jsou zveřejněny v článku: Ústředí OSŽ: členská základna OSŽ je stabilizovaná