jsou zveřejněny v článku: Představenstvo OSŽ schválilo místo konání VIII. Sjezdu OSŽ v roce 2021 – hotel Olšanka