Vážení přátelé, 

s potěšením vám musím oznámit, že je náš kolektiv svazových inspektorů BOZP OSŽ opět v plném počtu, co nás opustila Ing. Eliška Čiháčková (po 10 letech) a Martin Markvart (po 19 letech). V květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem 10 zájemců o tyto pozice. Výběrové řízení se konalo jako dvoukolové, kdy v prvním kole se posoudili písemné dokumenty a druhé kolo se konalo již za osobní účasti. Druhého kola se zúčastnilo 5 zájemců, kteří postoupili z prvního kola. Výběrová komise nakonec dospěla k rozhodnutí a vybrala dva zájemce, kteří k 1. 9. 2020 nastoupili do svých pozic. Jedná se o Moniku Časarovou, která do té doby zastávala pracovní pozici vlakvedoucí osobních vlaků a působila ve funkci předsedkyně ZO OSŽ ČD žst. Havlíčkův Brod a o Pavla Antoliče, který pracoval jako strojvedoucí ČD Cargo, a.s. Monika Časarová nahradila Elišku Čiháčkovou a bude tak mít svoji kontrolní působnost pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina a Pavel Antolič, který nahradil Martina Markvarta, bude kontrolovat Liberecký,Ústecký a Karlovarský kraj. Nezbývá nám než popřát novým svazovým inspektorům mnoho zdaru při zastupování zaměstnanců na úseku BOZP. 

                                                                                                                                                                                                                                                               JUDr. Petr Kožmín, LL.M., vedoucí oddělení BOZP

Právě přítomno: 408 hostů a žádný gestor