Trať Nýřany - Heřmanova Huť vznikla již kolem roku 1890 jako vlečka pro potřeby okolních černouhelných dolů a hlavně železárny v Heřmanově Huti (název dle majitele hutě Hermana von Lindheima, Hermanshütte). Konečná tratě se uváděla někdy jako Vlkýš (Wilkischen), v jejímž katastru ležela. Dle pramenu (Mojmír Krejčířík, Po stopách našich železnic) se uvádí zahájení pravidelné železniční dopravy na trati od 1. 4. 1905. Krátce předtím zanikla železárna von Lindheima a byla přebudována rodinou Stölzle (založeno 1907) na sklárnu. Dlužno podotknout, že celá trať ležela do roku 1945 v německé jazykové oblasti, v letech 1938 - 1945 v německém záboru.

V městě Nýřany žilo ještě v roce 1991 dle sčítání lidu 120 občanů německé národnosti. Je pozoruhodné, že sklárnu vlastní po privatizaci opět firma Stölzle, hlavní sídlo firmy je v Köflachu v Rakousku (Köflach u Grazu je známý i železniční firmou Köflachbahn GKB). Sklárna vyrábí lékárenské sklo - 600 milionů lahviček ročně. Je s podivem, že ještě počátkem 90. let 20. století, při zamýšlené rušící vlně tratí v již skomírající federaci, se uvažovalo o rušení tratě a sklárna prý měla eminentní zájem převzít i dráhu pod svou patronaci. O to víc je tragické, že nyní, kdy se má trať po roce 2022 elektrizovat, sklárna vytrhala kolejiště ve sklárně a při současné výluce (15. 5. - 3. 6. 2020) se vytrhalo i kolejové připojení na železnici! Po dráze již nevozí ani kolo.
Pozoruhodností v Heřmanově Huti je rozhledna poblíž tratě, která od roku 2011 využívá původní vodárenskou věž pro zrušený pivovar ve Vlkýši. Hned za městem u trati jsou zbytky po dolech Barbora a Rudolf, ty najdeme v mapě při bližším přiblížení. Podél trati pak dojdeme kolem zastávky Přehýšov do pěkné vesnice Rochlov, kde je opravený zámek, na který byl již před rokem 1989 vydán demoliční výměr, nyní je krásně opraven, ale přístupný pouze při kulturních akcích, hned u zámku je hostinec z roku 1749, otevřeno od 15.30 hod. a o víkendech od 13.00 hod. Z Rochlova se vydáme nejprve po zelené značce a pak neznačenou polní cestou do obce Blatnice u Nýřan, kde je obchod, pošta i dva hostince. Dále můžeme jet vlakem do Nýřan nebo dojít k muzejní vlečce podniku Dioss (viz: Cestujeme – Putování po nýřanských uhelných vlečkách).
Martin Kubík