Tradiční maraton kolektivního vyjednávání pokračoval 3. 12. 2019 v odpoledních hodinách. Průběh schůzky byl místy velmi bouřlivý. Přestože všem zúčastněným bylo jasné, že v zájmu dosažení „jednatelné“ podoby kolektivní smlouvy se budou muset vzdát (nebo korigovat) některé své požadavky, přistupovali na kompromisy jen velmi neradi a společná stanoviska se hledala obtížně.

V první části zaměstnavatel navrhl odborovým centrálám stažení všech svých restriktivních návrhů v oblasti příplatků a odměn za předpokladu dosažení shody ve všech ustanoveních přílohy 1 k PKS (pracovní doba). S tímto návrhem jsme po krátké poradě souhlasili, neboť to znamená zachování stávajícího stavu. Tři odborové centrály (včetně FS ČR) podmínily souhlas přijetím jejich tří návrhů v textu přílohy 1. Z tohoto důvodu byla nabídka zaměstnavatele prozatím pozastavena.

V další části zaměstnavatel nabídl zabezpečit nárůst tarifních mezd o dvě procenta. Dále projevil ochotu zvýšit tento návrh o další procento v případě, že dojde ke stažení požadavku na příspěvek na dopravu. Odborové centrály přivítaly pozitivní posun, nicméně shodně konstatovaly, že dosavadní nabídka zaměstnavatele není dostatečná. Na konečném stanovisku bude mít samozřejmě vliv i dohoda nad ostatními návrhy v oblasti příplatků a odměn.

Další kolo vyjednávání proběhne dne 5. 12. v odpoledních hodinách. Očekáváme, že si všechny OC a zaměstnavatel uvědomí pokročilý datum a začnou usilovně hledat kompromisní návrhy.

V Praze dne 4. 12. 2019
Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.