Dominantou Plzeňska je druhdy obranný hrad Radyně. Hrad chránil asi dvě stě let říšskou formanskou stezku Nürnberg (Norimberk) - Regensburg (Řezno) - Praha. Dvouvěžový hrad s palácem nechal postavit věhlasný římský císař a český král Karel IV. v roce 1361 a pojmenoval ho po sobě Karslkrone, název však zanikl již za Václava IV. a od té doby se jmenuje Radyně, stojí v nadmořské výšce 567 metrů.

Návštěvník hradu může přijet vlakem do žst. Starý Plzenec (trať Plzeň hl. n. – Nepomuk - České Budějovice). Žst. Starý Plzenec leží na bývalé Dráze císaře Františka Josefa (KFJB) v km 339,340 (kilometráž od Vídně). KFJB navazovala v Českých Budějovicích na Dráhu císařovny Alžběty (KEB). Císařovna Alžběta zvaná Sisy (1837 - 1898, atentát anarchistou) byla manželkou císaře Františka Josefa I. (1830 - 1916).
Ve Starém Plzenci je pobočka Traťové a strojní společnosti TSS http://www.tssas.cz/ Nedaleko nádraží najdeme věhlasnou výrobnu českého sektu firmu Bohemia sekt https://www.bohemiasekt.cz/cs/  Výrobnu šumivých vín je možno navštívit formou exkurze. Ve Starém Plzenci existuje také úzkorozchodná drážka poblíž místního hřiště jako připomínka lomové dráhy o rozchodu 600 mm. Otevřeno je pouze v oznámené akce na stránkách http://www.plzeneckazeleznice.cz/
Na hrad Radyně se tedy můžeme vydat od žst. Starý Plzenec a od přejezdu po žluté značce asi 2,5 km. U hradního parkoviště je otevřena restaurace a informační centrum. V roce  1920 při pozemkové reformě prodal hrad jeho poslední šlechtický majitel Adolf hrabě Waldstein-Wartenberg městu Starý Plzenec. Hrad byl zpustlý a neobyvatelný po požáru v polovině 16. století. Ostatní informace z této oblasti Plzeňska najdete v Cestujeme s Obzorem z 27. 8. 2019.
Martin Kubík