jsou zveřejněny v článku  Představenstvo OSŽ: Ministerský návrh úpravy Tarifu obsahuje ustanovení ohledně regionálních spojů, které je pro nás zcela nepřijatelné. Bude nutné jednat o nalezení oboustranně přijatelného řešení