Železniční stanice Praha-Čakovice leží v km 19,404 jednokolejné trati (bývalé České severní dráhy BNB) Praha-Vysočany - Turnov. Na trati byl do roku 1973 parní provoz v režii lokomotiv řady 464.0 depa Praha-Těšnov, ano, do konce parního provozu ještě zajížděly po ukončení osobní dopravy po 1. 7. 1972, zbrojit na Těšnov. Kuriozitou Čakovic je, že zde od 24.8 1952 - 9. 7. 1965 byla v provozu trolejbusová trať Libeň -Prosek - Čakovice, cukrovar.

Trolejbusová trať se má v budoucnu obnovit a výhledově pokračovat až do Kostelce nad Labem - má to být bateriový trolejbus, ve větší části tratě pod trolejemi (Zdroj ROPID). Tato linka byla již tehdy za hranicí Velké Prahy, Čakovice byly připojeny ku Praze od 1. 1. 1968 (co vše se v tomto radostném i tragickém roce stalo, že?).
Žst. Praha-Čakovice je vybavena zabezpečovacím zařízením TEST 14, 3. kategorie, mezistaniční zabezpečovací zařízení je AH 83 směr Praha-Satalice, oddíl AH Nouzov (u z. Kbely), směr Měšice AH 83, oddíl AH Hovorčovice. V žst. Čakovice je vlečka Avia (podnik v Čakovicích mimo provoz, menší výroba s novým českým vlastníkem převedena mimo Prahu do Přelouče). Vlečku nyní využívá společnost KŽC doprava jako depo svých lokomotiv a hlavně historických motorů řady 830 i repasovaných slovenských 813. https://www.kzc.cz/?sekce=vozidla&stranka=motorove_vozy Dříve z této vlečky ještě odbočovala další vlečka do Letňan, ta je snesena až k odbočné výměně.
Další vlečkou Čakovic je Městská vlečka Praha-Čakovice. Ta obsluhovala v minulosti Schoellerův cukrovar, který byl po roce 1990 privatizován, a následně zde byla zastavena výroba, pouze silo využívá dosud cukrovar Tereos TTD Dobrovice, po železnici nevozí nic, stejně tak nic nevozí firma sídlící v obvodu cukrovaru na výrobu maltových směsí, ač koleje vedly přímo do výrobního areálu, vozí vše kamiony.
Jediná naděje pro obnovu vlečky svitla v poslední době. 22. března 2021 začaly práce na svršku vlečky k obnovení provozu a využívání vlečky pro osobní dopravu pro příměstskou dopravu linky KŽC Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice. Poblíž cukrovaru je zámecký park, v němž vždy od března možno spatřit až 150 hnízd havranů, na cukrovarském rybníku hnízdí i ledňáček, spatřen 22. 3. V obci Čakovice je kostel s velmi ojedinělým zasvěcením, totiž svatého Remigia (francký světec 459 - 533), ostatek světce získal z jeho hrobu v Remeši císař Karel IV., od roku 1409 jsou v kostele v Čakovicích.
Martin Kubík