Tentokrát zvu čtenáře internetového Obzoru na prohlídku zámku Veltrusy a Lužce nad Vltavou. Vystoupíme v žst. Nelahozeves, která se původně jmenovala Veltrusy, z důvodu majitelů zámku Veltrusy hrabat Chotků. Před stanicí Nelahozeves odbočíme vpravo a půjdeme přes starý železný most, který je spojený s propustí a vodní elektrárnou, kterou navrhl Ing. Křižík. Stavba probíhala v letech 1900-1905, na mostě svého času jezdila i průmyslová elektrická drážka, jejíž pozůstatky včetně malé remízy můžeme spatřit dosud.

Pokračujeme do centra Veltrus, kde projdeme zámeckou bránou a parkem až k nádhernému baroknímu zámečku hrabat Chotků, jimž patřil do roku 1945. Byl zkonfiskován i přesto, že tento rod se velmi zasloužil o moderní infrastrukturu Prahy, kde například purkrabí Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (1783-1868) vybudoval „Chotkovu silnici“, vodovody atd. Rod Chotků však vymřel v roce 1970 a jejich predikát zdědil příbuzný markrabě Alexandr Pallavicini-Terlago-Chotek (nar. 1936). Po prohlídce zámku použijeme autobus PID 473 a vystoupíme v zastávce (Vojkovice) - Bukol, přívoz, ochotný převozník nás převeze za 10 Kč do Lužce nad Vltavou.
Do Lužce nad Vltavou přijel první vlak v roce 1887, kratičkou trať vystavěla mocná StEG pro potřeby městečka a místního cukrovaru. Cukrovar byl poměrně záhy po 1. světové válce zrušen, ale závod poté vyráběl kabely a to až někdy do privatizace po roce 1989. Objekt je nyní na prodej, vlečka do závodu je dosud sjízdná, mohl by ji jistě využít budoucí vlastník, kdyby chtěl, místo toho jsem viděl v jednom bývalém statku poblíž závodu parkoviště kamionů. V Lužci možno využít restauraci poblíž kostela. Lužec je živé městečko, kde je základní infrastruktura včetně kina! Železniční most přes vltavský kanál bude z fondu dopravní infrastruktury zvýšen a rekonstruován za 153 milionů korun, stavba má být dokončena v roce 2020.
Vyzývám SŽDC k okamžité opravě či symbolickém prodeji výpravní budovy v Lužci. Byla by velká historická škoda, kdyby tato budova zanikla, jistě by šla využít pro levné obecní byty. V budově pamatuji ještě komerčního pracovníka. V roce 1987 jsem v čekárně jednou nuceně přenocoval. Dnes by to již nešlo. Do Lužce jezdil do roku 1994 jako jeden z posledních na síti ČD smíšený vlak. Jeho foto z roku 1991 je v souboru fotografií.
Martin Kubík