Lázně Jáchymov znají někteří železničáři, vysílaní na kondiční ozdravné pobyty (KOP). Do Jáchymova, přímo do centra lázní, vedla do roku 1957 osmikilometrová železniční trať z Ostrova (německy Schlackenwerth), která byla otevřena v roce 1896. Na trati je i jeden tunel. V roce 1934 byl na trati přechodně zastaven provoz, tento rok byl současně prvním černým rokem na železnici, kdy do vlády Československa usedli lidé prvně protidrážně orientovaní. Předsedou vlády byl agrárník Jan Malypetr (1873-1947) a ministrem železnic sociální demokrat (!) Rudolf Bechyně (1881-1948).

Po odeznění vlád rušitelů se v roce 1937 uvažovalo o elektrizaci tratě. Bohužel k ní vlivem změny politických poměrů a vypuknutí války nedošlo. Válečné události a připojení Sudet k Říši a s tím spojený válečný rozvrat automobilové a autobusové dopravy vrátil na trať v roce 1941 vlaky. I v tom případě se potvrdilo, že urychlené vytrhání tratí poškodí zájem dopravců v budoucnosti. V letech 1948-1950 byl připojován na jeden pár vlaků do Jáchymova přímý vůz z Prahy.
Komunistický převrat a vznik pracovních táborů pro politické vězně v Jáchymově poškodil v Jáchymově i lázeňství. Trať přestala být navíc udržována a 3. srpna 1957 došlo k úplnému zastavení provozu, místo opravy byla trať od km 3 vytrhána. Do km 3 byla změněna na vlečku, ale v roce 2004, po zrušení a vytunelování podniku Škoda Ostrov a převedení výroby trolejbusů do Plzně, byla vlečka zrušena a posléze vytrhána, trasa je ve dvou částech bývalé tratě změněna na cyklostezku.
Nádraží v Jáchymově bylo již dávno zbořeno, zachována a vzorově památkově opravena je budova bývalá zastávky Ostrov-zastávka a to s původním německým názvem z počátku provozu. V budově zastávky je menší výstavka o trati včetně veřejných WC, otevřeno je pouze v letní sezoně. Minulostí je i nádražní restaurace v Ostrově nad Ohří, poslední opravdová hospoda je tak v Ostrově poblíž bývalé zastávky, kde točí pivo Chodovar za příjemnou cenu. Hospodský mi pravil: „Jsme tady poslední hospodou na cestě k nádraží, což je skoro dva kilometry. Hospoda na nádraží? Na to zapomeňte.“ Jeden štamgast mi říkal: „Pracoval jsem ve Škodě Ostrov celých čtyřicet let, dožil jsem tam jen tak tak důchodu, vše zrušili a továrnu srovnali se zemí, já tam od té doby nešel ani okolo a ta trať tady teď mohla být turistická atrakce, kdyby to tehdy nezrušili!“

Martin Kubík