Ústředí OSŽ na svém zasedání 12. 9. 2016 odsouhlasilo vznik šesti komisí pro sjezd v roce 2017, de facto tak odstartovaly přípravy VII. sjezdu OSŽ, který se bude konat v roce 2017 v Ostravě. V současné době už jsou komise (Komise organizační, Komise pro strukturu, Komise pro Stanovy OSŽ, Komise pro hospodaření, Komise pro volební řád, Komise pro návrh usnesení sjezdu OSŽ) personálně obsazeny, na nejbližším zasedání Ústředí OSŽ (ve středu 26. října 2016) bude již členům Ústředí OSŽ předložen jmenný seznam členů komisí pro sjezd OSŽ v roce 2017.

Ústředí OSŽ zároveň schválilo i způsob volby členů, respektive Představenstvem OSŽ navržený klíč pro výběr delegátů volebního sjezdu OSŽ v roce 2017. „Navržený klíč je kompromisem, ke kterému dospělo Představenstvo OSŽ po dlouhé diskusi. Nikdo nebude diskriminován,“ vysvětlil na zářijovém jednání Ústředí předseda OSŽ BC. Jaroslav Pejša a vysvětlil představenstvem podaný návrh volebního klíče delegátů na sjezd OSŽ v roce 2017 (Představenstvo OSŽ navrhlo zmíněný klíč pro výběr delegátů s celkovým počtem 220 delegátů). Ústředí OSŽ nakonec souhlasilo s navrženým klíčem nominace delegátů pro sjezd OSŽ v roce 2017, a to v následující podobě: OSŽ SŽDC 43,43 % - 64 delegátů; OSŽ při ČD, a. s., 30,93 % - 45 delegátů, OSŽ ČD Cargo 13,54 % - 20 delegátů, NeRV (nedrážní) 12,10 % - 18 delegátů – celkem 147 delegátů. Zbytek do počtu 220 delegátů tvoří členové Ústředí OSŽ (34 delegátů), Revizní komise OSŽ (9 delegátů) a zástupci Republikové rady seniorů OSŽ (30 delegátů).

Na zářijovém zasedání Ústředí OSŽ bylo rovněž definitivně (v rámci bodu Příprava sjezdu OSŽ) schváleno jak místo konání sjezdu (Hotel Clarion v Ostravě), tak i termín - VII. Sjezd OSŽ se uskuteční v termínu 10. (pátek) až 11. listopadu (sobota) 2017!

Michael Mareš