Dnes, tj. 11.8 proběhlo mimořádné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. - prostřednictvím MS Teams.

Důvodem bylo informování členů Podnikového výboru o jednání odborových centrál s vedením společnosti ČD Cargo (21.7), a to v oblastech dopadů inflace na hospodaření ČDC a dopadů na zaměstnance. 
Všichni členové Podnikového výboru konstatovali, že je nutné tuto situaci urychleně řešit! Projednali jsme všechny možné způsoby opatření roku letošního a zároveň i příštího. Informovali jsme o záměru vedení ČDC otevřít již v měsíci září kolektivní vyjednávání. 
Budeme usilovat o to, aby jsme v co nejkratší době realizovali taková opatření, která našim členům pomohou překonat ekonomické dopady. Zejména pak vyplacení kompenzance za zvýšené náklady a nárůst tarifní stupňů.  

Právě přítomno: 434 hostů a žádný gestor