„Rádi bychom našli cestu, která bude co možná nejvhodnější jak pro kraje, tak i pro stát," uvedl ministr dopravy Dan Ťok ve čtvrtek 5. 1. 2017 v podvečer na brífinku po skončení jednání ministra dopravy a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové s vedením Asociace krajů ČR (kromě předsedkyně Rady Asociace krajů Jany Vildumetzové se jednání zúčastnili i hejtman Jihočeského kraje a 1. místopředseda Rady Jiří Zimola, hejtman Libereckého kraje a místopředseda Rady Martin Půta a hejtman Plzeňského kraje a člen Rady Josef Bernard.).

„Dneska na ministerstvu dopravy bylo historicky první jednání s Asociací krajů a já jsem velmi rád, že její první kroky vedly právě na ministerstvo dopravy,“ řekl na úvod ministr dopravy Dan Ťok. „Jednali jsme o spoustě společných témat, řekl bych někdy i ožehavých témat, nicméně chtěl bych říct, že jsme se na většině věcí domluvili,“ dodal s tím, že mezi tématy byly především mzdy řidičů v regionální dopravě zajišťované jako veřejná služba či financování údržby a oprav silnic druhé a třetí třídy v majetku krajů. „A dále jsme měli na programu jednání využití evropských peněz na nákup nových souprav jak pro regionální, tak i pro dálkové linky. Tady jsme tu situaci rozebrali a dohodli se, že bude dále projednávána na dopravní komisi Asociace krajů ČR za účasti našich odborníků, kde budeme hledat takové řešení, abychom vyšli vstříc těm, kteří to potřebují, a to jsou cestující jak v regionální, tak i v dálkové dopravě. Rádi bychom našli cestu, která bude co možná nejvhodnější, jak pro kraje, tak pro stát,“ uvedl Dan Ťok doslova.

Po skončení tiskového brífinku jsme předsedkyni Rady Asociace krajů Janě Vildumetzové položili několik otázek
Paní předsedkyně, na jednání ministra dopravy a ministryně pro místní rozvoj s vedením Asociace krajů ČR jste řešili i obnovu kolejových vozidel pro regionální dopravu z Operačního programu doprava 2. Zabývali jste se tedy i možností pořizovat vozidla přes tzv. státní vlakopůjčovnu?
Jedna možnost jsou vlakopůjčovny a druhá možnost je, že si to budou přímo pořizovat kraje.

Jste hejtmankou Karlovarského kraje, zároveň jste předsedkyní Rady Asociace krajů, jak se k tomuto problému stavíte…?
My jsme tady tuto otázku otevřeli a bude se jí zabývat dopravní komise v čele s panem Půtou a v čele s panem hejtmanem Bernardem, který má na starosti regionální rozvoj, protože ta jednání probíhala ještě za bývalého vedení Asociace, a jsou tam samozřejmě další skutečnosti, které je nutné rozebrat a se kterými nás musí ministerstvo dopravy seznámit. Dnes na to nebyl tak velký prostor to rozebrat.

Kdybyste si vy měla vybrat a rozhodnout, co byste preferovala?
Pro mě, jako pro hejtmanku, je strašně důležité, aby občané Karlovarského kraje, i jiní, jezdili samozřejmě ve vlakových soupravách, které budou komfortní, ve kterých se budou cítit dobře. Z druhé strany je tady otázka, že my si dneska (veřejnou) dopravu objednáváme takzvaným závazkem veřejné služby a je otázkou, jestli touto cestou jít i do budoucnosti, nebo soutěžit přímo toho dopravce, protože jde i o tu finanční částku.

To jste mi odpověděla, neodpověděla, jste tedy pro změnu současného stavu, kdy dopravní obslužnost zajišťují především České dráhy?
Jak říkám, tuto otázku musím ještě diskutovat s ostatními hejtmany a bude z toho pak výstup za Asociaci krajů, jestli o to mohu poprosit.

Michael Mareš