Dne 3. 11. 2016 se uskutečnila schůzka všech odborových centrál působících u ČD, která měla za cíl dohodnout se na společném stanovisku k návrhu nové PKS zaslané zaměstnavatelem minulý týden.

Tradičně velmi složité a místy silně emotivní jednání dospělo po několika hodinách k dohodě na společném návrhu. Ten bude společně s průvodním dopisem neprodleně odeslán zaměstnavateli. Následně očekáváme výzvu k faktickému zahájení kolektivního vyjednávání.

Obsahem společného stanoviska jsou požadavky odborových centrál, které jsou nad rámec návrhu zaměstnavatele. Odborové centrály požadují mj. vyšší nárůst tarifních mezd, prodloužení minimální délky směny (především noční), rozšíření profesí s nárokem na KOP, zásadní změny v příplatku za praxi atd.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.