Vážení kolegové, rádi bychom vám touto cestou připomněli možnost využít k zodpovězení dotazů z oblasti BOZP naši internetovou poradnu, která je součástí webových stránek OSŽ – oddělení BOZP.

Dotazy, které na nás směřujete nebo budete směřovat ať už telefonicky nebo E-mailem, se týkají každého zaměstnance drážních i nedrážních zaměstnavatelů a jejich zodpovězení svazovými inspektory BOZP OSŽ – Ú, kteří jsou zároveň osobami odborně způsobilými v oblasti prevence rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., může zároveň pomoci i někomu z vašich blízkých. Bezpečnost zdraví a soustavné zlepšování pracovního prostředí, ve kterém se velkou část dne společně pohybujeme, si zasluhuje pozornost a spolupráci nás všech.

Dotazy, a hlavně odpovědi na ně, mohou podstatně pomoci „hnout s ledy“ na pracovištích, a jako takové si jistě zaslouží zveřejnění. Budeme proto velmi rádi, když nabídku spolupráce s námi nezahodíte a stanete se i vy součástí toho sice nekonečného, ale zároveň smysluplného procesu vyhledávání a odstraňování rizik tak, jak ukládá zákoník práce (zákon č. 262/ 2006 Sb., v platném znění).