Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 1. ledna píšeme rok 2020. Jaký bude rok, který se změnil úvodní číslovkou? Bude tento rok a s ním i celé následující desetiletí lepší? Spousta otázek co nás čeká, zůstává bez okamžité odpovědi. Vždy si přejeme, aby následující rok byl „lepší“,  tj. plný pohody, vzájemného porozumění a bez zdravotních komplikací. Ale jaká bude skutečnost?

Prognostici tvrdí, že rok 2020 bude podle čínského horoskopu rokem krysy. Co nám toto znamení přinese, které přeje novým příležitostem a změnám? Věřme, že se jedná pouze o pozitivní změny.

Nyní mi ještě dovolte letmé ohlédnutí na rok 2019, který byl plný převratných událostí a změn. O pozitivních změnách se píše lehce, zvláště když se Nedrážní republikový výbor rozšířil o zástupce z Dopravního podniku města Brna a existuje předpoklad, že nedrážní budou expandovat i do dalších resortů. Méně pozitivní informace se týká společností, končících jejich prodejem. Přesto, díky odborům nedošlo k výraznému navýšení nezaměstnanosti v daných regionech.

Avšak ve vedení NeRV OSŽ je tomu jinak, kde proběhla změna, kterou si vyžádala vzniklá situace.

Touto cestou bych ráda poděkovala bývalým i současným kolegům za jejich nelehkou činnost na poli odborů. Věřím, že společným úsilím budeme dále prosazovat práva OSŽ ke spokojenosti všech.

Závěrem si dovoluji Vám popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2020.

 

Bc. Renata Dousková 
místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně NeRV OSŽ

Právě přítomno: 316 hostů a žádný gestor