V úterý dne 2. 11. 2016 se konala schůzka zástupců všech odborových centrál působících u ČD.  Cílem setkání bylo posouzení návrhu kolektivní smlouvy ČD na rok 2017. Postupně byly diskutovány připomínky a náměty všech zúčastněných. Většina z nich byla následně zapracována do společného stanoviska k návrhu zaměstnavatele.

Je velmi pozitivní, že u naprosté většiny ustanovení kolektivní smlouvy panuje shoda všech odborových centrál. Jedná se například o ustanovení k pracovní době a délce dovolené, nárůstu tarifních mezd a dalších podstatných náležitostech.

U několika bodů návrhu kolektivní smlouvy (část příplatkové sféry) ještě není všeobecná shoda, převažuje však názor, že je možné v průběhu dalších jednání nalézt řešení.

Na závěr jednání došlo k podpisu společného stanoviska odborových centrál k návrhu kolektivní smlouvy a stanovisko bude předáno zaměstnavateli v pátek dne 4. 11. 2016. Po posouzení našich návrhů očekáváme ze strany zaměstnavatele výzvu k osobnímu jednání.

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.