Oddělení BOZP vám připravilo tradiční shrnutí průběhu prověrek BOZP v roce 2019, které si můžete, jako vždy, stáhnout do svých počítačů. Odkaz najdete v přihrádce BOZP – ke stažení
a pevně doufáme, že ZO OSŽ, včetně svých inspektorů BOZP, tyto informace využijí i pro svoji další činnost. Neboť, jak uvádí v dokumentu vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, LL.M: "Z pohledu svazové inspekce BOZP lze pozitivně hodnotit, že se místně příslušné odborové organizace ve většině případů aktivně zapojují do činnosti prověrkových komisí BOZP. Odborové organizace tímto v praxi realizují svá práva, které vyplývají z pracovněprávních předpisů a využívají i svá kontrolní oprávnění v oblasti BOZP."