Doporučení - nevypovídat!!!

Doporučení - nevypovídat!!!
Velikost:
211.36 kB
Datum:
12. leden 2022
Stahování:
2716 x

V uvedeném doporučení je zvýrazněno jedno z nejdůležitějších práv (desatera) zaměstnanců bezprostředně po mimořádné události (dále jen MU), a sice nevypovídat s ohledem na jejich psychický a fyzický stav v souvislosti s MU. Možnost a účelnost využití tzv. krizové linky OSŽ, kde je poskytován nepřetržitý právní servis s možností doporučení smluvního advokáta k zastupování v dané MU. Je zde zdůrazněno, že si členové OSŽ v některých případech neuvědomují, že učiněná výpověď nebo podpis určité písemnosti, může mít pro ně do budoucnosti významné negativní důsledky, mnohdy nevratné, které nelze vůbec změnit anebo je lze změnit pouze velice obtížně. Zaměstnavatelé jsou si plně vědomi práva nevypovídat jako základního práva zakotveného v Listině základních práv a svobod a toto právo začlenili i do svých Pracovních řádů.

 

 
 
 
 
Powered by Phoca Download