• KOTILÍNEK: „Chceme-li, aby veřejnost využívala veřejnou dopravu, je pro to potřeba vytvářet vhodné podmínky.“

  KOTILÍNEK: „Chceme-li, aby veřejnost využívala veřejnou dopravu, je pro to potřeba vytvářet vhodné podmínky.“

  Starosta Kraslic Roman Kotilínek je velkým příznivcem vlaků: rád cestuje vlakem, a to nejen ve svém volnu, ale i služebně. „Tam, kam jede vlak, a vím, že se pohodlně dostanu tam i zpět, tak samozřejmě rád do vlaku sednu a mám čas přemýšlet, nebo odpočívat, nebo se jen tak rozhlížet a všechno vypustit z hlavy. Cesta vlakem je pro mne příjemný relax, když vím, že se v pohodě dostanu tam, kam potřebuji,“ říká v rozhovoru pro čtrnáctideník Obzor, který vyjde Číst dál
 • Do Sendražic u Kolína za železniční i zemědělskou historií

  Do Sendražic u Kolína za železniční i zemědělskou historií

  Kdo se chce ponořit do historie železničních úzkokolejek a současně obdivovat až neuvěřitelnou snahu a vůli po zachování této historie, ten by měl určitě navštívit Kolínskou řepařskou drážku. Železnice o původním rozchodu 700 mm vedla od bývalého kolínského cukrovaru do obce Jestřabí Lhota což je bratru téměř jedenáct kilometrů. Počátky této tratě vedou až do roku 1870, kdy rytíř František Horský z Horskýfeldu nechal postavit v Kolíně u pravého břehu Labe cukrovar – dnes je na jeho místě kolínská elektrárna. Číst dál
 • Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček odpoví na dotazy veřejnosti v dalším dílu pořadu Na rovinu

  Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček odpoví na dotazy veřejnosti v dalším dílu pořadu Na rovinu

  Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček bude dnes (24. 9. 2020) od 18.30 h opět odpovídat živě na dotazy veřejnosti v pořadu Na rovinu, který se vysílá na YouTube. Přihlásí se tentokrát z hlavního nádraží v Pardubicích, kde dnes začíná rekonstrukce tohoto významného dopravního uzlu. Ministr se mimo toto téma bude věnovat například i situaci kolem silničních a železničních mostů, odpoví na dotazy pokládané před či v průběhu vysílání. Číst dál
 • Náročná výluka omezí provoz osobní dopravy na nejzatíženější trati v republice

  Náročná výluka omezí provoz osobní dopravy na nejzatíženější trati v republice

  Další náročná výluka, spojená s výměnou mostu na Dluhonické spojce proběhne v prodlouženém víkendu od soboty 26. září do pondělí 28. září. V průběhu této výluky bude odstraněna stará konstrukce mostu (tzv. Rámusáku), který přechází dvojkolejnou trať Přerov – Bohumín a 2. kolej Dluhonické spojky. Most váží 268 tun a jeho výměnu provede speciální jeřáb LIEBHERR LR 1750, který má nosnost 750 tun. Nová mostní konstrukce bude vážit 264 tun a je již připravena k vložení na pilíře, které se Číst dál
 • Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí

  Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí

  Vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Drážďany zkrátí cestovní doby svým uživatelům denně o 9138 hodin (předpoklad pro rok 2050). Tato úspora představuje za 30 let provozu celkem 73,5 mld. Kč. Úspory z nevypuštěného CO2 jsou odhadnuty na 13,7 miliard Kč za 30 let provozu. VRT Praha – Drážďany cestujícím na této trase ušetří každý den více než půl milionu kilometrů strávených v autobusech. To znamená asi o 48 plných autobusů méně. Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

OBZOR ke staženíREKREACEOSZ.CZ

"Dovolte mi, abych Vám představil rekreační zařízení OSŽ pro rodinnou i individuální rekreaci OSŽ".
Více informací najdete na:
www.rekreaceosz.cz

Martin Vavrečka
místopředseda OSŽ pro majetek

Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org
 • Ústředí
 • PV ČD
 • PV Cargo
 • PV Správy železnic
 • NeRV
 • RRS OSŽ
 • Tripartita

Ústředí Odborového sdružení železničářů

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je odborovým svazem pro zaměstnance všech profesí, které se vyskytují v železniční dopravě či s ní spjatých odvětvích.

Pokračovat do sekce Ú OSŽ

Podnikový výbor OSŽ při ČD a.s.

Vrcholově rozhoduje o všech záležitostech činnosti OSŽ vůči zaměstnavateli ČD, a.s. Jedná o pracovněprávních předpisech, uzavírá kolektivní smlouvy.

