Úvraťová dopravna D3 Liteň leží v km 5,151 tratě 172 Zadní Třebaň – Liteň - Lochovice. Byla otevřena 30. srpna 1901, hlavním podporovatelem stavby tratě byl Josef Šebastián baron Daubek, který byl majitelem velkostatku Liteň, Skuhrov pod Brdy a Vlence v letech 1882 - 1922. Rod Daubků vlastnil Liteň od roku 1850 - (mimo 1950 - 1989) -2006, kdy tento rod Liteň nadobro opustil. Jiří Daubek se v roce 1931 oženil s operní pěvkyní Jarmilou Novotnou (1907-1994), spolu s manželem je pohřbena v monumentální hrobce v anglickém parku nedaleko dopravny D 3 Liteň.

Kolejiště dopravny Liteň bylo redukováno, přitom byla vytržena jediná použitelná manipulační kolej, která ležela poblíž bývalého sila ZZN. Pozemek se silem nyní patří majitelce pivovaru Medvěd Beroun, která přitom provozuje i velké šrotiště v Berouně a přepravuje po železnici. Z Litně to však již není možné! V Litni sice leží ještě jedna kusá manipulační kolej, avšak k té není přístup z veřejné komunikace, neboť bývalé uhelné sklady, u nichž tato kolej leží izolována, byly přeměněny na sklad firmy zabývající se přepravou mobilních WC, ta po železnici nevozí nic.
V Litni sídlil do roku 1976 dirigující dispečer (na naučné desce je mylně uveden rok 1985), nyní je budova stanice zcela prázdná, služební místnost bývalé dopravní kanceláře je dosud využívána pro služební potřebu, v kanceláři dokonce někdo vymontoval i prodejní okénko bývalé výdejny jízdenek. V Litni byly do zrušení dopravní služby mechanická návěstidla, ještě léta tam stály stožáry, a zbytky drátovodů můžeme s trochou štěstí spatřit i dnes.
Ještě někdy kolem roku 2005 jsem psal o Litni do Obzoru, jak se zde obnovila přeprava uhlí po železnici, kde ty loňské sněhy jsou. Jak jsem informoval v Obzoru (Cestujeme 30. 7. 2019) o aktivaci nové dopravny na této trati – Všeradice - tak ta byla plně aktivována od 2. září. Trať Zadní Třebaň - Lochovice zažívá v posledních letech renesanci - mezi Zadní Třebaní a Litní jezdí vlaky v ranní a odpolední špičce v půlhodinovém taktu, v budoucnu se mají tyto špičkové vlaky prodloužit právě až do Všeradic.
Vraťme se do Litně samé. Hned od nádraží můžeme pro prohlídku Litně a okolí využít Naučnou stezku https://www.mestysliten.cz/naucna-stezka-liten/d-1990. V Litni bylo do roku 2011 vedle zámeckého parku využívané odborné učiliště. To bylo v době, kdy si vláda myslela, že učně nepotřebujeme, zrušeno. Nyní je v bývalém zařízení turistická ubytovna, jídelna, servis atd. V Litni byl v minulosti i pivovar a lihovar, nyní je ve stavu ruiny. Zajímavý je kostel sv. Petra a Pavla, jehož věž byla přistavěna až v roce 1906 a je identická s věží kostela sv. Mauritia v nedalekých Řevnicích. Kostel je otevřen pouze o mších v sobotu v 15.30 hod.
Z Litně pokračujeme po naučné stezce přes velkostatek Vlence polní cestou k obci Běleč, po cestě si prohlédneme kuriózní parostrojní vodárnu, kterou nechal postavit baron Daubek v roce 1894. Je vidět jak se sociálně staral o zaměstnance - ve vodárně byl i služební byt pro strojníka s rodinou. Jdeme dál polní cestou kolem bývalé pískovny, kde hnízdí břehule a již přicházíme do Bělče, kde je dosud hostinec, ale hlavně nepřetržitě k použití ve dvoře statku mlékoautomat a na požádání i prodejna sýrů a tvarohů sedláka Homoly. Pak se vydáme k zastávce Běleč a nastoupíme na vlak. U zastávky Běleč, v km 2,4, vyhodili do povětří koncem dubna 1945 „omylem“ zmatení partyzáni dělnický vlak, při útoku na vlak zahynul topič i strojvedoucí lokomotivy řady 354.1, která se zřítila z vysokého srázu do údolí. I takto se válčilo pět minut před koncem války. Prý se domnívali, že jde o obrněný vojenský transport.
Martin Kubík