Dnešní jednání o návrhu PKS ČD Cargo, a.s. 2020-2021 prolomilo zásadní rozhodnutí o směřování kolektivního vyjednávání ve smyslu odměňování našich zaměstnanců.

Bylo dohodnuto pokračovat v souběhu aplikace 3.změny Katalogu zaměstnání a kompenzačního příplatku tak, aby byl dodržen požadavek OSŽ zachování růstu reálné mzdy pro rok 2020. Toto umožnilo doprojednat některé sporné body. 

Do dalšího jednání (13.2) zůstaly neuzavřeny tyto body:
-       15 výměra dovolené
-       Sazby mzdových tarifů (vůči minimální mzdě)
-       3.3 Ceny jídel (požadavek OC na maximální možnou výši příspěvku zaměstnavatele dle daňových zákonů)
-       3.7.1.2 Stravné při pracovních cestách (požadavek na navýšení výše stravného)

Právě přítomno: 1288 hostů a žádný gestor