Nejen v jarních měsících je možno uskutečnit procházku kolem trati a ovocných sadů ze Slaného do Zvoleněvse. Procházku zahájíme v žst. Slaný, z něhož od roku 1908 - 1932 odbočovala úzkokolejka do Smečna, do Slaného byla přivedena železnice v roce 1873 Pražsko-duchcovskou dráhou (PDE).

První zmínky o Slaném jsou již z roku 993, jako královské město se uvádí rok 1300. Město bylo několik staletí pod vlivem Martiniců ze Smečna, posléze Clam-Martiniců a to až do roku 1794, císař František Josef I. vrátil statut královského města v roce 1884.
Ve městě se dochovala jediná brána z městského opevnění a to brána Velvarská. Ve Slaném se vyráběly parní lokomotivy v továrně Breitfeld-Daněk, například dosud provozní parní lokomotiva 434.2186 byla vyrobena na přelomu roku 1916/17 právě ve Slaném. Ve strojírně se vyráběly i komponenty zabezpečovací techniky - na některých kompenzátorech bylo možno spatřit nápisy Breitfeld-Daněk. Po té závod až do privatizace byl součástí ČKD, dosud se zde vyrábějí jeřáby. Viz: https://www.ckd-jeraby.cz/
Slaný je známo i továrnou na baterie Palaba, kde byl v červnu zachycen dopis jedné zaměstnankyně, o nímž se pak Gestapo mylně domnívalo, že v dopise byly zašifrovány informace o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (1904 - 1942), stopy měly vést do Lidic. Viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_P%C3%A1la Dle výpisu obchodního rejstříku továrna na baterie ve Slaném dosud existuje, baterie ze Slaného najdete hlavně v každém vietnamském obchodě. Továrna leží blízko u zastávky Slaný předměstí.
Pokračujeme polní cestou kolem tratě a dojdeme k poslední a již jediné hlásce na trati Kralupy - Most a tou je hláska Strojírna, původně se z hlásky ovládaly i mechanické závory. Podle trati horním pešunkem dojdeme ke kamennému mostu přes trať, kde navážeme na stezku ovocnými sady, kolem sadů pokračujeme až k Podlešínskému viaduktu z roku 1873 a pod ním se napojíme na cyklostezku po bývalé trati Zvoleněves - Vinařice, na níž byl zastaven provoz v roce 1982. Ve Zvoleněvsi byla obnovena výroba v cukrovaru, ale nikoli z řepy, ale slouží jako lihovar a rafinerie cukru. Vlečka do cukrovaru byla napojena i po rekonstrukci Zvoleněvse JOP, ale "zatím" nevozí nic.
Martin Kubík