Dne 30. října 2014 byly podepsány Zásady hospodaření se SF ČD, a.s. na rok 2015. Zaměstnavatel předložil tyto "Zásady" ve stejném znění jako v letošním roce.

Také rozpočet SF bude ve stejné výši. V měsíci listopadu 2014 bude rozhodnuto o přerozdělení zůstatků. Zaměstnavatel navýšil finanční prostředky o 200,- Kč do organizačních jednotek. Celkově na organizační jednotky bude rozpočtováno 1 230,- Kč.

Možnost vyúčtování čerpání příspěvku na kulturní a sportovní činnost důchodců bude ukončena dne 31.10.2014. Pokud budou po tomto datu vyúčtovány další požadavky ZO, budou proplaceny až na začátku roku 2015.