Když se řekne Bechyně, většině železničářů se vybaví trať z Tábora do Bechyně, první elektrifikovaná trať na našem území, postavená v roce 1903. Ta je spjata s Františkem Křižíkem, přezdívaným Český Edison. S ním je v Bechyni spojena nejen železnice, ale je po něm pojmenovaná také základní škola a vilová čtvrť. Před školou se nachází bysta tohoto českého vynálezce.

Celá trať z Tábora do Bechyně je dosud elektrifikována stejnosměrným napětím 1500 V. Proto zde jezdí elektrické lokomotivy řady 113, což jsou vlastně „žehličky“, jen vylehčená a upravená verze elektrických lokomotiv řady 110 ČD. Letos v rámci „Léta na Bechyňce“ je každý víkend nasazena na vybrané vlaky dnes již historická lokomotiva označená E 422.0003 z roku 1957. Přezdívku má „Kapesní Bobinka“, nebo zkráceně „Bobinka“. Souprava za „Bobinkou“ je tvořena dvěma staršími čtyřnápravovými vozy německého původu, upravenými pro současný provoz na této trati.
Nádraží v Bechyni je poměrně malé, klasické lokálkové. Ačkoliv na trati ve třech mezilehlých stanicích mezi Bechyní a Táborem jsou klasické výpravní budovy postavené podle normálií lokálkových nádraží někdejších Rakouských státních drah, zde v Bechyni je budova jiná, novější. Toto nádraží bylo postaveno na konci 20. let minulého století. Původní nádraží stálo asi o 2 kilometry blíže k Táboru. V roce 1928 byla dokončena na svoji dobu velkolepá stavba – železobetonový most, klenoucí se nad hlubokým údolím řeky Lužnice, který spojil oba břehy řeky a usnadnil tak cestu od Tábora do Bechyně nejen železnici na nové nádraží, ale i pro silnici. Na mostě je vedena společně trať i silnice. Staré nádraží sloužilo pak dlouhá léta jako nákladiště. Dnes jsou zde koleje sneseny a jedinou památkou je opuštěná a chátrající budova původního nádraží. Velký most se stal moderní dominantou města a přezdívá se mu Duhový.
Kromě železnice a nádraží je Bechyně známá hlavně kvůli zdejším lázním. Léčí se zde pohybová ústrojí. Bechyně je známá ale také svými památkami, nebo také nejstarší keramickou školou u nás. Historickému centru města vévodí rozlehlé, upravené náměstí se zachovanými měšťanskými domy, farním kostelem sv. Matěje s vysokou věží, která slouží i jako rozhledna s výhledem na město a nejbližší okolí. Další památkou je zámek s rozsáhlým parkem a dalšími přilehlými objekty, které jsou využity jako muzea a galerie. Zámek, postavený na vysokém ostrohu nad soutokem Lužnice a říčky Smutná je přístupný veřejnosti. Je spojen s rody Rožmberků, Šternberků a Paarů. Současný vzhled zámku je především zásluhou Petra Voka z Rožmberka. Bechyně má také poměrně zachované hradby a obranné věže, svědčící o důležitosti města. Hradby a věže jsou však z části nepřístupné, dnes zastavěné občanskými domy, soukromými zahradami a dvory. Po stopách obranného systému města však vede naučná stezka s upozorněními na jednotlivé body opevnění.
K dalším významným památkám patří františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl také důležitým poutním místem a členitá kostelní loď je bohatě zdobená s největším souborem sklípkových kleneb u nás. Ke kostelu se váží hned tři zázraky z dob 30leté války. Ke klášteru patří také zahrada, některé části jsou však vzhledem k bezpečnosti nepřístupné. Dalším významným bodem města je také židovský hřbitov a židovská modlitebna, ve které je dnes muzeum české turistiky. Na mnoha místech města lze nalézt sochy z keramiky, četné obchůdky s keramikou, což svědčí o přítomnosti keramické školy, která vychovala mnoho význačných osobností v oboru sochařství a keramiky. Na dolní části náměstí je také Městské muzeum s výstavními prostorami, kde je letos výstava věnovaná 100. letům skautingu.
Když je nakonec návštěvník ze všech památek, místních muzeí a pamětihodností unaven, lze se občerstvit v četných restauracích, kavárnách a cukrárnách. Navíc je zde také malý pivovar Keras vařící vlastní pivo. Několik turistických naučných stezek po nejbližším okolí umožňuje výhledy na město, zámek i klášter. Snad nejznámější vyhlídkou je Duhový most, ale k dalším pohledům na město a údolí Lužnice slouží několik vyhlídek. Další rozhledna se nachází u nedaleké obci Radětice asi 6 km vzdálená od Bechyně. Bechyní prochází také turistická stezka Toulava, která vede údolím Lužnice z Týna nad Vltavou, přes Tábor do Sezimova Ústí.
Když se vrátíme na nádraží v Bechyni, je důležité připomenout, že v plánech Správy železnic je rekonstrukce trati a přepnutí na střídavou soustavu 25 kV, 50 Hz. S tím ale nesouhlasí místní, protože by Bechyně ztratila jedno z turistických lákadel, historickou železnici s unikátními vozidly. Navíc by z mapy železniční historie zmizela nejstarší elektrifikovaná dráha v České republice.
Pavel Stejskal