připravujeme se oslavit krásné vánoční svátky, svátky na které se vždy těšíme. Přejí Vám prožití svátků vánočních v klidu, pohodě a spokojenosti.

U příležitosti nového roku Vám přejí ať rok 2019 je rokem šťastným, pokojným a prožitým ve zdraví.

Dovolte, abych Vám všem, kteří organizujete seniorskou činnost poděkoval za tuto náročnou a záslužnou práci a Vám všem za účast na těchto akcích.

Těším se na setkání s Vámi v příštím roce. 

Kurt Mužík