Pokračovat do sekce PV ČD

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.

Sociální partner ve společnosti ČD Cargo, a.s. Je složen ze zástupců z jednotlivých Výborů PJ a SOKV. Zastupuje členy napříč celou republikou.

Pokračovat do sekce PV ČD Cargo Najdete nás také na Twitteru

Podnikový výbor OSŽ Správy železnic

je příslušným odborovým orgánem OSŽ pro jednání s vedením SŽ na úrovní GŘ a je složen ze zástupců všech výborů OSŽ při oblastních ředitelstvích, CDP, HZS a GŘ.

Pokračovat do sekce PV Správy železnic Najdete nás také na Twitteru

Nedrážní republikový výbor OSŽ

NeRV v rámci OSŽ sdružuje 64 základních organizací ve 36 společnostech působících v oblastech souvisejících se železniční dopravou.

Pokračovat do sekce NeRV

Republiková rada seniorů OSŽ

RRS se zabývá seniorskou problematikou, společenským uplatněním a kulturním životem seniorů - členů OSŽ.

Pokračovat do sekce RRS OSŽ

Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody ČR)

je institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. OSŽ je v Tripartitě zastoupeno díky členství v ASO.

Pokračovat do sekce Tripartita

 • Rekreace, sport a volný čas

  Pokračovat do sekce
  Rekreace, sport, volný čas, patří mezi hlavní náplně Mezinárodního oddělení. Nabízíme pobyty ve vlastních rekreačních zařízeních a ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel s.r.o., i v mnoha dalších destinacích v ČR a v zahraničí. Organizujeme sportovní akce od oblastních úrovní po mezinárodní akce železničářské sportovní organizace USIC.
 • 1
 • 2

Jednání o režijních výhodách

 • Aktuální informace z jednání o režijních jízdních výhodách – stav k 10.08.2020

  Aktuální informace z jednání o režijních jízdních výhodách – stav k 10.08.2020 Systémové dořešení problematiky režijních jízdních výhod je stále pro vedení OSŽ jednou z hlavních priorit. MDČR ve svém návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 z června tohoto roku sice popsalo jednotlivé možnosti budoucího řešení jízdních výhod, Číst dál
 • Jednání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy o problematice režijních jízdních výhod na železnici

  Jednání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy o problematice režijních jízdních výhod na železnici Dnešního dne (8.července 2020) se po delší přestávce způsobené epidemií COVID-19 uskutečnilo další pracovní jednání zástupců odborových centrál působících na železnici s  místopředsedou  vlády  a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími představiteli vedení ministerstva dopravy o problematice režijních jízdních Číst dál
 • Přehled hlavních kroků vedení OSŽ při jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem ve věci řešení jízdních výhod železničářů a některých aktuálních problémů na železnici (za období 22. ledna – 3. března 2020)

  Přehled hlavních kroků vedení OSŽ při jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem ve věci řešení jízdních výhod železničářů a některých aktuálních problémů na železnici (za období 22. ledna – 3. března 2020) Na základě usnesení Ústředí OSŽ 22. ledna 2020, které mimo jiné vyzvalo k jednání s příslušnými organizacemi a orgány veřejné zprávy za účelem nalezení systémového řešení jízdních výhod železničářů v co nejkratší době předseda OSŽ Martin Malý a první místopředseda OSŽ Vladislav Číst dál
 • Jihomoravský kraj se s Českými drahami dohodl na režijním jízdném, režijky využijí na všech linkách IDS JMK i další drážní zaměstnanci

  Jihomoravský kraj se s Českými drahami dohodl na režijním jízdném, režijky využijí na všech linkách IDS JMK i další drážní zaměstnanci Kromě zaměstnanců Českých drah (ČD) budou moci režijní jízdné využívat v regionální železniční dopravě v Jihomoravském kraji i pracovníci Správy železnic, Ministerstva dopravy, Drážního úřadu a ostatní zaměstnanci Českých drah. Dohodu mezi ČD a Jihomoravským krajem dnes (20. ledna) na Číst dál
 • Uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje

   Uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje Informujeme držitele jízdních výhod o podmínkách uznávání zaměstnaneckých jízdních výhod ČD v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje (dále jen JMK). Od 1. 1. 2020 neplatí v obvodu vymezeném objednávkou JMK zaměstnanecké jízdní výhody (dále jen ZJV). Tato skutečnost se Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Právě přítomno: 291 hostů a žádný gestor

ozz    logo son 2014 01   osz logo25b