Trať Čelákovice - Neratovice byla zprovozněna ve dvou časových obdobích. Kuriozitou je i dvojí staničení. Úsek Čelákovice - Brandýs nad Labem byl otevřen již 11. ledna 1883, úsek Brandýs - Neratovice až 15. července 1899, trať vede z Neratovic úvratí, neboť již v roce 1880 vedla v původní stopě vlečka do cukrovaru Kostelec nad Labem, v odbočení vlečky pak vznikla v roce 1899 žst. Jiřice (zrušena byla po 98 letech, v roce 1997).

Žst. Brandýs leží v km 0,693 tratě Brandýs - Neratovice a v km 7,534 tratě Brandýs - Čelákovice. Z toho vyplývá, že původní žst. Brandýs byla přibližně v místech dnešní zastávky Brandýs nad Labem-Zápská, kde v km 7,435 odbočují provozní vlečky BSS Metaco, a. s., na níž je napojena vlečka Jízdárna výhybkou S3. Brandýs je vybaven zabezpečovacím zařízením 1. kategorie, směr Čelákovice AH, směr Neratovice telefonické dorozumívání. Celé kolejiště i výpravní budova byla nedávno generálně opravena, přičemž byl zrušen nádražní hostinec.
Z Brandýsa jsem se vypravil kolem tratě směr Jiřice, prvně jsem se zastavil, prošed před tím kolem pěkného mokřadu, v nz Polerady nad Labem, kde odbočuje občas používaná vlečka do SSHR, a. s. Stav bývalé výpravní budovy je špatný, potřebovala by opravit a obydlit. Že by kdy zde byl výpravčí, nikdo nepamatuje, je možno, že zde byla dopravní služba naposledy v raných letech 1. republiky, kdy začalo nikdy nekončící šetření na provozní zaměstnancích a likvidace výsadního postavení dráhy, které bylo za Rakouska-Uherska.
Další bývalou stanicí na trati je Kostelec nad Labem, kde byl výpravčí zrušen někdy koncem divokých 90. let 20. století. U tratě můžeme ještě spatřit patky vjezdového návěstidla. V Kostelci byla také 120 let vojenská posádka, po ní zbyla v bývalé žst. nyní nz čelní rampa, která umožňovala vagónování vojenských vozidel. Na manipulační koleji u placu je pro nesjízdnost umístěn červený terč!
V Kostelci byl také do poloviny 90. let velký cukrovar (zrušen po kampani v roce 1993) s vlečkou, ta však odbočovala v km 11,380 v bývalé žst. Jiřice, ta byla prokazatelně zrušena v roce 1997. Patrová výpravní budova byla zbořena po roce 2010, po létech chátrání, všechny odbočné koleje i vlečka (vlečka vytrhána po roce 2000) byly vytrhány, budova srovnána se zemí a studna zakryta poklopem, nikdo dnes nepozná, že zde bylo nádraží. Na příkladu úpadku cukrovarnictví mluví případ zničeného cukrovaru Kostelec za vše. Nyní prý dokonce hrozí celosvětový nedostatek cukru. Polabí s černozemí a sprašemi bylo ideálním a snad nejlepším místem na světě k pěstování cukrovky. Neviditelná ruka (víme však, čí ruka to nakonec byla) trhu rozhodla jinak. Co takhle začít opět v Česku cukrovary, byť třeba státní, stavět?!
Martin Kubík

Odkaz na vlečku cukrovar Kostelec nad Labem
http://druidova-mysteria.cz/JAK_JDE_ZIVOT/VLECKA_KOSTELEC.htm