Trať Křinec - Městec Králové byla předána veřejnosti již 19. února 1882 jako součást Českých obchodních drah (BCB). BCB stavěla firma pánů Muziky a Schnabela, poměrně brzy převzala BCB mocná StEG (Rakousko-uherská společnost státní dráhy), která provozovala většinou hlavní tratě v monarchii, ale nepohrdla ani skupováním lokálních tratí, v nichž prozíravě viděla přítoky do velké řeky obchodu. Tratě však dále provozovala pod původním názvem BCB až do zestátnění v roce 1909.

Trať byla k 9. květnu 1901 napojena z Městce Králové na hlavní trať společnosti Rakouské severozápadní dráhy Praha - Lichkov v Chlumci nad Cidlinou. Při návštěvě tratě se pozorně dívejme z okna motorových vozů a uzříme krásnou Odbočku Obora, která je vybavena jak mechanickými návěstidly a předvěstmi, tak i ovládáním mechanických závor s předzváněčem trojlístek, PZM leží na trati na Jičín. Po té projíždíme kolem zastávky Svídnice (stejný český název má i město v polském Slezsku, že?), dále následuje nz. Dymokury, známé cukrovarem druhdy hrabětě Czernína a sítí řepařských drážek, které zde fungovaly do roku 1959. V současné době se cukrovar nachází ve stavu „válečné ruiny,“ vlečka je sice dosud s platným povolením, ale již několik let se na ni pravidelně nejezdí, neboť místní obyvatelé majiteli složiště zakázali velkosklad uhlí z důvodu prašnosti! Prý se na vlečku přesto občas jede z důvodu natáčení různých artových filmů.
Dále jedeme přes zastávku Činěves a projíždíme lesy Czernínů z Dymokur. Současný senátor Ing. Tomáš (hrabě) Czernin a majitel Dymokur mi před lety říkal: „...mí předci při stavbě tratě museli rozdělit pozemky lesů, vlak pozoruji při nočních čekaných, jednou jsem šel v noci zamyšlen kolem tratě a vlak mě docela překvapil.“
A to již přijíždíme do Městce Králové. První písemný doklad o Městci Králové pochází z roku 1357, avšak dle pověsti, se v Městci narodil při cestě své matky Kunhuty z Polska král Přemysl Otakar II. (1233-1278). V Městci Králové se nachází radnice z roku 1792, přestavěná v roce 1907, v ní je také restaurace, která je v současné době trvale uzavřena. Teplé jídlo lze dostat pouze v učňovské jídelně na náměstí, ostatní hostince nevaří. Kupodivu jsou na náměstí dokonce tři pekařství a dvě lékárny, což napovídá, že je Městec skutečně regionální centrum.
Jelikož zde trať do roku 1901 končila, nacházela se zde i výtopna, ta je nyní již od kolejí odpojena, ale budova je opravena. Výdejna jízdenek skončila od prosince 2019 jako všude, co prodávali jízdenky zaměstnanci SŽDC. Čekárna je otevřena. Stanice je obsazena výpravčím a nachází se zde velký přepravce ZZN/Lovochemie, který za mé návštěvy prováděl posun.
Manipulační vlaky jezdí právě od Křince přes Odb. Obora. V seznamu ohrožených mechanických návěstidel je označena i Odb. Obora i Křinec. Vše pěkné co vonělo starou železnicí je v ohrožení. Nová doba na nikoho nečeká. Proto neotálejte s cestou.
Martin Kubík