O regionální trati Zadní Třebaň - Lochovice a jejím okolí jsem psal v rubrice „Cestujeme s Obzorem“ několikrát, nyní se budu věnovat úseku Lochovice - Neumětely. Žst. Lochovice byla dlouhá léta sídlem dirigujícího dispečera pro trať D3 Zadní Třebaň – Lochovice, do 90. let 20. století byla žst. obsazena přednostou, který měl na starost i vlakové čety na lokálce.

Jak šel čas, byl nejprve zrušen přednosta (1994) a domovská stanice vlakových čet a po zavedení DOZ (2009) na trati Zdice – Březnice - Písek byl zrušen i výpravčí, dirigující dispečer pak řídil lokálku z daleké Březnice, nyní řídí konečně trať dispečer se sídlem v Zadní Třebani, cílem v budoucnosti je změna řízení tratě podle předpisu D1, nejprve má být řízen dle D1 úsek Zadní Třebaň-Liteň. Někdo tvrdí, že se tak má stát již v roce 2022. Žst. Lochovice leží v km 93,830 tratě Zdice - Protivín, zabezpečovací zařízení ESA 11, 3. kategorie ovládá výpravčí DOZ Sever z žst. Březnice. V Lochovicích je malá výtopna (depo) pro místní dráhu a zařízení pro zbrojení naftou.
V Lochovicích si můžeme zvenku prohlédnout původně renesanční zámek z roku 1571, který vystřídal plno majitelů, v 19. století patřil německému hraběcímu rodu Lützow, František hrabě Lützow (1849-1916) podporoval český jazyk a českou myšlenku, byl dokonce čestný předseda Českého olympijského výboru.
Z Lochovic se vydejme do pět kilometrů vzdálených Neumětel, z vlaku vystoupíme v nz. Neumětely (km 22,490). V některých pomůckách je nesprávně uvedeno zastávka Neumětely, přitom je to nákladiště a zastávka (nz.) a navíc je tam napojena krátká vlečka s názvem Radouš 94 (nz. Neumětely totiž leží již v katastru obce Radouš). Na vlečce se nakládá výhradně železný šrot, v obvodu nz. je velké šrotiště, kde se provádí hlavně ekologická šrotace osobních vozidel. Dle plánů obce Neumětely má být do roku 2022 zřízeno u nz. Neumětely parkoviště pro přestup na vlak.
U nz. je také zastávka přípojného autobusu, s nímž se dá dostat do centra obce atd. V Neumětelích je dle legendy pohřben rytíř Horymír s věrným koněm Šemíkem (viz Alois Jirásek Staré pověsti české). Pomník nechal upravit tehdejší majitel Neumětel Karel III. kníže Schwarzenberg (1824-1904) z orlické větve. V roce 1905 byl v obci Neumětely zřízen i knížecí hostinec, ten však před pár lety ukončil svou činnost. V hostinci byl od roku 1953 i biograf, ten byl až do 90. let v novém kulturním domě. Filmy se posílaly po železnici do dopravny Hostomice pod Brdy (tam byla do cca roku 1998 komerční pracovnice, nyní není na celé trati žádný sídelní provozní pracovník, jak jinak…). Pamatuji, že jsem tam osobně posílal někdy filmy z žst. Mníšek pod Brdy.
Poblíž pomníku Horymíra je středověký gotický kostel svatých Petra a Pavla, mše pouze první sobotu v měsíci od 15 hodin, kostel spravován excurendo z Žebráku. V kulturním domě Horymír na náměstí je otevřena restaurace - pivo Staropramen 10 a Pardubice 12.
Z Neumětel se dá pohodlně dojít po silničkách do obce Skřipel a na vlak polní cestou ze Skřiple do Osova na vlak tratě Zadní Třebaň - Lochovice. Zastávka v Osově byla přesunuta blíž k přejezdu, původní budova z roku 1901 je naštěstí obydlena. Do 90. let bylo v Osově i sídlo traťmistrovského okrsku s garáží na drezínu a dvěma manipulačními kolejemi, ty jsou úspěšně vytrhány v rámci racionalizace infrastruktury, tím pádem se zde nedá nic naložit, což je při kůrovcové kalamitě docela škoda. Dřevo se nakládá skoro denně v Hostomicích pod Brdy.
Martin Kubík