takovou práci, pro kterou ho přijal a pro kterou má adekvátní vzdělání. Jestliže chceme přidělovat do povinností vedoucímu posunu technickou přejímku nad rámec předpisu, tak touto výjimkou nejenže porušujeme Zákoník práce, ale i další interní přepisy. Můžeme tím jednak ohrozit kredit firmy, která se pyšní titulem společnosti zajišťující bezpečnou dopravu, ale především ohrožujeme samotného zaměstnance, a to je pro nás nepřijatelné," zdůraznil předseda PV OSŽ ČD Cargo. Podle Radka Nekoly se vedení společnosti snaží dělat z vedoucího posunu jakéhosi univerzálního vojáka. „Chceme po nich úkony, které z odborného hlediska nutně vyžadují vysoké technické znalosti, které člověk získává výučním listem v příslušném oboru nebo maturitní zkouškou a nutnou praxí."
Dalším okruhem, na kterém se zaměstnavatel a odbory neshodly, byla „limita" přesčasová práce na jednoho zaměstnance. Podle předsedy PV OSŽ ČD Cargo toto nesmyslné opatření v důsledku dopadá na komandující, kteří nejsou schopni pokrývat potřeby provozu. S tím souvisí i nařízení o neobsazování směn, kdy chybějící zaměstnanci nesmějí být nahrazováni zaměstnanci letmo. „Přitom zaměstnance tzv. letmo máme právě proto, abychom jimi nahrazovali absenci, která vzniká dovolenou, nemocí či jinými schválenými absencemi. To je nešvar, který se táhne celou společností," dodal předseda PV OSŽ ČD Cargo.
A třetím bodem sporu byl záměr společnosti redukovat počet nakládkových míst. Ten vychází z analýzy firmy Deloitte. „To tady zase chceme provádět nějaký proces restrukturalizace bez seriózního vedení sociálního dialogu, který jsme nastartovali v roce 2012?" reagoval podrážděně Radek Nekola. Ačkoliv odboráři podle něj neměli možnost ani prodiskutovat tento záměr, zaměstnavatel vypouští do světa dokumenty, které povedou k útlumu nakládkových míst. „Musím říct, že to je pro mě zdrcující! Zejména v kontextu toho, co jsme slyšeli před čtrnácti dny z úst premiéra a ministra dopravy, kteří jasně deklarovali nutnost zachování síťovosti a fungování jednotlivých vozových zásilek z hlediska dlouhodobé strategie tohoto segmentu. Vy naopak tímto opatřením ty kamiony na tu silnici sami naženete. Vidím tisíce kilometrů, které nebudeme jezdit, tisíce vozů, které budeme zákazníkovi přistavovat desítky kilometrů někam jinam. A já se obávám, že jestliže zákazník bude muset už jednou naložit zboží na kamion, prokousat se silnicemi třetích a druhých tříd, tak se mu už zboží na železnici nevyplatí překládat!"
„Já bych slova, že někdo tuto společnost řídí zoufalstvím, nepoužíval," odmítavě reagoval Zdeněk Škvařil. „Restrukturalizace probíhá tak, jak probíhá, jsou z toho výstupy, s Deloitte byla přijata další spolupráce, trvale se prověřují kapacity, to není žádná restrukturalizace, to je pouze optimalizace kapacit," namítl. „Neměníme strukturu, obvody, technologii, my děláme jen to, co je dlouhodobě zažito. Tyto kroky nejsou restrukturalizací. Stejně tak nikdo nezakázal, aspoň já jsem to neřekl, že zakazuji přesčasy. Provozní jednotky ví nejlépe, kde ubyly výkony a mají pravomoc využívat a upravovat obsazení směn v rámci platné kolektivní smlouvy. Provozní jednotky mohou využívat přesčasy, ale pouze v odůvodněných případech."
V závěru pak vystoupil i Ivan Bednárik, který mimo jiné uvedl, že společnosti se podařilo vyřešit „patovou situaci" v zadávání revizí nákladních vozů. „Podařilo se nám odblokovat ten stav, kdy jsme při výběrových řízeních byli atakováni neúspěšnými účastníky. Dneska mohu konstatovat, že se podařilo revize vysoutěžit značně pod plánovanými náklady," uzavřel.
Michael Mareš

 

Právě přítomno: 311 hostů a žádný gestor