jsou zveřejněny v článku: „Máme v ruce právní analýzu jako právní podporu pro argument, že Jihomoravský kraj, přistoupí-li na návrh Českých drah, jedná s péčí řádného hospodáře,“ řekl na jednání Ústředí předseda OSŽ Martin Malý