jsou zveřejněny v článku: Ústředí OSŽ pověřilo tajemníka PV OSŽ při ČD, Antonína Leitgeba, aby jako zástupce OSŽ na jednání krajské tripartity v říjnu otevřel problematiku režijních jízdenek ve vlacích objednávaných JMK