Každoroční přehled o vývoji pracovní úrazovosti napříč zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci jsou členy ZO OSŽ, může být také jedním z ukazatelů péče o BOZP na pracovišti. Jak jinak, než počtem pracovních úrazů a jejich závažností, lze na první pohled usuzovat o rizikovosti práce a úrovni zajištění BOZP. Přečtením zprávy si, mimo jiné, uděláte vlastní představu o tom, kde je nutná vaše zvýšená pozornost, a následně pak spolupráce se zaměstnavatelem na minimalizaci rizik práce, např. u konkrétních pracovních činností. NEHODA, a tedy i pracovní úraz, totiž obvykle není NÁHODA…