jsou zveřejněny v článku: Představenstvo OSŽ: Ministr dopravy ujistil vedení OSŽ, že si je vědom důležité role vlakového personálu ve vlacích