Tentokrát zvu čtenáře rubriky „Cestujeme“ opět po roce na trať 210 (S 88) Praha hl. n. - Vrané nad Vltavou - Dobříš. Trať prochází od roku 2005 modernizací a další výluky jsou na obzoru. Koncem srpna má být zahájena delší zatím nespecifikovaná výluka měchenického mostu z roku 1897 přes vltavskou Vranskou přehradu. Pozorovateli z vlaku neunikne, že v dálkově řízené žst. Měchenice je bývalý „plac“ dlouhodobě zabrán jako zázemí staveniště pro opravu silnice Davle-Zbraslav, takže parkoviště pro dojíždějící k vlaku se dá využít jen ze třetiny, bývalé složiště bylo prý prodáno obci. O osudu pustnoucí vodárny se má vbrzku rozhodnout.

Pokračujeme dále a v lesní zastávce Klínec zjistíme, že chybí označení zastávky, protože se prý čekárna i s nápisem zřítila ze svahu k potoku. V zastávce Bojov za mé návštěvy 8. ledna nesvítilo osvětlení zastávky a bývalý drážní domek na zastávce byl zbořen, naposledy v něm žili „přírodní lidé“, kteří ho morálně zdevastovali. Hostinec na zastávce je otevřen od čtvrtka do neděle. V zástavce Nová Ves pod Pleší se právě 8. ledna dokončovala demolice bývalého skladiště zboží. Nová Ves pod Pleší byla do počátku 90. let i nákladiště, posléze byla výměna i kolej snesena, protože již počátkem 80. let bylo zrušeno výpravní oprávnění pro vozové
zásilky. Další objekty (útulky TD atd.) kolem tratě 210 se mají dle informací místních lidí zbořit. Přitom právě tyto objekty dělají lokálky lokálkami, navíc některé jsou i nyní využívány pro potřeby traťových dělníků.
Tak jsme dojeli na Dobříš, kde můžeme obdivovat pěkně opravenou výpravní budovu, výdejna jízdenek byla samozřejmě od prosince 2019 také zrušena, jako poslední na dobříšské větvi Pacifiku. Z Dobříše použijeme příměstský autobus linky 317 a vystoupíme v zastávce Mníšek pod Brdy-kaple (místní název Malá Svatá). Zde se nachází kaple vystavěná v roce
1809 Janem hrabětem Unwerthem. Rod Unwerthů vlastnil panství Mníšek pod Brdy do svého vymření po meči v roce 1829. Jméno rodu pak přešlo na Evžena hraběte Silva-Taroucu-Unwertha (1813-1877). Jelikož restaurace u kaple je již několik let uzavřena, dojdeme na oběd do pivovaru Kytín. Restaurace u kaple Malá Svatá Hora ležela na poloviční cestě na Svatou Horu v Příbrami. Restaurace byla soukromá až do roku 1978 (!), kdy z důvodu odklonu staré Strakonické do dálnice D4, byla uzavřena a obnovena po roce 1990, několikrát změnila vlastníka, proto se nyní čeká, co bude dál. Po návštěvě pivovaru Kytín můžeme dle vlastního výběru dojít na vlak třeba až na zastávku Bojov přes Mníšek a Čisovice.
Martin Kubík