Předpokládá se, že po volebních konferencích a volbách v ZO OSŽ do ZV ZO OSŽ a Revizních komisí ZO OSŽ, dojde ke zvolení řady nových funkcionářů, kteří budou pro výkon svých funkcí potřebovat získat potřebné znalosti a informace. Ústředí OSŽ proto rozhodlo o termínech a náplni 1-3 denních odborných seminářů pro funkcionáře a členy ZV ZO OSŽ. Detailní informace naleznete v přiloženém odkazu.