Výlet zahájíme na železniční zastávce Srbsko. Zastávka Srbsko leží v km 33,4 tratě bývalé České západní dráhy (BWB) Praha-Smíchov – Plzeň - Furth im Walde, zprovozněné v letech 1861-1862. Ke zdvoukolejnění došlo již kolem roku 1910. Úsek Karlštejn - Beroun má být v příštích letech generálně rekonstruován a dle prezentace Správy železnice na  https://youtu.be/64gfqlzjH2Q má dojít samozřejmě ke změně zabezpečovacího zařízení takže budou zrušena hradla Korno (u Srbska) a hradlo Tetín (u Berouna).

Dle prezentace budou zbořeny původní budovy zastávek, o kterých se mimo jiné nedávno zmiňoval i kulturní novinář pan Peňás (nyní Echo, dříve Lidové noviny), že se jedná o kvalitní budovy zastávek (jako Černošice i Všenory) vycházející z vídeňské architektonické školy železničních staveb před rokem 1914. Správa železnic má patrně jiné školy.
Ze Srbska se vydáme lávkou přes řeku Berounku k Bubovickým vodopádům. Letošní vydatné květnové deště totiž obnovily vodu v Bubovickém potoce, který byl nejméně od roku 2010 bez vody. Stalo se tak i vinou výstavby zasakovacích rybníčků u obce Bubovice. Až nyní tyto rybníky přetekly a obnovil se potřebný vodný režim v této unikátní rezervaci v Českém krasu v Národní přírodní rezervaci Karlštejn, jak zní oficiální název této oblasti.
U Bubovických vodopádů vystavěla rodina Kubrychtova v roce 1925 turistickou boudu, rozšířenou v roce 1927. Paní Kubrychtovou (1903-1983) jsem ještě znal osobně, protože má matka Doc. RNDr. Jarmila Kubíková v Českém krasu prováděla intenzivní průzkum lokality Doutnáč a Velká hora na rozhraní 60. a 70. let. Paní Kubrychtová měla trampskou přezdívku Bábinka, v boudě nebyl nikdy zaveden elektrický proud a svítilo se petrolejkami, byl to nejen pro mě ohromný dětský zážitek. Po smrti paní Kubrychtové bouda zpustla a nakonec vyhořela, na jejím místě nyní stojí její zjednodušená replika, bouda je však trvale uzavřena a slouží pouze pro vnitřní potřeby správy Českého krasu. Mluví se o jejím otevření pro turisty jako informační centrum.
Cestu k vodopádů neodkládejte ze dvou důvodů - rekonstrukce tratě na Beroun zcela změní její genius loci z počátku 20. století a voda ve vodopádech také nemusí vydržet.
Martin Kubík